Instagram

Facebook

Tanums invånare involverade i vindkraftssatsning


2020-04-28

<span><span>Vindkraftverk.</span></span>
Bild: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Vindkraftverk.

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi och de globala målen i Agenda 2030 och det är avgörande att kommuner med bra förutsättningar ser över hur de kan nyttja vindresurserna optimalt. Just därför har Tanums kommun i Västra Götaland gett Ramboll i uppdrag att ta fram en ny vindkraftsplan.

Riksdagen har slagit fast ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under de kommande 20 åren. Tanums kommun har idag cirka 60 vindkraftverk och det finns intresse att bygga mer. För att reglera hur kommunen ser på markanvändningen för vindkraft har Tanums kommun efter en upphandling i konkurrens gett Ramboll i uppdrag att ta fram en ny vindkraftsplan för kommunen. 

– Den nya planen blir en uppdatering av en tidigare vindkraftsplan från 2009. Kommunen vill ta fram en ny plan eftersom utvecklingen av vindkraftstekniken går fort och det idag är aktuellt med större verk än när den förra planen togs fram. Detta kan i sin tur påverka vilka markområden som är lämpliga, säger Mattias Bååth som är uppdragsledare på Ramboll.

Förutom själva vindkraftsplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i uppdraget. Specialister inom vindkraft från både Sverige och Tyskland kommer att medverka för att bland annat göra bullerberäkningar och visualiseringar. 


Kommuninvånare involverade i planen
Tanums kommun ska tillsammans med Ramboll samråda förslaget till den nya vindkraftsplanen med kommuninvånare och övriga intresserade. 

– Utmaningar är bland annat att vindkraftverk syns och medför visst buller samt tar mark i anspråk. Det är viktigt att invånarna kommer till tals eftersom vi vet att vindkraft kan väcka mycket känslor. Vi tror att vi ska hitta lösningar som även invånarna kommer att tycka är bra eftersom nyttan av förnybar energi kommer alla till godo, säger Mattias Bååth.

Tanums kommun avser dock att behålla de restriktioner som utarbetats tidigare, som att inte godkänna några vindkraftverk i kustzonen eller inom skyddade natur- och kulturområden.

Rambolls uppdrag startar i april 2020 med målsättningen att planen ska kunna samrådas under det första kvartalet 2021. Planen ska sedan kunna antas av kommunen under det första kvartalet 2022.


Källa: Ramboll


Skriv ut

Kraftig utbyggnad av hållbar vindkraft möjlig visar ny rapport

Det är fullt möjligt att genomföra en kraftfull utbyggnad av vindkraft och samtidigt ställa höga miljökrav på lokaliseringen. Det visar Naturskyddsföreningens...

Läs mer
Enerbrokers


Kanonaden får nytt vindkraftsuppdrag av OX2

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad ska utföra anläggningsarbeten för en...

Läs mer
Blade Solutions


LKAB ny medlem i Svensk Vindenergi

LKAB har gått in som medlem i branschorganisationen Svensk Vindenergi. Tillsammans med de...

Läs mer
Omexoms medarbetare har expertis och mångårig erfarenhet från att ansluta olika förnybara produktionskällor till elnätet, exempelvis vind- och vattenkraft.

Omexom ansluter ytterligare en vindkraftspark till elnätet

Vattenfall investerar i en ny vindkraftpark norr om Gislaved bestående av 12 verk med en...

Läs mer


Utbildning i Borlänge ska bidra till att nå de nya vindkraftsmålen

Nu öppnar anmälan till yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker i...

Läs mer


Svevia bygger för vindkraft i Motala

Svevia har fått uppdraget att utföra alla förberedande anläggningsarbeten vid...

Läs mer


Schneider Electric går med i Svensk Vindenergi – vill bidra till utvecklingen av hållbara energisystem

Energispecialisten Schneider Electric går med i Svensk Vindenergi, en branschorganisation...

Läs mer

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström tillträder chefsposten för Vattenfalls affärsområde Wind senast 1 september i år.

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och...

Läs mer


Utbildning i Piteå ska bidra till att nå de nya vindkraftsmålen

Nu öppnar anmälan till yrkesutbildningen Internationell vindkraftstekniker i Piteå....

Läs mer
Borealis tecknar avtal om kraft från Kronoberget vindkraftpark i de kommande tio åren för att driva produktionen i Stenungsund.

Gasum gör gemensam sak med Stena Renewable i Sverige för att leverera vindkraft till Borealis

Gasum har undertecknat ett 10-årigt kontrakt om leveranser av vindproducerad förnybar...

Läs mer
Bente Jønsson

Minskade anslutningskostnader för vindkraft till havs

Som en del av Energiöverenskommelsen presenteras nu ett förslag om att minska...

Läs mer
Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun: Deutsche Windtechnik tar över service av åtta Siemens SWT 2,3 DD-turbiner.

Deutsche Windtechnik tar över service av åtta Siemens SWT 2,3 DDturbiner i Sverige

Den oberoende underhållsleverantören Deutsche Windtechnik utökar nu ytterligare sin...

Läs mer
Markbygden II Enercon

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och...

Läs mer
Rödene vinkraftpark

Inhouse Tech förser 40 000 bostäder med energi

RES Renewable Norden bygger en vindkraftpark i Rödene mellan Alingsås och Vå...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se