Instagram

Facebook

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet


2020-11-17

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att möta utbyggnaden av vindkraften och dess integration i kraftsystemet. Tidshorisonten för strategin tar sikte på de kommande tio åren, fram till 2030.

Den pågående energiomställningen förändrar förutsättningarna för elförsörjningen och elsystemet. Det är en utveckling som de nordiska TSO:erna välkomnar. Därför agerar de nu som möjliggörare för en omställning till ett mer miljövänligt energisystem.

Den ökade betydelsen av elektricitet har uppmärksammats av den Europeiska kommissionen som en central faktor för att uppnå Europeiska unionens klimatmål. Mer förnyelsebar elektricitet behövs, vilket vindkraften kan bidra med, både land- och havsbaserad. Energiomställningen innebär samtidigt utmaningar för elsystemet och därför har samtliga nordiska TSO:er ställt sig bakom en gemensam målsättning om att effektivt integrera vindkraften i kraftsystemet. Detta är också en förutsättning för att minska utsläppen av växthusgaser i världen.

I arbetet med strategin ska de nordiska TSO:ernas olika kompetenser och specialkunskaper tas tillvara. Danska Energinet har till exempel arbetat med både havs- och landbaserad vindkraft samt sektorsintegration. Norska Statnett har lång erfarenhet av att flexibelt hantera transmissionsnätet. Svenska kraftnät har integrerat stora mängder landbaserad vindkraft till transmissionssystemet och finska Fingrid integrerar mer och mer vindkraft till transmissionsnätet samt följer noggrant de olika power-to-heat-projekten runt om i Finland (det vill säga omvandling av elektrisk energi till värme).

Både utvecklingen av vindkraften och dess integrering i kraftsystemen är beroende av en rad olika aktörer. Helt avgörande för strategin är att de olika intressenternas inspel och åsikter tas tillvara i arbetet. Därför kommer intressenterna bli inbjudan till webinarier och konsultationer. Det första webinariet är planerat till våren 2021, som en del av de nordiska TSO:ernas gemensamma Solutions Report.Källa: Svenska Kraftnät


Skriv utEKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Bilden är en illustration.

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största havsbaserade vindkraftspark. När parken är färdigbyggd kommer den kunna försörja 6...

Läs mer
Enerbrokers


RWE Renewables inleder samarbete med Entelios

Den nordiska energileverantören Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den...

Läs mer
Blade Solutions


Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett...

Läs mer


Nya storägare i Hexicon

Hexicon som arbetar med havsbaserad vindkraft har fått nya storägare. Bland andra har...

Läs mer


AI ska effektivisera driften av vindkraftsparker

Nu lanserar KPMG, SAS Institute och Proteqnic ett nytt innovativt koncept som kommer att...

Läs mer

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att...

Läs mer
OX2 bygger Metsälamminkangas vindpark, en av de största vindparkerna i Finland.

OX2 bygger mest vindkraft i Europa

OX2 har byggt flest landbaserade vindkraftverk i Europa de senaste sex åren, enligt statistik...

Läs mer

Rabbalshede Kraft och Euromekanik samarbetar i spännande pilotprojekt

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 procent grön...

Läs mer
I studien undersöks bland annat hur älgar påverkas av vindkraftverken.

Gränsöverskridande forskning undersöker vindkraftverkens påverkan på vilt

Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltfö...

Läs mer
Vindkraft i värmländska Årjäng.

Stopp för ny vind- och solkraft i värmländska elnätet

Ellevio tvingas nu säga nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Det är...

Läs mer

Chef lämnar Vattenfall för tyskt stål- och teknologiföretag

Gunnar Groebler har arbetat inom Vattenfall sedan 1999, men lämnar under våren 2021 för att bli vd för det tyska stål- och teknologiföretaget Salzgitter AG.

Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls affärsområde Wind har beslutat lämna...

Läs mer
Pamela Lundin, Enercon, Carl Fredrik Jönsson, Carl F och Fredrik Andrén-Sandberg, RWE Renewables. Sandra Johanne Selander, ordförande Skånes vindkraftsakademi och Rosa Özgen Sundin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.

Skånes vindkraftspris 2020 går till Carl F

Carl F vinner Skånes vindkraftspris 2020 för hur de visar på vindkraftens mö...

Läs mer
Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.

Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen

Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till...

Läs mer


Östersjöländerna tecknar ny politisk deklaration om utökat samarbete om havsbaserad vindkraft

Den 30 september undertecknades en ny politisk deklaration mellan Sverige, Estland, Lettland,...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se