Instagram

Facebook

Säker tillgång till hela området


2020-09-11

TriAx geonät integrerades med fyllningsmassan som användes på vindparkens tillfartsvägar och arbetsplattformar.
Bild: Tensar
TriAx geonät integrerades med fyllningsmassan som användes på vindparkens tillfartsvägar och arbetsplattformar.

Vägarna och plattformarna klarade de förväntade trafikbelastningarna från konstruktionstrafiken.
Bild: Tensar
Vägarna och plattformarna klarade de förväntade trafikbelastningarna från konstruktionstrafiken.

Tensar TriAx geonät.
Bild: Tensar
Tensar TriAx geonät.

TriAx geonät gjorde det möjligt att bygga tillfartsvägar och arbetsplattformar över svag siltig moränjord med ett CBR värde på 1,5 procent. Det resulterade i accelererad byggande, minskade kostnader och besparingar i koldioxidutsläpp för projektet.

Byggnationen av vindkraftparken Svartnäs inkluderade rekonstruering av 55 kilometer skogsvägar och konstruktion av arbetsplattformar för att möjliggöra uppförandet av de 32 vindkraftverken och för att ge permanent åtkomst för underhållsfordon. Vindkraftparken byggdes på svag siltig moränjord där tillfartsvägar och plattformar behövdes för att ge tillräcklig bärförmåga för att stödja tunga lastbilar och kranar för att lyfta turbindelar.

Dimensioneringen av tillfartsvägarna och arbetsplattformarna integrerade Tensar TriAx geonät i fyllningsmassan för att skapa mekaniskt stabiliserade lager. Detta möjliggjorde en reducering av överbyggnaden på vägar och plattformar med 35 procent tunnare skikt jämfört med konventionella metoder utan användning av TriAx, samtidigt uppfylldes kraven på bärförmågan och resulterade i besparingar på konstruktionstid och kostnader.

– Vår lösning minskade vägarnas och plattformarnas tjocklek och bibehöll prestanda. Detta reducerade mängden stenkross som behövdes, vilket sparar tid och pengar för projektet och minimerade dess klimatpåverkan, säger Per Ken Åberg, Tensars direktör Nordeuropa.Källa: Tensar


Skriv utEKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Bilden är en illustration.

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största havsbaserade vindkraftspark. När parken är färdigbyggd kommer den kunna försörja 6...

Läs mer
Enerbrokers


RWE Renewables inleder samarbete med Entelios

Den nordiska energileverantören Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den...

Läs mer
Blade Solutions


Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett...

Läs mer


Nya storägare i Hexicon

Hexicon som arbetar med havsbaserad vindkraft har fått nya storägare. Bland andra har...

Läs mer


AI ska effektivisera driften av vindkraftsparker

Nu lanserar KPMG, SAS Institute och Proteqnic ett nytt innovativt koncept som kommer att...

Läs mer

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att...

Läs mer
OX2 bygger Metsälamminkangas vindpark, en av de största vindparkerna i Finland.

OX2 bygger mest vindkraft i Europa

OX2 har byggt flest landbaserade vindkraftverk i Europa de senaste sex åren, enligt statistik...

Läs mer

Rabbalshede Kraft och Euromekanik samarbetar i spännande pilotprojekt

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inleder ett samarbete som ska ge 100 procent grön...

Läs mer
I studien undersöks bland annat hur älgar påverkas av vindkraftverken.

Gränsöverskridande forskning undersöker vindkraftverkens påverkan på vilt

Nu förlängs det svensk-norska samarbetet om en utökad samordning av viltfö...

Läs mer
Vindkraft i värmländska Årjäng.

Stopp för ny vind- och solkraft i värmländska elnätet

Ellevio tvingas nu säga nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Det är...

Läs mer

Chef lämnar Vattenfall för tyskt stål- och teknologiföretag

Gunnar Groebler har arbetat inom Vattenfall sedan 1999, men lämnar under våren 2021 för att bli vd för det tyska stål- och teknologiföretaget Salzgitter AG.

Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls affärsområde Wind har beslutat lämna...

Läs mer
Pamela Lundin, Enercon, Carl Fredrik Jönsson, Carl F och Fredrik Andrén-Sandberg, RWE Renewables. Sandra Johanne Selander, ordförande Skånes vindkraftsakademi och Rosa Özgen Sundin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.

Skånes vindkraftspris 2020 går till Carl F

Carl F vinner Skånes vindkraftspris 2020 för hur de visar på vindkraftens mö...

Läs mer
Vätgas kan komma att spela en nyckelroll om Sverige ska ha möjlighet att nå klimatmålen till 2045.

Projekt ska visa hur vätgas kan ersätta fossila bränslen

Vätgas är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå klimatmålen till...

Läs mer


Östersjöländerna tecknar ny politisk deklaration om utökat samarbete om havsbaserad vindkraft

Den 30 september undertecknades en ny politisk deklaration mellan Sverige, Estland, Lettland,...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se