Instagram

Facebook

Forskning och utbildning i världsklass – Högskolan i Halmstads utmärker sig inom hållbar energi


2019-09-13

Bild: Högskolan i Halmstad

Forskningen inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad håller mycket hög kvalitet, och lärosätets forskare är efterfrågade både i Sverige och internationellt. Högskolans forskning kring fjärrvärme har bland annat bidragit till formuleringarna i EU-kommissionens energiffektiviseringsdirektiv. I dag forskas det till exempel om hur restvärme, det vill säga värme som har blivit över i till exempel fabriker och stormarknader, kan användas i fjärrvärmesystemet.

Vid sidan av forskning kring fjärrvärme är vindkraftforskning ett av Högskolans styrkeområden.

– Forskning om vindkraft har länge varit viktig för Högskolan i Halmstad. I dag forskar vi bland annat kring ljudalstring i vertikala vindkraftverk och om elsystem för vindkraftverk. Det finns också flera andra områden som kan vara intressanta att fördjupa sig i i framtiden, till exempel systemanalyser där vindkraftens roll i energisystemet undersöks. Sådan forskning kan naturligt knytas till den fjärrvärmeforskning som Högskolan i Halmstad är känd för, säger Erik Möllerström, lektor i energiteknik och chef för Avdelningen för bygg- och energiteknik på Högskolan i Halmstad.

Högskolans forskning inom bioenergi är också den mycket intressant. Inom området samarbetar forskare inom energiteknik och miljövetenskap. Bland annat undersöks hur lantbrukare kan motiveras till att producera och använda biogas, något som kan ge stora miljöfördelar. De här studierna kompletteras med forskning kring biokraftvärme.


Bidra till ett hållbart samhälle – bli energiingenjör
På programmet Ingenjör i hållbar energi utbildas framtidens energiingenjörer. Under utbildningen får studenterna lära sig om energisystemet, energieffektivisering och smart energianvändning, och efter examen kan de vara med i företags och organisationers viktiga omställning till ett långsiktigt hållbart system med förnybar energiproduktion.

Utbildningen till energiingenjör var en av de första av sitt slag i Sverige. När den startade år 2001 var hållbar energi ett nytt begrepp, och utbildningen gick i bräschen för utvecklingen inom området. Programmet startades av bland andra Göran Sidén, lektor i energiteknik på Högskolan, och än i dag ligger det i framkant. Studenterna får ta del av dagsaktuell forskning, och de rustas väl för sitt kommande arbetsliv.


Med framtiden för ögonen
Såväl forskning som utbildning inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad går en spännande framtid till mötes. En rad intressanta forskningsprojekt pågår, och utvecklingen av programmet Ingenjör i hållbar energi pågår ständigt. Dessutom har ett nytt masterprogram, Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö, startat hösten 2019.

Den 12 september kom också boken Small Scale Renewable Energy Systems – Independent Electricity for Community, Business and Home, till vilken pionjären Göran Sidén är medförfattare. I boken, som är tänkt att användas som kurslitteratur på energiutbildningar, introduceras läsaren till en rad olika förnyelsebara energislag, systemdesign och hur olika energislag kan kombineras.

– Vi hoppas att den här boken kan bidra till att ytterligare placera Högskolan i Halmstads energiforskning på kartan, och att det i sin tur kan locka ännu fler studenter att söka till programmet Ingenjör i hållbar energi. Det är ett program som ligger helt rätt i tiden, med tanke på den miljömedvetenhet som vi ser alltmer av i dag. Vill man vara med och styra utveckling åt rätt håll är energiingenjör ett utmärkt karriärval, säger Göran Sidén.Källa: Högskolan i Halmstad


Skriv utFransk vindkraftspionjär tecknar avtal med Bixia

Eric Constantien, chef för inköp/produktion på Bixia.

Fransmannen Grégoire Verhaeghe började bygga och investera i vindkraft i sitt hemland redan 2001. Sedan dess har hans företag InnoVent vuxit kraftig. Idag driver företaget...

Läs mer
Ramboll


Stena Fastigheter går över till vindkraft - blir självförsörjande på förnyelsebar energi

Stena Fastigheter, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag, går ö...

Läs mer
Enerbrokers

Skanska bygger vindkraftspark i Viksjö utanför Sundsvall för cirka 360 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Nordex Sverige AB om att bygga en ny vindkraftspark i Viksjö...

Läs mer
Ferroamp

”Många bäckar små till ett helt förnybart energisystem” - EnBW växer i Dalarna

Det blir ännu en turbin för EnBW i vindkraftsparken Hedbodberget i Dalarna.

Det gäller att satsa  på alla delar av värdekedjan för att...

Läs mer
Blade Solutions

Stena Renewable och Dala Vind bygger vindkraft i Hedemora

Stena Renewable och Dala Vind bygger gemensamt vindparken Riskebo i Hedemora kommun. Vindparken...

Läs mer
Under 2019 och 2020 genomförs omfattande investeringar i vindkraft.

Vindkraften räcker för att ersätta kärnkraft

Under 2019 och 2020 genomförs omfattande investeringar i vindkraft, vilket leder till en ö...

Läs mer


Uppfyller vindturbinen kraven för anslutning?

I standarden SS-EN IEC 61400-21-1 beskrivs hur man mäter och presenterar de elektriska...

Läs mer


Stormen Dennis gav nytt vindkraftsrekord

Under söndagsdygnet stormade Dennis in över landet vilket ledde till ett nytt...

Läs mer


Tekniska verken i Linköping satsar på fler vindkraftverk i Sunne

Tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, är vindkraft en förutsättning...

Läs mer


Vindkraften växer hos Sveaskog

Det är medvind i vindkraftsverksamheten. Vindkraftsverk på Sveaskogs mark levererar...

Läs mer

Vattenfall och AG Barr tecknar leveransavtal om förnybar el i Storbritannien

Vattenfall har tecknat ett tioårigt avtal om leverans av förnybar el med...

Läs mer

OX2 tecknar sitt första vindkraftsavtal i Polen

MEAG, kapitalförvaltare åt Munich RE och ERGO har tecknat ett avtal med OX2 om...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se