Instagram

Facebook

E.ONs verksamheter inom förnybar produktion överförs till RWE


2019-10-01

Som en del i E.ONs förvärv av det europeiska energiföretaget innogy, överförs idag verksamheterna inom E.ON Climate & Renewables till RWE-koncernen. För E.ON i Sverige innebär det att all verksamhet och alla medarbetare inom E.ON Wind Sweden nu blir en del av RWE.

Den förnybara verksamheten har varit huvudfokus i E.ONs tillväxtstrategi sedan 2007. Globalt har E.ON investerat över 12 miljarder euro i projekt som gjort att E.ON snabbt blivit en av världens ledande producenter av förnybar energi. Ett exempel är den landbaserade vindkraftparken Roscoe i Texas, som när den togs i drift 2009 var världens största landbaserade vindkraftpark. Med en kapacitet på 782 megawatt (MW) ligger den fortfarande på topp 5 över världens största landbaserade vindkraftparker. En viktig investering på senare år är vindkraftparken som byggs i Nysäter, Västernorrland. När den står klar är den en av Europas största med en kapacitet på 475 MW.

Portföljen som E.ON överför till RWE idag inkluderar, förutom vindkraften, även batterier på många hundra megawatt samt flera solenergianläggningar.

Totalt, byggda och under byggnation inräknade, omfattar E.ONs förnybara produktion en kapacitet om 9 000 MW; energi motsvarande nästan hälften av Belgiens årliga energibehov. Av den produktionen ägs idag cirka 6 800 MW av E.ON, vilka nu överförs till RWE. Samtidigt byter runt 1 500 medarbetare arbetsgivare från E.ON till RWE.

– E.ONs investeringar i vind- och solenergi har banat vägen för en industrialisering och minskade kostnader för förnybar energi. Våra projekt tillsammans med innogys förnybara verksamhet, som också ska övergå till RWE, utgör en attraktiv plattform med stora utvecklingsmöjligheter för RWE, säger E.ONs koncernchef Johannes Teyssen.

– Även om verksamheterna inte längre ägs av E.ON fortsätter vi som energidistributör att vara djupt involverade och engagerade i förnybar energi; grundpelaren i morgondagens energiförsörjning. Våra distributionsnät blir ”energiomställningens Internet”, som ger kunderna tillgång till grön el, värme och kyla, samt gröna transporter. E.ONs fokus framöver är således infrastruktur för energidistribution samt kundanpassade energilösningar, fortsätter Johannes Teyssen.

Det innebär att E.ON även fortsättningsvis kommer att erbjuda såväl kommuner som privat- och företagskunder skräddarsydda lösningar inom förnybar energi. Till exempel solpaneler, lagring av energi och smarta, digitala lösningar, som möjliggör för kunderna att använda sin energi så effektivt som möjligt.


Fakta sammanslagning och överföring
Den 17 september godkände EU-kommissionen E.ONs förvärv av innogy och den 18 september fördes aktierna i innogy över från RWE till E.ON. Idag den 1 oktober förs hela nuvarande E.ON Climate & Renewables,och därmed även E.ON Wind Swedens verksamhet och medarbetare i Sverige och Danmark, över till RWE Renewables, ett helägt dotterbolag till RWE.

Affären kommer att omvandla RWE till en ledande och diversifierad elproducent med en stor global verksamhet inom förnybar energi. E.ON blir, genom sammanslagningen med innogy, ett av Europas största elnätsföretag tillika en av Europas största leverantörer av avancerade kundlösningar med en kundbas på drygt 50 miljoner kunder. 

Nästa steg i transaktionen blir att överföra innogys förnybara verksamhet till RWE. Detta sker så snart som möjligt under 2020.Källa: E.ON


Skriv utVindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommar


Planen var att de 13 vindkraftverk som Tekniska verken i Linköping byggt söder om Sunne i Värmland, skulle tas i drift i februari. Projektet försenades dock på grund av...

Läs mer
Ramboll


Veidekke bygger vindkraftpark åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhö...

Läs mer
Enerbrokers
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

SeaTwirl får patent i USA

SeaTwirl har nu fått patentet för en förankringslösning beviljat av det...

Läs mer
Ferroamp


Medvind för Ramirents vindkraftsprojekt när intresset ökar

Inom tre år förväntas vindkraft stå för nästan en tredjedel av all...

Läs mer
Blade Solutions
Lenninge kraftverk.

Dammförstärkningar och fjärrstyrning höjer säkerheten vid Lenninge kraftverk

Fortum är nu klara med dammsäkerhetshöjande åtgärder i kraftverket...

Läs mer


YIT väljer Lule Building System AB

YIT och Lule Building System AB har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny...

Läs mer
Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000 hyresgäster möjligheten att köpa grön el producerad av vindkraft.

Nu blir det lättare och billigare för hyresgäster att köpa grön el

Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000...

Läs mer
Modvion utvecklar vindkraftstorn i trä som kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål. Laminerat trä är även starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre.

Det första vindkraftstornet i trä har rests utanför Göteborg

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö...

Läs mer


Exklusivt samarbete genererar ny försäkring för vindkraftsverksamheter

Marsh AB och Gar-Bo Försäkring har gjort gemensam sak och tagit fram en försä...

Läs mer


Industrikoncernen AGES väljer förnybar elleverans via Bixia

Den svenska industrikoncernen AGES tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att...

Läs mer
<span><span>Vindkraftverk.</span></span>

Tanums invånare involverade i vindkraftssatsning

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om...

Läs mer

Vattenfall inleder samarbete för att bygga en vindkraftpark i Skottland

Vattenfall inleder ett samarbete med Greencoat UK Wind och ger klartecken för att bygga South...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se