Instagram

Facebook

Gränsöverskridande forskning undersöker vindkraftverkens påverkan på vilt


2020-10-23

I studien undersöks bland annat hur älgar påverkas av vindkraftverken.
Bild: Giorgia Ausilio
I studien undersöks bland annat hur älgar påverkas av vindkraftverken.

Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltförvaltning över gränserna. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Høgskolen i Innlandet (INN) har i samarbete med länsstyrelserna i Dalarna och Värmland och motsvarande myndigheter i Norge fått finansiering av den regionala EU-fonden Interreg Sverige-Norge. Grensevilt 2 bygger på det uppmärksammade projektet Grensevilt, men ska även studera effekter av vindkraft på vilt.

Inre Skandinavien kännetecknas av ett sammanhängande barrskogsområde med stora klövviltstammar, alla Nordens stora rovdjur och ett natur- och kulturarv i form av skogsbruk och jakt. Trots att naturresurser är gränsöverskridande så förvaltas de olika på vardera sidan av administrativa gränser mellan länder och län. Detta leder ibland till intressekonflikter och en förvaltning som inte alltid tar hänsyn till djurens ekologi.

Det tvååriga projektet Grensevilt 2 siktar på en utökad och förbättrad, gränsöverskridande, adaptiv förvaltning av älg i gränsregionerna i Dalarna, Värmland och norska Innlandet. En förvaltning som bygger på bättre kunskap om älgarnas vandringsmönster och effekter av predation från varg och järv i relation till andra intressen som skogsbruk och jakt. Forskare och förvaltare ska gemensamt undersöka olika scenarier för gränsöverskridande älgförvaltning med berörda aktörer. Den kunskap som är relevant för förvaltningen ska samlas i en gemensam, gränsöverskridande portal.

En annan viktig del i projektet är hur vindkraft påverkar olika viltpopulationer och vilka konsekvenser det får för viltförvaltningen. Utbyggnaden av vindkraft har accelererat i området men hittills är det inte känt hur vindkraftsutbyggnad påverkar beteendet hos älgar, vargar och järvar. Därför ska Grensevilt 2 studera rörelsemönster hos GPS-försedda älgar, järvar och vargar i områden med vindkraft.

– Dessutom vill vi undersöka hur en utbyggnad av vindkraft påverkar jakten på älg samt jägarnas inställning till utbyggnad av vindkraft genom att genomföra intervjuer med jägare, säger Camilla Wikenros, forskare på SLU.

Grensevilt 2 är en direkt följd av det pågående projektet Grensevilt, som har tagit fram mycket ny kunskap, t.ex. om älgarnas rörelsemönster. En viktig del av Grensevilt är kommunikation och nätverksbyggande mellan forskare, förvaltare, markägare och intresseorganisationer, vilket bland annat har skett via arbetet i projektets resursgrupp, som kommer att föras vidare i Grensevilt 2.

– Vi har sett att det finns ett behov av att fortsätta både forskningen och samarbetet för att öka samordningen av älgförvaltningen över riks- och länsgränserna, säger Camilla Wikenros.



Källa: SLU


Skriv ut



Rödene vinkraftpark
Rödene vinkraftpark

Inhouse Tech förser 40 000 bostäder med energi

RES Renewable Norden bygger en vindkraftpark i Rödene mellan Alingsås och Vårgårda. Parken omfattar 13 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter från mark...

Läs mer
Enerbrokers

Jula Holding fortsätter satsa på vindkraft


Jula Holding utökar sin vindkraftspark med ytterligare två vindkraftverk utanför...

Läs mer
Blade Solutions


Nysäter Wind första vindkraftverk har anslutits till nätet

Nu är Nysäter Winds vindkraftspark utanför Viksjö ansluten till elnätet...

Läs mer
Översikt vindkraftparksbygget Fäbodberget.

Vattenfalls vindkraftsprojekt har skapat 300 årsanställningar i Västerbotten

Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu...

Läs mer
Olov Larsgren, Senior Konsult på Comdate och André Sjöström, COO på W3 Energy.

Nytt samarbete ska lyfta IT-säkerheten på vindkraftmarknaden

W3 Energy och Comdate planerar att inleda ett samarbete, där delar av respektive parts...

Läs mer


Sverige behöver ett system för återvinning av vindturbinblad

Återvinning av uttjänta vindturbinblad från vindkraftverk är en växande...

Läs mer

EKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Bilden är en illustration.

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största...

Läs mer


RWE Renewables inleder samarbete med Entelios

Den nordiska energileverantören Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den...

Läs mer


Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett...

Läs mer


Nya storägare i Hexicon

Hexicon som arbetar med havsbaserad vindkraft har fått nya storägare. Bland andra har...

Läs mer


AI ska effektivisera driften av vindkraftsparker

Nu lanserar KPMG, SAS Institute och Proteqnic ett nytt innovativt koncept som kommer att...

Läs mer

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att...

Läs mer
OX2 bygger Metsälamminkangas vindpark, en av de största vindparkerna i Finland.

OX2 bygger mest vindkraft i Europa

OX2 har byggt flest landbaserade vindkraftverk i Europa de senaste sex åren, enligt statistik...

Läs mer

Rabbalshede Kraft och Euromekanik samarbetar i spännande pilotprojekt

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 procent grön...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se