Instagram

Facebook

Hexicon säkrar nya patent för flytande vindkraft


2020-09-30

Visionsbild över f<span><span><span><span>lytande vindkraft </span></span></span></span>(bilden är en illustration).
Bild: Hexicon
Visionsbild över flytande vindkraft (bilden är en illustration).

Hexicon, teknik- och projektutvecklare för flytande vindkraftparker, har beviljats två nya patent som ytterligare stärker bolagets IP-portfölj.

Svenska Patent- och registreringsverket (PRV) har efter en granskningsprocess godkänt Hexicons två senaste patentansökningar, bägge från 2018. Parallellt med Hexicons produktutveckling är IP-skydd och patent grundläggande för bolaget.

– Vi ser godkännandet som en bekräftelse på vår förmåga att vara innovativa och framåtsträvande. Ett direkt resultat av våra ständiga ansträngningar att skapa och utveckla konkurrenskraftig teknik, säger Niklas Hummel, CTO på Hexicon.

De två patenten beskriver unika särdrag i Hexicons design av flytande vindkraftsfundament. Flera nationella patent världen över väntas följa, vilket stärker Hexicons position på den globala marknaden. Ursprungligen bygger tekniken på kunskap som togs fram när svenska varven byggde flytande oljeplattformar på 1980-talet. De godkända patenten gäller den teknik som gör att plattformarna anpassar sig till vindriktningen och därmed maximerar effekten.

– Att positionera sig i topp inom ett nytt marknadssegment görs inte genom att enbart nyttja de konventionella tekniklösningarna. Att utmana det traditionella och att ha en förmåga att förnya är viktiga förutsättningar för framgång. De här nya patenten har stor betydelse för bolaget, säger Hexicons vd Henrik Baltscheffsky.

Flytande vindkraft är en exponentiellt växande global marknad där teknologier och leverantörer från havsbaserad vindkraft och oljeindustrin möts. Eftersom 66 procent av Nordsjöns vatten har djup på mellan 50 och 220 meter, har Europa en potential för flytande vindkraft uppåt 4 000 GW. Liknande bedömningar ses även för Nordamerika och Asien som också har goda förutsättningar för utbyggnad av flytande vindkraft.Källa: Hexicon


Skriv utEKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Bilden är en illustration.

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största havsbaserade vindkraftspark. När parken är färdigbyggd kommer den kunna försörja 6...

Läs mer
Enerbrokers


RWE Renewables inleder samarbete med Entelios

Den nordiska energileverantören Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den...

Läs mer
Blade Solutions


Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett...

Läs mer


Nya storägare i Hexicon

Hexicon som arbetar med havsbaserad vindkraft har fått nya storägare. Bland andra har...

Läs mer


AI ska effektivisera driften av vindkraftsparker

Nu lanserar KPMG, SAS Institute och Proteqnic ett nytt innovativt koncept som kommer att...

Läs mer

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att...

Läs mer
OX2 bygger Metsälamminkangas vindpark, en av de största vindparkerna i Finland.

OX2 bygger mest vindkraft i Europa

OX2 har byggt flest landbaserade vindkraftverk i Europa de senaste sex åren, enligt statistik...

Läs mer

Rabbalshede Kraft och Euromekanik samarbetar i spännande pilotprojekt

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 procent grön...

Läs mer
I studien undersöks bland annat hur älgar påverkas av vindkraftverken.

Gränsöverskridande forskning undersöker vindkraftverkens påverkan på vilt

Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltfö...

Läs mer
Vindkraft i värmländska &Aring;rjäng.

Stopp för ny vind- och solkraft i värmländska elnätet

Ellevio tvingas nu säga nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Det är...

Läs mer

Chef lämnar Vattenfall för tyskt stål- och teknologiföretag

Gunnar Groebler har arbetat inom Vattenfall sedan 1999, men lämnar under våren 2021 för att bli vd för det tyska stål- och teknologiföretaget Salzgitter AG.

Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls affärsområde Wind har beslutat lämna...

Läs mer
Pamela Lundin, Enercon, Carl Fredrik Jönsson, Carl F och Fredrik Andrén-Sandberg, RWE Renewables. Sandra Johanne Selander, ordförande Skånes vindkraftsakademi och Rosa &Ouml;zgen Sundin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.

Skånes vindkraftspris 2020 går till Carl F

Carl F vinner Skånes vindkraftspris 2020 för hur de visar på vindkraftens mö...

Läs mer
Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.

Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen

Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till...

Läs mer


Östersjöländerna tecknar ny politisk deklaration om utökat samarbete om havsbaserad vindkraft

Den 30 september undertecknades en ny politisk deklaration mellan Sverige, Estland, Lettland,...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se