Instagram

Facebook

Domstolsbeslut om Hocksjön överklagas


2019-09-20

Mark- och miljödomstolens avslag om förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt överklagas av Hocksjön Vind AB.

Beslutet betyder att domstolen har avslagit bolagets ansökan om att få längre tid på sig innan anläggningen ska vara driftsatt. Idag torsdag har bolaget tagit del av domstolshandlingarna och beslutat att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi delar inte domstolens beslut. Vi anser att vi mycket väl uppfyller miljöbalkens kriterier som krävs för att få förlängd igångsättningstid, säger Gabriel Duveskog, projektledare.

Den lägre instansen, Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland, beviljade förlängt igångsättningstillstånd till december 2022. Men det beslutet upphävs alltså av Mark- och miljödomstolen. Hur vindkraftsprojektet påverkas av avslaget behöver nu utvärderas.

– Vindkraften har blivit en viktig basindustri som ger både jobb och företagsmöjligheter i närområdet, vilket vi som regionala aktörer tycker är viktigt, och samtidigt produceras ytterligare förnybar energi som är helt nödvändigt. Avslaget är ett tråkigt besked för oss men också för de som ser att en snar igångsättning av vindkraftsbygget är positivt och en möjlighet för bygden att utvecklas, säger Gabriel Duveskog.

Hocksjön Vind AB drivs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet förvärvades av Höglandsbolagen tidigare i år.Källa: Jämtkraft


Skriv utE.ONs verksamheter inom förnybar produktion överförs till RWE

Som en del i E.ONs förvärv av det europeiska energiföretaget innogy, överförs idag verksamheterna inom E.ON Climate & Renewables till RWE-koncernen. För E.ON i...

Läs mer
Ramböll
Åndberg vindkraftpark byggs i Härjedalen.

Skellefteå Kraft och Ardian möjliggör ny vindkraftpark i Härjedalen

Skellefteå Kraft och investmentbolaget Ardian har tecknat ett avtal som innebär att...

Läs mer
Enerbrokers

Är expansionen av vindkraft hotad?


Vindkraftsindustrin är under extrem tillväxt och produktionen beräknas i år...

Läs mer
Enerbroker ny


Internationellt samarbete för hållbar vindkraft

Ny forskning vid Högskolan i Halmstad bidrar till globala samarbeten och en symbiotisk...

Läs mer
Ferroamp


Ingka-koncernen överskrider mål – producerar mer förnybar energi än vad som används i verksamheten till 2020

Ingka-koncernen, den största franchisetagaren till IKEA-varumärket där IKEA Sverige...

Läs mer
Blade Solutions

Domstolsbeslut om Hocksjön överklagas

Mark- och miljödomstolens avslag om förlängt igångsättningstillstå...

Läs mer


Forskning och utbildning i världsklass – Högskolan i Halmstads utmärker sig inom hållbar energi

Forskningen inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad håller mycket hög...

Läs mer


Svevia bereder väg för vindkraftpark på Målarberget

På Målarberget mellan Avesta och Norberg ska 27 vindkraftverk etableras. Svevia...

Läs mer

Diab tecknar leveransavtal för kärnmaterial med Vestas

Ratos dotterbolag Diab har tecknat ett femårigt leveransavtal för kärnmaterial med...

Läs mer


Snart påbörjas byggnationen av BayWa r.e.s nya vindbrukspark i södra Sverige

Under oktober månad kommer den globala utvecklaren av förnybar energi, tjä...

Läs mer
Stigshöjden vindpark.

Fontavis vindpark Stigshöjden är nu driftsatt

FONTAVIS och OX2 har driftsatt Stigshöjden vindpark 21,6 MW enligt plan. Vindparken bestå...

Läs mer

Turbiner i Turkiet för vindkraftsuppstickaren EnBW

Vindkraftsparken Kiyiköy.

Strax efter den snabba etableringen i Sverige sedan 2018 ska förnybarjätten EnBW...

Läs mer

OX2 och Infracapital tecknar avtal om ett 60 MW vindkraftsprojekt i Finland

Infracapital, en del av M&G Prudential som är inriktade på...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se