Instagram

Facebook

Forskning och utbildning i världsklass – Högskolan i Halmstads utmärker sig inom hållbar energi


2019-09-13

Bild: Högskolan i Halmstad

Forskningen inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad håller mycket hög kvalitet, och lärosätets forskare är efterfrågade både i Sverige och internationellt. Högskolans forskning kring fjärrvärme har bland annat bidragit till formuleringarna i EU-kommissionens energiffektiviseringsdirektiv. I dag forskas det till exempel om hur restvärme, det vill säga värme som har blivit över i till exempel fabriker och stormarknader, kan användas i fjärrvärmesystemet.

Vid sidan av forskning kring fjärrvärme är vindkraftforskning ett av Högskolans styrkeområden.

– Forskning om vindkraft har länge varit viktig för Högskolan i Halmstad. I dag forskar vi bland annat kring ljudalstring i vertikala vindkraftverk och om elsystem för vindkraftverk. Det finns också flera andra områden som kan vara intressanta att fördjupa sig i i framtiden, till exempel systemanalyser där vindkraftens roll i energisystemet undersöks. Sådan forskning kan naturligt knytas till den fjärrvärmeforskning som Högskolan i Halmstad är känd för, säger Erik Möllerström, lektor i energiteknik och chef för Avdelningen för bygg- och energiteknik på Högskolan i Halmstad.

Högskolans forskning inom bioenergi är också den mycket intressant. Inom området samarbetar forskare inom energiteknik och miljövetenskap. Bland annat undersöks hur lantbrukare kan motiveras till att producera och använda biogas, något som kan ge stora miljöfördelar. De här studierna kompletteras med forskning kring biokraftvärme.


Bidra till ett hållbart samhälle – bli energiingenjör
På programmet Ingenjör i hållbar energi utbildas framtidens energiingenjörer. Under utbildningen får studenterna lära sig om energisystemet, energieffektivisering och smart energianvändning, och efter examen kan de vara med i företags och organisationers viktiga omställning till ett långsiktigt hållbart system med förnybar energiproduktion.

Utbildningen till energiingenjör var en av de första av sitt slag i Sverige. När den startade år 2001 var hållbar energi ett nytt begrepp, och utbildningen gick i bräschen för utvecklingen inom området. Programmet startades av bland andra Göran Sidén, lektor i energiteknik på Högskolan, och än i dag ligger det i framkant. Studenterna får ta del av dagsaktuell forskning, och de rustas väl för sitt kommande arbetsliv.


Med framtiden för ögonen
Såväl forskning som utbildning inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad går en spännande framtid till mötes. En rad intressanta forskningsprojekt pågår, och utvecklingen av programmet Ingenjör i hållbar energi pågår ständigt. Dessutom har ett nytt masterprogram, Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö, startat hösten 2019.

Den 12 september kom också boken Small Scale Renewable Energy Systems – Independent Electricity for Community, Business and Home, till vilken pionjären Göran Sidén är medförfattare. I boken, som är tänkt att användas som kurslitteratur på energiutbildningar, introduceras läsaren till en rad olika förnyelsebara energislag, systemdesign och hur olika energislag kan kombineras.

– Vi hoppas att den här boken kan bidra till att ytterligare placera Högskolan i Halmstads energiforskning på kartan, och att det i sin tur kan locka ännu fler studenter att söka till programmet Ingenjör i hållbar energi. Det är ett program som ligger helt rätt i tiden, med tanke på den miljömedvetenhet som vi ser alltmer av i dag. Vill man vara med och styra utveckling åt rätt håll är energiingenjör ett utmärkt karriärval, säger Göran Sidén.Källa: Högskolan i Halmstad


Skriv utE.ONs verksamheter inom förnybar produktion överförs till RWE

Som en del i E.ONs förvärv av det europeiska energiföretaget innogy, överförs idag verksamheterna inom E.ON Climate & Renewables till RWE-koncernen. För E.ON i...

Läs mer
Ramböll
Åndberg vindkraftpark byggs i Härjedalen.

Skellefteå Kraft och Ardian möjliggör ny vindkraftpark i Härjedalen

Skellefteå Kraft och investmentbolaget Ardian har tecknat ett avtal som innebär att...

Läs mer
Enerbrokers

Är expansionen av vindkraft hotad?


Vindkraftsindustrin är under extrem tillväxt och produktionen beräknas i år...

Läs mer
Enerbroker ny


Internationellt samarbete för hållbar vindkraft

Ny forskning vid Högskolan i Halmstad bidrar till globala samarbeten och en symbiotisk...

Läs mer
Ferroamp


Ingka-koncernen överskrider mål – producerar mer förnybar energi än vad som används i verksamheten till 2020

Ingka-koncernen, den största franchisetagaren till IKEA-varumärket där IKEA Sverige...

Läs mer
Blade Solutions

Domstolsbeslut om Hocksjön överklagas

Mark- och miljödomstolens avslag om förlängt igångsättningstillstå...

Läs mer


Forskning och utbildning i världsklass – Högskolan i Halmstads utmärker sig inom hållbar energi

Forskningen inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad håller mycket hög...

Läs mer


Svevia bereder väg för vindkraftpark på Målarberget

På Målarberget mellan Avesta och Norberg ska 27 vindkraftverk etableras. Svevia...

Läs mer

Diab tecknar leveransavtal för kärnmaterial med Vestas

Ratos dotterbolag Diab har tecknat ett femårigt leveransavtal för kärnmaterial med...

Läs mer


Snart påbörjas byggnationen av BayWa r.e.s nya vindbrukspark i södra Sverige

Under oktober månad kommer den globala utvecklaren av förnybar energi, tjä...

Läs mer
Stigshöjden vindpark.

Fontavis vindpark Stigshöjden är nu driftsatt

FONTAVIS och OX2 har driftsatt Stigshöjden vindpark 21,6 MW enligt plan. Vindparken bestå...

Läs mer

Turbiner i Turkiet för vindkraftsuppstickaren EnBW

Vindkraftsparken Kiyiköy.

Strax efter den snabba etableringen i Sverige sedan 2018 ska förnybarjätten EnBW...

Läs mer

OX2 och Infracapital tecknar avtal om ett 60 MW vindkraftsprojekt i Finland

Infracapital, en del av M&G Prudential som är inriktade på...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se