Instagram

Facebook

Tekniska verken i Linköping satsar på fler vindkraftverk i Sunne


2020-02-11

Bild: Tekniska verken i Linköping

Tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, är vindkraft en förutsättning för Tekniska verkens förnybara elproduktion. Därför påbörjades under 2018 bygget av en vindkraftspark i Sunne, som kommer att stå klar under våren 2020. Nu har Tekniska verkens styrelse beslutat om att bygga etapp två i samma område, som innebär ytterligare 10 vindkraftverk.

– Tekniska verken är en viktig del i arbetet med att uppnå ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Satsningen på ytterligare vindkraftverk i Sunne innebär att vi kan utöka andelen återvunnen och förnybar elproduktion, och på så sätt ytterligare bidra till ett resurseffektivt och hållbart samhälle med minsta möjliga klimatpåverkan, säger Gösta Gustavsson, styrelseordförande i Tekniska verken.

Under första etappen som startade 2018, har en vindkraftspark med 13 vindkraftverk byggts vid Häjsberget och Södra Länsmanberget cirka 1,5 mil söder om Sunne i Värmland. Under etapp två kommer 10 vindkraftverk att byggas vid Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget i samma område, där gynnsamma vindförhållanden råder. 

– Satsningen på vindkraft ligger helt i linje med vår strategi och vision om att bli världens mest resurseffektiva region, och satsningen i Sunne är det första stora projekt Tekniska verken gör när det gäller vindkraft. Vår ambition är att fasa ut kol och fossilolja i el-och värmeproduktionen, och istället använda oss av förnybara och återvunna energikällor. I och med detta steg skapar Tekniska verken ett tredje likvärdigt ben av elproduktion, jämte Vattenkraft och Kraftvärme, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att nå våra högt uppsatta mål, säger Charlotta Sund, vd för Tekniska verken.

– De 13 vindkraftverken som nu håller på att färdigställas vid Häjsberget och Södra Länsmanberget, beräknas producera 180 GWh per år. Att vi nu tar nästa steg och fortsätter utbyggnaden med ytterligare 10 vindkraftverk, som kommer producera cirka 170 GWh, känns jättebra. När hela projektområdet i Sunne är utbyggt kommer el att produceras motsvarande årsbehovet för cirka 70 000 hushåll, säger Henrik Valent, affärsenhetschef för Vindkraft på Tekniska verken.

För att bygget av etapp två ska kunna starta krävs dock ett godkännande från kommunfullmäktige i Linköping.


Fakta om Tekniska verkens vindkraftverk i etapp två:

Var:
  Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget. cirka 1,5 mil söder om Sunne i Värmland 

När: Börjar byggas i sommar och beräknas tas i drift senast 2022

Antal: Fryksdalshöjden 7stycken, Norra Länsmansberger 3 stycken

Höjd: Fryksdalshöjden 200 meter, Norra Länsmansberger 220 meter 

Elproduktion: Cirka 170 GWh. Det motsvarar cirka 35 000 hushålls elförbrukning eller cirka 9 000 eluppvärmda villor

Kostnad: Cirka 600 miljoner kronorKälla: Tekniska Verken


Skriv utVindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommar


Planen var att de 13 vindkraftverk som Tekniska verken i Linköping byggt söder om Sunne i Värmland, skulle tas i drift i februari. Projektet försenades dock på grund av...

Läs mer
Ramboll


Veidekke bygger vindkraftpark åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhö...

Läs mer
Enerbrokers
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

SeaTwirl får patent i USA

SeaTwirl har nu fått patentet för en förankringslösning beviljat av det...

Läs mer
Ferroamp


Medvind för Ramirents vindkraftsprojekt när intresset ökar

Inom tre år förväntas vindkraft stå för nästan en tredjedel av all...

Läs mer
Blade Solutions
Lenninge kraftverk.

Dammförstärkningar och fjärrstyrning höjer säkerheten vid Lenninge kraftverk

Fortum är nu klara med dammsäkerhetshöjande åtgärder i kraftverket...

Läs mer


YIT väljer Lule Building System AB

YIT och Lule Building System AB har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny...

Läs mer
Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000 hyresgäster möjligheten att köpa grön el producerad av vindkraft.

Nu blir det lättare och billigare för hyresgäster att köpa grön el

Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000...

Läs mer
Modvion utvecklar vindkraftstorn i trä som kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål. Laminerat trä är även starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre.

Det första vindkraftstornet i trä har rests utanför Göteborg

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö...

Läs mer


Exklusivt samarbete genererar ny försäkring för vindkraftsverksamheter

Marsh AB och Gar-Bo Försäkring har gjort gemensam sak och tagit fram en försä...

Läs mer


Industrikoncernen AGES väljer förnybar elleverans via Bixia

Den svenska industrikoncernen AGES tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att...

Läs mer
<span><span>Vindkraftverk.</span></span>

Tanums invånare involverade i vindkraftssatsning

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om...

Läs mer

Vattenfall inleder samarbete för att bygga en vindkraftpark i Skottland

Vattenfall inleder ett samarbete med Greencoat UK Wind och ger klartecken för att bygga South...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se