Instagram

Facebook

Rätan nära målsnöret – vindkraftsel till 46 000 villor


2019-11-14

I hela projektet Rätanklustret ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet. Jämtkraft bygger en högspänningsledning på 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden.
Bild: Jämtkraft
I hela projektet Rätanklustret ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet. Jämtkraft bygger en högspänningsledning på 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden.

Rätanklustret är speciellt av framförallt två anledningar. Dels att Jämtkraft bygger utanför sitt koncessionsområde och dels den högre spänningsnivån på 220 kV. I Jämtkrafts nät finns sedan tidigare ledningar mellan 0,4 och 130 kV.
Bild: Jämtkraft

Rätanklustret är speciellt av framförallt två anledningar. Dels att Jämtkraft bygger utanför sitt koncessionsområde och dels den högre spänningsnivån på 220 kV. I Jämtkrafts nät finns sedan tidigare ledningar mellan 0,4 och 130 kV.Jämtkrafts fördelningsstation med transformatorer, manöverbyggnad, ställverk och kontrollsystem.
Bild: Jämtkraft
Jämtkrafts fördelningsstation med transformatorer, manöverbyggnad, ställverk och kontrollsystem.

Inom kort är projektet Rätanklustret klart. Nära två mil kraftledning, en ny fördelningsstation och ökad kunskap om att bygga utanför koncessionsområdet är resultatet.

Fem år av arbete med förstudie, tillstånd, projektering och slutligen två års byggtid är snart till ända. Projektet Rätanklustret spurtar mot mål.

– Det känns fantastiskt bra, en milstolpe att få det klart! Vi har levt och arbetat med det här projektet i flera år nu. Alla som jobbar i uppdraget är lösningsfokuserade och engagerade, det har varit ett lärande arbete med gott projektklimat, säger Robert Asplund projektledare för Jämtkraft.


Utökat elnät utanför Jämtkrafts område
Den nya kraftledningen ska överföra el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet. Ledningen går mellan Rätans stamnätstation och Länsterhöjdens fördelningsstation, i närheten av Överturingen i Ånge kommun. Jämtkraft tog på sig uppdraget och såg det som en bra möjlighet till både lärande och ett sätt att utöka elnätet i Jämtland och Västernorrland. Rätanklustret är speciellt av framförallt två anledningar. Dels att Jämtkraft bygger utanför det område bolaget är elnätsägare för (koncessionsområde) och dels den högre spänningsnivån 220 kV.

– I Jämtkrafts nät finns sedan tidigare ledningar mellan 0,4 och 130 kV. Högre spänning innebär enkelt uttryckt att allting i byggprocessen växlar upp och kräver större utrustning, alltifrån maskiner till kopplingar. Att för första gången bygga utanför koncessionsområdet är lärande och det öppnar även möjligheten att bygga regionnät på fler håll i landet, säger Robert Asplund.


Mer megawatt och fina relationer
Tack vare den tekniska utvecklingen av turbiner på vindkraftssidan får man ut mer effekt av vindkraftverken idag än för bara några år sedan. Mot initialt beräknade 203 megawatt handlar det nu om totalt 241 megawatt från de båda parkerna Länsterhöjden och Storflötten. Vindparkernas förväntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor*.

– Förutom ytterligare förnybar energi och ökade tariffintäkter för Jämtkraft så skulle jag säga att projektet bidragit med kunskap och erfarenhet samt relationsskapande. Det är viktigt att skapa bra relationer för kommande projekt. Vi har haft en bra dialog och ett givande kunskapsutbyte med samtliga parter som vi hoppas kan gynna oss i nästa affär, säger Robert Asplund. 


Tre parter
I hela projektet ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet.

  • Investeraren Green Investment Group bygger de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten med 241MW installerad effekt fördelat på 56 vindkraftverk.
  • Statliga Affärsverket Svenska Kraftnät förnyar Rätans befintliga stamnätstation.
  • Jämtkraft bygger ny högspänningsledning för 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden. Jämtkraft har sökt och fått beviljat en linjekoncession och har därmed tillstånd att bygga och äga kraftledningen.

I projektet ingår också förberedande arbeten för att möjliggöra anslutning av en tredje vindkraftpark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet.

* Parkens 241 megawatt motsvarar efter förluster en årsproduktion på 920 079 463 kilowattimmar. (kWh) Normalvilla = 20 000 kWh.
Antal villor = 920 079 463 / 20 000 = ca 46 000 stycken.
Det vill säga att vindparkernas förväntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor
.


Fakta Rätanklustret
Längd: nära två mil med 74 000 meter aluminiumlina.
Spänning: 220 kV
Antal stolpar: 151 stolpar cirka 18 meter som är gjorda av trä eller kompositmaterial. Trästolparna kommer från Kälarne stolpfabrik. Kompositstolparna av glasfiber och plast kommer från Kanada och Jerol Industri AB i Tierp.
Beräknad kostnad: 180 miljoner kronor.
Fördelningsstation: Jämtkrafts fördelningsstation med transformatorer 220/33kV. Manöverbyggnad om cirka 200 kvadratmeter innehållande 33kV ställverk, kontrollsystem, växel- och likströmsförsörjning, HMI etc
Informationsmöten: Under projektets gång har öppna informationsträffar hållits i Folkets Hus i Överturingen med ett 40-tal besökare vid varje tillfälle.


Källa: Jämtkraft


Skriv utVindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommar


Planen var att de 13 vindkraftverk som Tekniska verken i Linköping byggt söder om Sunne i Värmland, skulle tas i drift i februari. Projektet försenades dock på grund av...

Läs mer
Ramboll


Veidekke bygger vindkraftpark åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhö...

Läs mer
Enerbrokers
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

SeaTwirl får patent i USA

SeaTwirl har nu fått patentet för en förankringslösning beviljat av det...

Läs mer
Ferroamp


Medvind för Ramirents vindkraftsprojekt när intresset ökar

Inom tre år förväntas vindkraft stå för nästan en tredjedel av all...

Läs mer
Blade Solutions
Lenninge kraftverk.

Dammförstärkningar och fjärrstyrning höjer säkerheten vid Lenninge kraftverk

Fortum är nu klara med dammsäkerhetshöjande åtgärder i kraftverket...

Läs mer


YIT väljer Lule Building System AB

YIT och Lule Building System AB har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny...

Läs mer
Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000 hyresgäster möjligheten att köpa grön el producerad av vindkraft.

Nu blir det lättare och billigare för hyresgäster att köpa grön el

Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000...

Läs mer
Modvion utvecklar vindkraftstorn i trä som kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål. Laminerat trä är även starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre.

Det första vindkraftstornet i trä har rests utanför Göteborg

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö...

Läs mer


Exklusivt samarbete genererar ny försäkring för vindkraftsverksamheter

Marsh AB och Gar-Bo Försäkring har gjort gemensam sak och tagit fram en försä...

Läs mer


Industrikoncernen AGES väljer förnybar elleverans via Bixia

Den svenska industrikoncernen AGES tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att...

Läs mer
<span><span>Vindkraftverk.</span></span>

Tanums invånare involverade i vindkraftssatsning

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om...

Läs mer

Vattenfall inleder samarbete för att bygga en vindkraftpark i Skottland

Vattenfall inleder ett samarbete med Greencoat UK Wind och ger klartecken för att bygga South...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se