Instagram

Facebook

"Vi får inte sänka våra ambitioner för förnybar energi"


2019-11-04

EnBW Sveriges Nye VD Mads Miltersen.
Bild: Communication Works
EnBW Sveriges Nye VD Mads Miltersen.

Hela 80 procent av investeringarna i svensk vindkraft kommer från utländska placerare. En av dem, är EnBW i Falkenberg, vars moderbolag är en av och Europas stora utvecklare och operatörer inom vindkraft. EnBW Sveriges nye VD:n Mads Miltersen förklarar varför Sverige har blivit en så attraktiv marknad för vindkraft och vad som behövs för en fortsatt expansion.
– För en vindkraftmänniska som mig är Sverige en intressant plats med många möjligheter och utmaningar, säger han.

Branchorganisationen Svensk Vindenergis senaste utredning visar att vindkraften växer starkt. Och tillväxttakten bara ökar. Merparten står utländska företag för.

Danska Mads Miltersen har tagit över som ny VD för Falkenberg-baserade EnBW Sverige, vars tyska moderföretag inte bara är ett av Europas största inom vindkraft, utan har också som företag bestämt sig för att främja Energiewende, Tysklands omställning till ett förnybart och klimatneutralt energisystem.

– För en vindkraftsman som mig är Sverige en intressant plats med många möjligheter och utmaningar, säger Miltersen.
– Sverige är en trygg plats att investera i. Här finns acceptabla villkor för förnybart i allmänhet och för landbaserad vindkraft i synnerhet. I ett Europeiskt sammanhang har Sverige ganska konkurrenskraftiga produktionsvillkor.


Det är viktigt att inte tappa fart i utvidgningen av förnybara energier

Mads kommer från Danmark där vindkraften idag redan står för 45 procent av landets totala elproduktion. Vilka lärdomar kan Sverige dra av Danmark, som är ett av världens absoluta pionjärer inom vindkraften och där vindkraften har blivit riktigt vuxen?

– Vindenergin utgör en betydligt större andel av Danmarks elkonsumtion. Men vi lär oss också från Danmark att det är viktigt att inte tappa fart i utvidgningen av förnybara energier. Danmarks marknad har idag ett åldrande vindkraftsbestånd och måste anstränga sig för att inte förlora i europeiskt sammanhang. Sverige har alla möjligheter att inte göra samma misstag och använda sina bättre och fler vindlägen.

Du pratar också om utmaningar du ser i Sverige för vindkraftsindustrin. Vilka utmaningar menar du synnerhet?

– Förutom Danmark som jag precis nämnde, gäller det även för en rad andra europeiska länder att det är absolut nödvändigt att inte sänka våra ambitioner för tillväxten av förnybara energikällor och att anpassa regelverket när förutsättningarna förändras. Här i Sverige är det särskilt viktigt att hålla certifikatsystemet attraktivt som ett incitament för en fortsatt utbyggnad.
I dagsläge ser jag inte att det görs i större utsträckning . Detta kommer att påverka värdet på investeringar på den svenska vindkraftsmarknaden och dess långsiktiga attraktivitet.

Men motsäger inte denna bedömning det faktum att mycket utländskt kapital har strömmat in i den svenska vindkraftsindustrin under de senaste åren? Även ni bestämde er att investera i Sverige så sent som 2018?


– Nej. Sverige erbjuder fortfarande intressanta möjligheter, vilket vi också kommer att dra fördel av. Men vi kan också göra matematiken. Om Sverige vill behålla vindkraftsmarknadens attraktivitet på lång sikt måste vi ha noggrann fokus på denna utveckling. Vi har anpassat vår strategi till dessa förändrade marknadsförhållanden så att vi kan arbeta framgångsrikt.

Utbyggnaden av vindkraft behöver också lokalbefolkningens acceptans. Hur ser du utvecklingen i Sverige, också i samband med avstängningen av två kärnreaktorer i Ringhals?

– Sverige är verkligen lyckligt lottat att kunna producera mycket el från förnybara källor och borde bibehålla detta alternativ - för sitt eget energisystem och som en möjlighet för ytterligare mervärde. Människornas fortsatta stöd är viktigt och vi får upprepa att understryka vilken stor vikt vindkraftsutbyggnaden har för att bekämpa klimatförändringen. Här i Sverige är vi särskilt medvetna om denna fråga och det medför nog en viss förbildsfunktion.Källa: Communication Works


Skriv utVindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommar


Planen var att de 13 vindkraftverk som Tekniska verken i Linköping byggt söder om Sunne i Värmland, skulle tas i drift i februari. Projektet försenades dock på grund av...

Läs mer
Ramboll


Veidekke bygger vindkraftpark åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhö...

Läs mer
Enerbrokers
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

SeaTwirl får patent i USA

SeaTwirl har nu fått patentet för en förankringslösning beviljat av det...

Läs mer
Ferroamp


Medvind för Ramirents vindkraftsprojekt när intresset ökar

Inom tre år förväntas vindkraft stå för nästan en tredjedel av all...

Läs mer
Blade Solutions
Lenninge kraftverk.

Dammförstärkningar och fjärrstyrning höjer säkerheten vid Lenninge kraftverk

Fortum är nu klara med dammsäkerhetshöjande åtgärder i kraftverket...

Läs mer


YIT väljer Lule Building System AB

YIT och Lule Building System AB har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny...

Läs mer
Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000 hyresgäster möjligheten att köpa grön el producerad av vindkraft.

Nu blir det lättare och billigare för hyresgäster att köpa grön el

Stena Fastigheter inleder nu ett samarbete med det digitala elbolaget Tibber som ger 26 000...

Läs mer
Modvion utvecklar vindkraftstorn i trä som kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål. Laminerat trä är även starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre.

Det första vindkraftstornet i trä har rests utanför Göteborg

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö...

Läs mer


Exklusivt samarbete genererar ny försäkring för vindkraftsverksamheter

Marsh AB och Gar-Bo Försäkring har gjort gemensam sak och tagit fram en försä...

Läs mer


Industrikoncernen AGES väljer förnybar elleverans via Bixia

Den svenska industrikoncernen AGES tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att...

Läs mer
<span><span>Vindkraftverk.</span></span>

Tanums invånare involverade i vindkraftssatsning

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om...

Läs mer

Vattenfall inleder samarbete för att bygga en vindkraftpark i Skottland

Vattenfall inleder ett samarbete med Greencoat UK Wind och ger klartecken för att bygga South...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se