Instagram

Facebook

Tekniska verken i Linköping satsar på fler vindkraftverk i Sunne


2020-02-11

Bild: Tekniska verken i Linköping

Tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, är vindkraft en förutsättning för Tekniska verkens förnybara elproduktion. Därför påbörjades under 2018 bygget av en vindkraftspark i Sunne, som kommer att stå klar under våren 2020. Nu har Tekniska verkens styrelse beslutat om att bygga etapp två i samma område, som innebär ytterligare 10 vindkraftverk.

– Tekniska verken är en viktig del i arbetet med att uppnå ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Satsningen på ytterligare vindkraftverk i Sunne innebär att vi kan utöka andelen återvunnen och förnybar elproduktion, och på så sätt ytterligare bidra till ett resurseffektivt och hållbart samhälle med minsta möjliga klimatpåverkan, säger Gösta Gustavsson, styrelseordförande i Tekniska verken.

Under första etappen som startade 2018, har en vindkraftspark med 13 vindkraftverk byggts vid Häjsberget och Södra Länsmanberget cirka 1,5 mil söder om Sunne i Värmland. Under etapp två kommer 10 vindkraftverk att byggas vid Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget i samma område, där gynnsamma vindförhållanden råder. 

– Satsningen på vindkraft ligger helt i linje med vår strategi och vision om att bli världens mest resurseffektiva region, och satsningen i Sunne är det första stora projekt Tekniska verken gör när det gäller vindkraft. Vår ambition är att fasa ut kol och fossilolja i el-och värmeproduktionen, och istället använda oss av förnybara och återvunna energikällor. I och med detta steg skapar Tekniska verken ett tredje likvärdigt ben av elproduktion, jämte Vattenkraft och Kraftvärme, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att nå våra högt uppsatta mål, säger Charlotta Sund, vd för Tekniska verken.

– De 13 vindkraftverken som nu håller på att färdigställas vid Häjsberget och Södra Länsmanberget, beräknas producera 180 GWh per år. Att vi nu tar nästa steg och fortsätter utbyggnaden med ytterligare 10 vindkraftverk, som kommer producera cirka 170 GWh, känns jättebra. När hela projektområdet i Sunne är utbyggt kommer el att produceras motsvarande årsbehovet för cirka 70 000 hushåll, säger Henrik Valent, affärsenhetschef för Vindkraft på Tekniska verken.

För att bygget av etapp två ska kunna starta krävs dock ett godkännande från kommunfullmäktige i Linköping.


Fakta om Tekniska verkens vindkraftverk i etapp två:

Var:
  Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget. cirka 1,5 mil söder om Sunne i Värmland 

När: Börjar byggas i sommar och beräknas tas i drift senast 2022

Antal: Fryksdalshöjden 7stycken, Norra Länsmansberger 3 stycken

Höjd: Fryksdalshöjden 200 meter, Norra Länsmansberger 220 meter 

Elproduktion: Cirka 170 GWh. Det motsvarar cirka 35 000 hushålls elförbrukning eller cirka 9 000 eluppvärmda villor

Kostnad: Cirka 600 miljoner kronorKälla: Tekniska Verken


Skriv utSkanska bygger vindkraftspark i Viksjö utanför Sundsvall för cirka 360 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Nordex Sverige AB om att bygga en ny vindkraftspark i Viksjö utanför Sundsvall. Kontraktet är värt cirka 360 miljoner kronor, vilket kommer att...

Läs mer
Ramboll

”Många bäckar små till ett helt förnybart energisystem” - EnBW växer i Dalarna

Det blir ännu en turbin för EnBW i vindkraftsparken Hedbodberget i Dalarna.

Det gäller att satsa  på alla delar av värdekedjan för att...

Läs mer
Enerbrokers

Stena Renewable och Dala Vind bygger vindkraft i Hedemora

Stena Renewable och Dala Vind bygger gemensamt vindparken Riskebo i Hedemora kommun. Vindparken...

Läs mer
Ferroamp
Under 2019 och 2020 genomförs omfattande investeringar i vindkraft.

Vindkraften räcker för att ersätta kärnkraft

Under 2019 och 2020 genomförs omfattande investeringar i vindkraft, vilket leder till en ö...

Läs mer
Blade Solutions


Uppfyller vindturbinen kraven för anslutning?

I standarden SS-EN IEC 61400-21-1 beskrivs hur man mäter och presenterar de elektriska...

Läs mer


Stormen Dennis gav nytt vindkraftsrekord

Under söndagsdygnet stormade Dennis in över landet vilket ledde till ett nytt...

Läs mer


Tekniska verken i Linköping satsar på fler vindkraftverk i Sunne

Tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, är vindkraft en förutsättning...

Läs mer


Vindkraften växer hos Sveaskog

Det är medvind i vindkraftsverksamheten. Vindkraftsverk på Sveaskogs mark levererar...

Läs mer

Vattenfall och AG Barr tecknar leveransavtal om förnybar el i Storbritannien

Vattenfall har tecknat ett tioårigt avtal om leverans av förnybar el med...

Läs mer

OX2 tecknar sitt första vindkraftsavtal i Polen

MEAG, kapitalförvaltare åt Munich RE och ERGO har tecknat ett avtal med OX2 om...

Läs mer

”Mer lokalproducerad förnybar el för södra Sverige”


Sverige är en av Europas mest dynamiska marknader för landbaserad vindkraft just nu. Och...

Läs mer
Svevia bereder väg, förstärker marken och bygger betongfundamenten på nya vindkraftparken Skaftåsen utanför Sveg.

Svevia förbereder för 35 nya vindkraftverk

En ny stor vindkraftpark ska etableras i Härjedalen. Svevia har fått uppdraget att...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se