Instagram

Facebook

Ny arbetsgrupp satsar på etableringar i vindkraftens kölvatten


2018-03-27

Ny arbetsgrupp ska locka elintensiv industri till Markbygden.
Bild: Piteå kommun
Ny arbetsgrupp ska locka elintensiv industri till Markbygden.

Vindkraftsetableringen i Markbygden tar ny fart. General Electric satsar 8 miljarder de kommande två åren, vilket ger många positiva effekter. Nu har en arbetsgrupp bildats med syfte att skapa nya etableringar i direkt anslutning till vindkraftparken.
– Den stora mängden grön el som kommer att produceras är attraktiv för framtida etableringar av elintensiva verksamheter. Det ska vi dra nytta av, säger Anders Lundkvist, kommunalråd Piteå kommun som ingår i den nya arbetsgruppen.


Satsningen på Europas största vindkraftpark med totalt 1101 vindkraftverk påbörjades redan 2008 när den första tillståndsansökan lämnades in. Efter ett pilotprojekt och den första etappen i Skogberget finns idag 48 vindkraftverk på plats.

Efter några års stiltje har projektet återigen vind i seglen. Hösten 2017 tog General Electric beslut att investera 8 miljarder kronor på vindkraft i Markbygden. Den första etappen innefattar 179 verk som ska resas och driftsättas 2018-2019. Projektet förväntas generera cirka 500 årliga arbetstillfällen under byggåren samt ett 50-tal permanenta arbetstillfällen när verken står klara.

– Vindkraftsutbyggnaden i Markbygden innebär ett väsentligt bidrag till regeringens utbyggnadsmål för vindkraft i Sverige, konstaterar Stefan Lundmark, nationell vindkraftsamordnare för Miljö- och energidepartementet.

Fler etapper är planerade, vilket innebär att stora investeringar står för dörren under en 10-årsperiod. Många nya arbetstillfällen kommer att skapas såväl under uppbyggnadsfasen som för drift och underhåll av vindkraftverken.

Ny arbetsgrupp ska skapa nya etableringar
Både Piteå kommun och de världsledande företagen som svarar för uppbyggnaden av vindkraftsparken, General Electric och Enercon, ser möjligheter till följdinvesteringar. Det handlar främst om etablering av elintensiva verksamheter som kan dra nytta av den stora mängd grön el som kommer att produceras i Markbygden. Ett par exempel är etablering av serverhallar och elintensiv industri i direkt anslutning till vindkraftparken.

Nu har Piteå kommun bildat en ny arbetsgrupp som ska stötta denna utveckling. De kommer att titta på möjliga siter för nya etableringar, där rätt planmässiga förutsättningar finns. Närhet till ställverk och elledningar samt naturskydd är bara några exempel på saker man tittar på.

– Vi kommer att jobba i nära samarbete med Svevind, General Electric och Enercon samt deras samarbetspartners. Dessutom ser vi stora möjligheter att bearbeta industriföretag med en tydlig hållbarhetsprofil och som i vissa fall beslutat sig för att använda endast grön el, säger Anders Lundqvist.

I kommunens arbetsgrupp ingår initialt representanter från kommunledningen, Näringsliv och Samhällsbyggnad/Fysisk planering.
Källa: Piteå kommun


Skriv utBatterilager kan fördubbla gotländsk vindkraft till 2030

Karl Bergman, forskningschef, Vattenfall AB.

Ett batterilager, i kombination med ny smart teknik, kan med nuvarande förutsättningar i elnätet fördubbla produktionen av vind- och solkraft på Gotland till 2030. Samtidigt...

Läs mer
Enerbrokers
Ytterbyggs vindkraftverk i Slottsbol.

Nytt vindkraftverk mer än fördubblar Ytterbyggs produktion av grön el

Ytterbygg köper ännu ett vindkraftverk och kan nu producera lika mycket fossilfri energi...

Läs mer


Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en strategi för en...

Läs mer
Idcon
WindSTAR-transformator.

ABB vinner order värd 20 miljoner dollar inom innovativa havsbaserade vindkraftstransformatorer

Högpresterande WindSTAR-transformatorer för världens mest kraftfulla kommersiella...

Läs mer

Vattenfall förvärvar vindkraftsprojekt i Ånge kommun

Vattenfall har förvärvat vindkraftsprojektet Klevberget i Ånge kommun. Projektet...

Läs mer
Ferroamp


Vindkraften når rekordnivåer

Sommaren och inledningen av hösten har präglats av mycket höga elpriser, främst...

Läs mer


Fortum och Skellefteå Kraft inviger Solberg vindkraftpark

Torsdagen den 13 september invigdes Solberg med representanter från Fortum, Skellefteå...

Läs mer
Blade Solutions


Vattenfall inviger vindkraftsparken Aberdeen Bay

Den 7 september invigdes vindkraftsparken Aberdeen Bay, med världens mest kraftfulla...

Läs mer
Vy från byn Simris där projektet implementeras.

Comsel System levererar energimätningsutrustning till E.ON:s projekt LES Simris- Sveriges första lokala energisystem

Spännande pilotprojekt där en E.ON skapat Sveriges första lokala energisystem - ...

Läs mer


Skandinaviskt Hackaton för smartare vindkraft

Sakernas internet eller IoT (Internet of Things) räknas till en av de tio mest avgörande...

Läs mer

Polarbröd justerar vindkraftsmärkning

Konsumentverket vill se en förändring kring hur man får kommunicera satsningar...

Läs mer


Världsnyhet på Trä & Teknik: högeffektiva vindkraftstorn i trä

En innovativ träkonstruktion kan göra vindkraften betydligt mer lönsam.
– Vi...

Läs mer


Vattenfall, Novo Nordisk och Novozymes undertecknar ett långsiktigt avtal om förnybar el från Kriegers Flak

Framställningen av insulin och enzymer kommer att ske med hjälp av förnybar energi...

Läs mer


Skånes vindkraftspris 2018 går till de boende i Simris

De boende i Simris får Skånes vindkraftspris 2018 för deras engagemang och...

Läs mer
Gymnasieeleverna som byggde vindkraftverket.

Ingenjörstrainees bygger vindkraftverk

Under sommarlovets två första veckor har 22 gymnasieelever från Gävleborgs...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

Osby Parca / Enertech AB

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se