Instagram

Facebook

Tanums invånare involverade i vindkraftssatsning


2020-04-28

<span><span>Vindkraftverk.</span></span>
Bild: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Vindkraftverk.

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi och de globala målen i Agenda 2030 och det är avgörande att kommuner med bra förutsättningar ser över hur de kan nyttja vindresurserna optimalt. Just därför har Tanums kommun i Västra Götaland gett Ramboll i uppdrag att ta fram en ny vindkraftsplan.

Riksdagen har slagit fast ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under de kommande 20 åren. Tanums kommun har idag cirka 60 vindkraftverk och det finns intresse att bygga mer. För att reglera hur kommunen ser på markanvändningen för vindkraft har Tanums kommun efter en upphandling i konkurrens gett Ramboll i uppdrag att ta fram en ny vindkraftsplan för kommunen. 

– Den nya planen blir en uppdatering av en tidigare vindkraftsplan från 2009. Kommunen vill ta fram en ny plan eftersom utvecklingen av vindkraftstekniken går fort och det idag är aktuellt med större verk än när den förra planen togs fram. Detta kan i sin tur påverka vilka markområden som är lämpliga, säger Mattias Bååth som är uppdragsledare på Ramboll.

Förutom själva vindkraftsplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i uppdraget. Specialister inom vindkraft från både Sverige och Tyskland kommer att medverka för att bland annat göra bullerberäkningar och visualiseringar. 


Kommuninvånare involverade i planen
Tanums kommun ska tillsammans med Ramboll samråda förslaget till den nya vindkraftsplanen med kommuninvånare och övriga intresserade. 

– Utmaningar är bland annat att vindkraftverk syns och medför visst buller samt tar mark i anspråk. Det är viktigt att invånarna kommer till tals eftersom vi vet att vindkraft kan väcka mycket känslor. Vi tror att vi ska hitta lösningar som även invånarna kommer att tycka är bra eftersom nyttan av förnybar energi kommer alla till godo, säger Mattias Bååth.

Tanums kommun avser dock att behålla de restriktioner som utarbetats tidigare, som att inte godkänna några vindkraftverk i kustzonen eller inom skyddade natur- och kulturområden.

Rambolls uppdrag startar i april 2020 med målsättningen att planen ska kunna samrådas under det första kvartalet 2021. Planen ska sedan kunna antas av kommunen under det första kvartalet 2022.


Källa: Ramboll


Skriv utVindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommar


Planen var att de 13 vindkraftverk som Tekniska verken i Linköping byggt söder om Sunne i Värmland, skulle tas i drift i februari. Projektet försenades dock på grund av...

Läs mer
Ramboll


Veidekke bygger vindkraftpark åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhö...

Läs mer
Enerbrokers
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

SeaTwirl får patent i USA

SeaTwirl har nu fått patentet för en förankringslösning beviljat av det...

Läs mer
Ferroamp


Medvind för Ramirents vindkraftsprojekt när intresset ökar

Inom tre år förväntas vindkraft stå för nästan en tredjedel av all...

Läs mer
Blade Solutions
Lenninge kraftverk.

Dammförstärkningar och fjärrstyrning höjer säkerheten vid Lenninge kraftverk

Fortum är nu klara med dammsäkerhetshöjande åtgärder i kraftverket...

Läs mer


YIT väljer Lule Building System AB

YIT och Lule Building System AB har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny...

Läs mer
Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000 hyresgäster möjligheten att köpa grön el producerad av vindkraft.

Nu blir det lättare och billigare för hyresgäster att köpa grön el

Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000...

Läs mer
Modvion utvecklar vindkraftstorn i trä som kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål. Laminerat trä är även starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre.

Det första vindkraftstornet i trä har rests utanför Göteborg

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö...

Läs mer


Exklusivt samarbete genererar ny försäkring för vindkraftsverksamheter

Marsh AB och Gar-Bo Försäkring har gjort gemensam sak och tagit fram en försä...

Läs mer


Industrikoncernen AGES väljer förnybar elleverans via Bixia

Den svenska industrikoncernen AGES tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att...

Läs mer
<span><span>Vindkraftverk.</span></span>

Tanums invånare involverade i vindkraftssatsning

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om...

Läs mer

Vattenfall inleder samarbete för att bygga en vindkraftpark i Skottland

Vattenfall inleder ett samarbete med Greencoat UK Wind och ger klartecken för att bygga South...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se