Instagram

Facebook

Stopp för ny vind- och solkraft i värmländska elnätet


2020-10-22

Vindkraft i värmländska Årjäng.
Bild: Ellevio
Vindkraft i värmländska Årjäng.

Tomas Brunzell, elnätschef för Ellevio i Mellansverige.
Bild: Ellevio
Tomas Brunzell, elnätschef för Ellevio i Mellansverige.

Ellevio tvingas nu säga nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Det är följden av ett besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät.

Kapacitetsbrist i elnäten har fram till idag framför allt varit ett problem i våra storstadsregioner. Elnäten har inte hunnit med att byggas ut i samma takt som samhället i övrigt, framför allt det nationella stamnätet. Men, nu har samma problematik nått även Värmland. Fast den här gången handlar det inte om att elanvändningen ökar – utan i stället elproduktionen.

I början av juli fick Ellevio besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät att det inte går att koppla in mer elproduktion till stamnätet i Värmland. Stamnätet har nått sin maxkapacitet, och förstärkningar kommer inte kunna vara på plats förrän tidigast 2030, enligt Svenska kraftnät. Sedan dess har ett arbete pågått för att förstå hur situationen påverkar kunder och regionen och sedan kontakta dem som berörs.

– Det här är inget roligt besked att förmedla vidare till sol- och vindkraftsföretag med planer i Värmland. Elnätet ska vara en möjliggörare för omställningen till ett fossilfritt samhälle, inte tvärtom, säger Tomas Brunzell, elnätschef för Ellevio i Mellansverige.


Tittar på lösningar
Beslutet att det är stopp för all ny elproduktion över 1 MW har kommunicerats ut till vind- och solkraftsaktörer, Länsstyrelsen och andra elnätsägare. Flera större vind- och solprojekt ligger i startgroparna, men får nu alltså pausas.

Hur långt produktionsstoppet kan bli är inte helt klart. Det beror dels på om Svenska kraftnät kan justera sina investeringsplaner något eller om det finns andra vägar framåt.

– Då kapacitetsbristen finns i stamnätet och inte i Ellevios elnät är det inte vi som primärt kan lösa den här utmaningen. Däremot kommer vi naturligtvis att göra det vi kan inom vårt mandat, för våra kunder skull, säger Tomas Brunzell.


Ingen risk för befintliga kunder
Beslutet rör större produktionsanläggningar över 1 MW, och påverkar alltså inte värmlänningarnas möjligheter att sätta upp solpaneler på sina hustak. Det innebär heller inte någon ökad risk för strömavbrott i Värmland. Från Ellevio ser man situationen som allvarlig, men vill ändå jobba lösningsorienterat.

– Ingen hade kunnat förutse den enormt snabba utvecklingen inom framförallt vindkraften. För bara tio år sedan var en normal anslutning av en vindkraftspark på 10–30 MW. Idag får vi intresseanmälningar på 100–300 MW. Det ställer naturligtvis helt andra krav på elnäten, säger Tomas Brunzell.

– Det visar på en situation som vi belyst många gånger; att det finns enormt stora investeringsbehov i vårt svenska elnät. Dels i stamnätet, där de största flaskhalsarna finns, men också i de regionala och lokala näten. Det är av stor vikt att dialogen mellan branschen och politiken fortsätter och att vi tillsammans hittar sätt att stimulera investeringar i ett läge där de behövs mer än någonsin, säger Tomas Brunzell.


Källa: Ellevio


Skriv utMarkbygden II Enercon
Markbygden II Enercon

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra (”Markbygden”) i...

Läs mer
Enerbrokers
Rödene vinkraftpark

Inhouse Tech förser 40 000 bostäder med energi

RES Renewable Norden bygger en vindkraftpark i Rödene mellan Alingsås och Vå...

Läs mer
Blade Solutions

Jula Holding fortsätter satsa på vindkraft


Jula Holding utökar sin vindkraftspark med ytterligare två vindkraftverk utanför...

Läs mer


Nysäter Wind första vindkraftverk har anslutits till nätet

Nu är Nysäter Winds vindkraftspark utanför Viksjö ansluten till elnätet...

Läs mer
Översikt vindkraftparksbygget Fäbodberget.

Vattenfalls vindkraftsprojekt har skapat 300 årsanställningar i Västerbotten

Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu...

Läs mer
Olov Larsgren, Senior Konsult på Comdate och André Sjöström, COO på W3 Energy.

Nytt samarbete ska lyfta IT-säkerheten på vindkraftmarknaden

W3 Energy och Comdate planerar att inleda ett samarbete, där delar av respektive parts...

Läs mer


Sverige behöver ett system för återvinning av vindturbinblad

Återvinning av uttjänta vindturbinblad från vindkraftverk är en växande...

Läs mer

EKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Bilden är en illustration.

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största...

Läs mer


RWE Renewables inleder samarbete med Entelios

Den nordiska energileverantören Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den...

Läs mer


Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett...

Läs mer


Nya storägare i Hexicon

Hexicon som arbetar med havsbaserad vindkraft har fått nya storägare. Bland andra har...

Läs mer


AI ska effektivisera driften av vindkraftsparker

Nu lanserar KPMG, SAS Institute och Proteqnic ett nytt innovativt koncept som kommer att...

Läs mer

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att...

Läs mer
OX2 bygger Metsälamminkangas vindpark, en av de största vindparkerna i Finland.

OX2 bygger mest vindkraft i Europa

OX2 har byggt flest landbaserade vindkraftverk i Europa de senaste sex åren, enligt statistik...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se