Instagram

Facebook

Veidekke bygger vindkraftpark åt RES Renewable Norden


2020-08-11

Vy från Arlid, 13 Vindkraftverk ska byggas i Rödene (bilden är ett montage).
Bild: RES Renewable Norden
Vy från Arlid, 13 Vindkraftverk ska byggas i Rödene (bilden är ett montage).

Veidekke har fått i uppdrag av RES Renewable Norden att bygga 13 vindkraftfundament med tillhörande vägar i Rödene utanför Alingsås i Västra Götaland. Projektet är en totalentreprenad med kontraktssumma på cirka 115 miljoner kronor och planeras vara klart i november 2021.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Veidekke i Rödeneprojektet, att tillsammans med dem förverkliga vägar, fundament och elnät för vindkraftsparken. Tillsammans med dem, markägare och övriga partners ser vi till att mer förnyelsebar energi, motsvarande årsöverföringen i Alingsås Energis elnät, produceras i södra Sverige och i direkt närhet till behovet hos konsumenter, säger Matilda Afzelius, VD på RES Renewable Norden.

I uppdraget ingår att färdigställa vägar fram till varje vindkraftverk samt tillhörande kranytor, vingupplagsytor mm. Veidekke färdigställer även det interna elnätet samt grundläggning och gjutning av fundamenten till vindkraftverken.

– Tack RES Renewable Norden för förtroendet, vi ser framemot att vara en del i utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Jag är övertygad om att vi genom ett tätt samarbete och ett involverande arbetssätt kommer leverera ett projekt av högsta kvalitet, säger Anders Johansson, arbetschef på Veidekke Anläggning.

Vindpark Rödene kommer ha en total effekt på 86 MW, vilket motsvarar energiförbrukningen för 40 000 svenska hem. Den förnybara energi som kommer produceras kompenserar utsläpp motsvarande 230,000 ton koldioxid om året.Källa: Veidekke


Skriv utVindkrafttorn i trä.
Vindkrafttorn i trä.

Trätorn kan sänka koldioxidavtrycket från framtida vindkraftverk

Vattenfall och Modvion ingår nytt samarbete om att använda vindkraftstorn i trä för landbaserad vindkraft, vilket kan sänka koldioxidutsläppen med minst 25 procent vid...

Läs mer
Ramboll


Norconsult banar väg för cirkulära energisystem i nytt kraftledningsuppdrag

Norconsult har på uppdrag av Svenska Kraftnät fått i uppgift att projektera...

Läs mer
Enerbrokers


Offshore vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat två långsiktiga samarbetsavtal

Offshore vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat letters of intent (LOI) med två...

Läs mer
Ferroamp


AF Gruppen anlägger vindkraftpark i norska Odalen

JR Anlegg AS, ett bolag i AF Gruppen, har fått uppdraget att bygga vägar och genomfö...

Läs mer
Blade Solutions
TriAx geonät integrerades med fyllningsmassan som användes på vindparkens tillfartsvägar och arbetsplattformar.

Säker tillgång till hela området

TriAx geonät gjorde det möjligt att bygga tillfartsvägar och arbetsplattformar ö...

Läs mer

Vindel till tiotusentals hushåll


Jämtkraft Elnät ansluter 60 megawatt förnybar energi, till regionen och hela landet....

Läs mer
Pär Dunder, CEO W3 Energy, och Tomas Ölvebring, CEO Lapplands Elnät AB.

Samarbete ska stärka erbjudande mot vindkraftparker

W3 Energy och Lapplands Elnät planerar att inleda ett samarbete, där delar av respektive...

Läs mer


Ökad livslängd för Arise vindkraftparker

Efter en fördjupad teknisk analys gjord av tredje part kommer den förväntade...

Läs mer
Nu drivs alla Scanias fabriker på fossilfri el.

Fossilfri energiförsörjning i hela Scanias globala produktion

Scania har tio produktionsanläggningar runtom i världen – och nu är...

Läs mer

EnBW ska bygga 106 MW ny vindkraft


EnBW från Falkenberg är ett av Sveriges snabbast växande vindkraftsbolag. Nu ä...

Läs mer


Ny smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

– Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att vä...

Läs mer


Ekonomiska förutsättningarna för mindre produktionsanläggningar av förnybar el behöver utredas

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska fö...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se