Instagram

Facebook

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet


2020-11-17

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att möta utbyggnaden av vindkraften och dess integration i kraftsystemet. Tidshorisonten för strategin tar sikte på de kommande tio åren, fram till 2030.

Den pågående energiomställningen förändrar förutsättningarna för elförsörjningen och elsystemet. Det är en utveckling som de nordiska TSO:erna välkomnar. Därför agerar de nu som möjliggörare för en omställning till ett mer miljövänligt energisystem.

Den ökade betydelsen av elektricitet har uppmärksammats av den Europeiska kommissionen som en central faktor för att uppnå Europeiska unionens klimatmål. Mer förnyelsebar elektricitet behövs, vilket vindkraften kan bidra med, både land- och havsbaserad. Energiomställningen innebär samtidigt utmaningar för elsystemet och därför har samtliga nordiska TSO:er ställt sig bakom en gemensam målsättning om att effektivt integrera vindkraften i kraftsystemet. Detta är också en förutsättning för att minska utsläppen av växthusgaser i världen.

I arbetet med strategin ska de nordiska TSO:ernas olika kompetenser och specialkunskaper tas tillvara. Danska Energinet har till exempel arbetat med både havs- och landbaserad vindkraft samt sektorsintegration. Norska Statnett har lång erfarenhet av att flexibelt hantera transmissionsnätet. Svenska kraftnät har integrerat stora mängder landbaserad vindkraft till transmissionssystemet och finska Fingrid integrerar mer och mer vindkraft till transmissionsnätet samt följer noggrant de olika power-to-heat-projekten runt om i Finland (det vill säga omvandling av elektrisk energi till värme).

Både utvecklingen av vindkraften och dess integrering i kraftsystemen är beroende av en rad olika aktörer. Helt avgörande för strategin är att de olika intressenternas inspel och åsikter tas tillvara i arbetet. Därför kommer intressenterna bli inbjudan till webinarier och konsultationer. Det första webinariet är planerat till våren 2021, som en del av de nordiska TSO:ernas gemensamma Solutions Report.Källa: Svenska Kraftnät


Skriv utHelene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström tillträder chefsposten för Vattenfalls affärsområde Wind senast 1 september i år.

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.


Helene Biström har omfattande erfarenhet av energibranschen och ä...

Läs mer
Enerbrokers


Utbildning i Piteå ska bidra till att nå de nya vindkraftsmålen

Nu öppnar anmälan till yrkesutbildningen Internationell vindkraftstekniker i Piteå....

Läs mer
Blade Solutions
Borealis tecknar avtal om kraft från Kronoberget vindkraftpark i de kommande tio åren för att driva produktionen i Stenungsund.

Gasum gör gemensam sak med Stena Renewable i Sverige för att leverera vindkraft till Borealis

Gasum har undertecknat ett 10-årigt kontrakt om leveranser av vindproducerad förnybar...

Läs mer
Bente Jønsson

Minskade anslutningskostnader för vindkraft till havs

Som en del av Energiöverenskommelsen presenteras nu ett förslag om att minska...

Läs mer
Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun: Deutsche Windtechnik tar över service av åtta Siemens SWT 2,3 DD-turbiner.

Deutsche Windtechnik tar över service av åtta Siemens SWT 2,3 DDturbiner i Sverige

Den oberoende underhållsleverantören Deutsche Windtechnik utökar nu ytterligare sin...

Läs mer
Markbygden II Enercon

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och...

Läs mer
Rödene vinkraftpark

Inhouse Tech förser 40 000 bostäder med energi

RES Renewable Norden bygger en vindkraftpark i Rödene mellan Alingsås och Vå...

Läs mer

Jula Holding fortsätter satsa på vindkraft


Jula Holding utökar sin vindkraftspark med ytterligare två vindkraftverk utanför...

Läs mer


Nysäter Wind första vindkraftverk har anslutits till nätet

Nu är Nysäter Winds vindkraftspark utanför Viksjö ansluten till elnätet...

Läs mer
Översikt vindkraftparksbygget Fäbodberget.

Vattenfalls vindkraftsprojekt har skapat 300 årsanställningar i Västerbotten

Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu...

Läs mer
Olov Larsgren, Senior Konsult på Comdate och André Sjöström, COO på W3 Energy.

Nytt samarbete ska lyfta IT-säkerheten på vindkraftmarknaden

W3 Energy och Comdate planerar att inleda ett samarbete, där delar av respektive parts...

Läs mer


Sverige behöver ett system för återvinning av vindturbinblad

Återvinning av uttjänta vindturbinblad från vindkraftverk är en växande...

Läs mer

EKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Bilden är en illustration.

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största...

Läs mer


RWE Renewables inleder samarbete med Entelios

Den nordiska energileverantören Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se