Instagram

Facebook

Norconsult banar väg för cirkulära energisystem i nytt kraftledningsuppdrag


2020-09-18

Bild: Unsplash

Norconsult har på uppdrag av Svenska Kraftnät fått i uppgift att projektera ledningsåtgärder i samband med att den nya stamnätsstation FT14 Hageskruv byggs. Projektets övergripande syfte är att kunna ansluta mer vindkraft i centrala Småland, vilket hjälper Sverige att nå målet om ett fossilfritt energisystem 2040.

I Uppvidinge kommun, fyra kilometer sydost om samhället Sävsjöström, planeras den nya 400 kV stamnätsstationen Hageskruv. Stationen kommer att anslutas till befintlig ledning FL1 S4-5 Ekhyddan – Avesta, där Norconsult anlitats för att projektera nödvändiga ledningsåtgärder. När projektet är klart kommer redan planerad och framtida vindkraft att kunna anslutas till den nya 400/130 kV transformatorn.

– Hageskruv blir en viktig knytpunkt för att ansluta förnybar produktion i södra Sverige, säger Irini Gionis, uppdragledare på Norconsult. Vi kan inte enbart förlita oss på att vattenkraften i norr ska transporteras längs hela landet, utan måste komplettera med lokal produktion där efterfrågan är som störst. Ju mer förnybar produktion vi kan ansluta i elområde tre och fyra desto bättre, fortsätter hon.

Norconsult kommer att ansvara för en helhetsleverans med projektering, konstruktion, markundersökningar, framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av ledningsentreprenör.

Under sommaren 2020 har Norconsult fått tre omfattande ledningsåtgärdsuppdrag för Svenska kraftnät, där kapacitetshöjningarna som projekten medför lägger grunden för anslutning av ytterligare sol och vindkraft.

– Norconsult ska tydligt bidra till omställningen mot ett cirkulärt energisystem. Det ligger högst upp på vår strategiska agenda för sektionen, säger Johan Jalvemo, sektionschef för Transmission & Distribution.Källa: Norconsult


Skriv utChef lämnar Vattenfall för tyskt stål- och teknologiföretag

Gunnar Groebler har arbetat inom Vattenfall sedan 1999, men lämnar under våren 2021 för att bli vd för det tyska stål- och teknologiföretaget Salzgitter AG.

Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls affärsområde Wind har beslutat lämna Vattenfall under våren 2021 för att bli vd för det tyska stål- och...

Läs mer
Enerbrokers
Pamela Lundin, Enercon, Carl Fredrik Jönsson, Carl F och Fredrik Andrén-Sandberg, RWE Renewables. Sandra Johanne Selander, ordförande Skånes vindkraftsakademi och Rosa Özgen Sundin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.

Skånes vindkraftspris 2020 går till Carl F

Carl F vinner Skånes vindkraftspris 2020 för hur de visar på vindkraftens mö...

Läs mer
Blade Solutions
Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.

Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen

Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till...

Läs mer


Östersjöländerna tecknar ny politisk deklaration om utökat samarbete om havsbaserad vindkraft

Den 30 september undertecknades en ny politisk deklaration mellan Sverige, Estland, Lettland,...

Läs mer
Prinsessan Ariane-parken, Nederländernas största landbaserade vindkraftspark.

Nederländernas största landbaserade vindkraftspark

Under onsdagen invigde Vattenfall Nederländernas största landbaserade vindkraftspark....

Läs mer
Visionsbild över f<span><span><span><span>lytande vindkraft </span></span></span></span>(bilden är en illustration).

Hexicon säkrar nya patent för flytande vindkraft

Hexicon, teknik- och projektutvecklare för flytande vindkraftparker, har beviljats två...

Läs mer


Samarbete för finlands största vindkraftspark

Vattenfall och Glennmont Partners, en ledande europeisk investerare i förnybar energi, har...

Läs mer
Vindkrafttorn i trä.

Trätorn kan sänka koldioxidavtrycket från framtida vindkraftverk

Vattenfall och Modvion ingår nytt samarbete om att använda vindkraftstorn i trä...

Läs mer


Norconsult banar väg för cirkulära energisystem i nytt kraftledningsuppdrag

Norconsult har på uppdrag av Svenska Kraftnät fått i uppgift att projektera...

Läs mer


Offshore vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat två långsiktiga samarbetsavtal

Offshore vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat letters of intent (LOI) med två...

Läs mer


AF Gruppen anlägger vindkraftpark i norska Odalen

JR Anlegg AS, ett bolag i AF Gruppen, har fått uppdraget att bygga vägar och genomfö...

Läs mer
TriAx geonät integrerades med fyllningsmassan som användes på vindparkens tillfartsvägar och arbetsplattformar.

Säker tillgång till hela området

TriAx geonät gjorde det möjligt att bygga tillfartsvägar och arbetsplattformar ö...

Läs mer

Vindel till tiotusentals hushåll


Jämtkraft Elnät ansluter 60 megawatt förnybar energi, till regionen och hela landet....

Läs mer
Pär Dunder, CEO W3 Energy, och Tomas &Ouml;lvebring, CEO Lapplands Elnät AB.

Samarbete ska stärka erbjudande mot vindkraftparker

W3 Energy och Lapplands Elnät planerar att inleda ett samarbete, där delar av respektive...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se