Instagram

Facebook

Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen


2020-10-07

Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.
Bild: TT Bild
Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.

Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045. 
Men övergången till fossilfria bränslen är en krävande process för både industri- och transportsektorn. Därför har Högskolan i Gävle tagit initiativ till ett projekt kring vätgaslösningar, där Svea Vind Offshore redan är en samarbetspartner.

Industrin och transportsektorn står sammanlagt för omkring två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045. Vätgas kan framställas från förnybara källor och ersätta fossil energi i industrin och transportsektorn.

Högskolan i Gävle har därför tagit initiativ till och är huvudsökande för ett projekt kring systemanalys av vätgaslösningar. Projektet ska bland annat kartlägga hur aktörerna inom transport- och industrisektorn ska kunna ersätta fossila bränslen med vätgas.

Arbetet med ansökningarna till Region Gävleborg och Tillväxtverket har koordinerats av Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle. Det sökta projektet är tänkt att finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Svea Vind Offshore och Gävle Energi.

– Den övergripande utmaningen nationellt, och i vår region, är att skapa en större förståelse för den potential som vätgas utgör för klimatomställningen. Här finns kunskapsklyftor om sakfrågan och vilka roller olika aktörer har. Det leder till att det är svårt att få till effektiva samarbeten, säger Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Övergången till en koldioxidsnål ekonomi är helt avgörande för att Sverige och alla andra länder i världen ska klara av att leva upp till det globala klimatavtalet som undertecknades 2015 i Paris. Sveriges övergripande klimatmål är att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Fossilfri el kan genom elektrolys ge vätgas utan klimatpåverkan.

– Vätgas kan komma att spela en nyckelroll för att vi ska nå klimatmålen till 2045 och efterfrågan på vätgas kommer att öka, inom såväl industrin som transportsektorn för att där ersätta fossila bränslen. Därför är det självklart för Svea Vind Offshore att bidra till utvecklingen av vätgas. Det är glädjande att Ola Norrman Eriksson vid Högskolan i Gävle är drivande i detta då det är kunskap som kommer att ge nytta såväl nationellt som internationellt, säger Mattias Wärn, vd Svea Vind Offshore.Källa: Högskolan i Gävle


Skriv utKarta över Grevekulla och vindkraftverkens placering.
Karta över Grevekulla och vindkraftverkens placering.

Klart för byggstart av ny vindkraftpark – förnybar el motsvarande 25 000 villors årsförbrukning

I augusti inleds arbetet med att bygga vindkraftparken i Grevekulla i Ydre kommun. Sex vindkraftverk kommer att producera cirka 100 GWh helt förnybar el varje år, vilket motsvarar 25 ...

Läs mer
Enerbrokers
Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Vattenfall reser nu sin största landbaserade vindkraftspark utanför Fredrika

Nu reser Vattenfall de första verken på sin hittills största landbaserade...

Läs mer
Blade Solutions
Bilden är en genrebild.

Nytt partnerskap ska stärka elförsörjningen av Mellansverige

Arise och Hällefors Tierp Skogar (HT Skogar) har gemensamt identifierat en spännande...

Läs mer
Yaron Feingers, CEO Fu-Gen AG och Pär Dunder, CEO W3 Energy.

W3 Energy ska förvalta Fu-Gens första vindkraftparker i Sverige

W3 Energy har tecknat avtal för asset management på vindkraftparken Fjällboheden i...

Läs mer


BASF förvärvar nästan hälften av Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark

Vattenfall säljer 49,5 procent av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid (HKZ)...

Läs mer


ABB levererar omriktare till världens största havsbaserade vindkraftpark

I den hittills största ordern på mellanspänningsomriktare till vindturbiner ska ABB...

Läs mer

Stora Enso ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar skogskoncernen Stora Enso som nytt medlemsföretag från...

Läs mer

Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet

Svensk Vindenergi rekryterar Lina Kinning, idag departementssekreterare på Energienheten...

Läs mer


Vindkraftsparken i Sunne invigd

Torsdagen den 27 maj invigdes Tekniska verkens vindkraftspark på Häjsberget och Sö...

Läs mer

Arise säljer vindkraftparkerna Ranasjö- och Salsjöhöjden

Arise AB har ingått avtal med The Renewables Infrastructure Group Limited och fonder...

Läs mer
Transport av rotorblad till vindkraftpark (bilden är en genrebild).

Vattenfall: 84 vindkraftverk ska resas utanför Fredrika

Strax utanför Fredrika, på Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele...

Läs mer


Vindkraften fortsätter att expandera

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige går i snabb takt. Bara hittills i år har...

Läs mer
Saluten 1 i Växjö.

Emilshus tar hållbarhet ett steg längre – med småländsk vindkraft från Bixia

För fastighetsbolaget Emilshus, med kommersiella fastigheter i Småland, är det...

Läs mer


Tekniska verken utreder möjligheterna att bygga vindkraftverk i Falkenberg

Tekniska verken i Linköping ser just nu över möjligheterna att bygga vindkraftverk...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se