Instagram

Facebook

Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen


2020-10-07

Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.
Bild: TT Bild
Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.

Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045. 
Men övergången till fossilfria bränslen är en krävande process för både industri- och transportsektorn. Därför har Högskolan i Gävle tagit initiativ till ett projekt kring vätgaslösningar, där Svea Vind Offshore redan är en samarbetspartner.

Industrin och transportsektorn står sammanlagt för omkring två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045. Vätgas kan framställas från förnybara källor och ersätta fossil energi i industrin och transportsektorn.

Högskolan i Gävle har därför tagit initiativ till och är huvudsökande för ett projekt kring systemanalys av vätgaslösningar. Projektet ska bland annat kartlägga hur aktörerna inom transport- och industrisektorn ska kunna ersätta fossila bränslen med vätgas.

Arbetet med ansökningarna till Region Gävleborg och Tillväxtverket har koordinerats av Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle. Det sökta projektet är tänkt att finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Svea Vind Offshore och Gävle Energi.

– Den övergripande utmaningen nationellt, och i vår region, är att skapa en större förståelse för den potential som vätgas utgör för klimatomställningen. Här finns kunskapsklyftor om sakfrågan och vilka roller olika aktörer har. Det leder till att det är svårt att få till effektiva samarbeten, säger Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Övergången till en koldioxidsnål ekonomi är helt avgörande för att Sverige och alla andra länder i världen ska klara av att leva upp till det globala klimatavtalet som undertecknades 2015 i Paris. Sveriges övergripande klimatmål är att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Fossilfri el kan genom elektrolys ge vätgas utan klimatpåverkan.

– Vätgas kan komma att spela en nyckelroll för att vi ska nå klimatmålen till 2045 och efterfrågan på vätgas kommer att öka, inom såväl industrin som transportsektorn för att där ersätta fossila bränslen. Därför är det självklart för Svea Vind Offshore att bidra till utvecklingen av vätgas. Det är glädjande att Ola Norrman Eriksson vid Högskolan i Gävle är drivande i detta då det är kunskap som kommer att ge nytta såväl nationellt som internationellt, säger Mattias Wärn, vd Svea Vind Offshore.Källa: Högskolan i Gävle


Skriv utEKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Bilden är en illustration.

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största havsbaserade vindkraftspark. När parken är färdigbyggd kommer den kunna försörja 6...

Läs mer
Enerbrokers


RWE Renewables inleder samarbete med Entelios

Den nordiska energileverantören Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den...

Läs mer
Blade Solutions


Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett...

Läs mer


Nya storägare i Hexicon

Hexicon som arbetar med havsbaserad vindkraft har fått nya storägare. Bland andra har...

Läs mer


AI ska effektivisera driften av vindkraftsparker

Nu lanserar KPMG, SAS Institute och Proteqnic ett nytt innovativt koncept som kommer att...

Läs mer

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att...

Läs mer
OX2 bygger Metsälamminkangas vindpark, en av de största vindparkerna i Finland.

OX2 bygger mest vindkraft i Europa

OX2 har byggt flest landbaserade vindkraftverk i Europa de senaste sex åren, enligt statistik...

Läs mer

Rabbalshede Kraft och Euromekanik samarbetar i spännande pilotprojekt

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 procent grön...

Läs mer
I studien undersöks bland annat hur älgar påverkas av vindkraftverken.

Gränsöverskridande forskning undersöker vindkraftverkens påverkan på vilt

Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltfö...

Läs mer
Vindkraft i värmländska Årjäng.

Stopp för ny vind- och solkraft i värmländska elnätet

Ellevio tvingas nu säga nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Det är...

Läs mer

Chef lämnar Vattenfall för tyskt stål- och teknologiföretag

Gunnar Groebler har arbetat inom Vattenfall sedan 1999, men lämnar under våren 2021 för att bli vd för det tyska stål- och teknologiföretaget Salzgitter AG.

Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls affärsområde Wind har beslutat lämna...

Läs mer
Pamela Lundin, Enercon, Carl Fredrik Jönsson, Carl F och Fredrik Andrén-Sandberg, RWE Renewables. Sandra Johanne Selander, ordförande Skånes vindkraftsakademi och Rosa Özgen Sundin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.

Skånes vindkraftspris 2020 går till Carl F

Carl F vinner Skånes vindkraftspris 2020 för hur de visar på vindkraftens mö...

Läs mer
Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.

Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen

Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till...

Läs mer


Östersjöländerna tecknar ny politisk deklaration om utökat samarbete om havsbaserad vindkraft

Den 30 september undertecknades en ny politisk deklaration mellan Sverige, Estland, Lettland,...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se