Instagram

Facebook

Vindkraften fortsätter att slå rekord


2020-08-11

Bild: Jennie Pettersson

Den senaste statistiken för svensk elproduktion (vecka 31), visar att vindkraften översteg 25 TWh på årsbasis för första gången. Sverige fortsätter också att vara nettoexportör och har nu nettoexporterat el under 100 veckor i sträck. Detta är positivt, men samtidigt är det viktigt att skilja på de olika egenskaper som krävs för ett fungerande kraftsystem.

Den senaste statistiken över svensk elproduktion visar att vindkraften under vecka 31 översteg 25 TWh på årsbasis för första gången. Samtidigt ligger den nordiska vindkraften på knappt 57 TWh, vilket betyder en hög sannolikhet att 60 TWh-gränsen kan passeras under hösten.

Sverige fortsätter också att vara nettoexportör och har nu nettoexporterat el under 100 veckor i sträck. Den totala energivolymen har dock minskat till drygt 26 TWh efter en toppnotering på knappt 30 TWh i mitten av april.

Mot bakgrund av sommarens debatt rörande Svk:s upphandling av Ringhals 1 och Karlshamns kraftverk, är det dock centralt att skilja mellan de olika egenskaper som krävs för ett fungerande kraftsystem. Nettoexporten av el har till exempel ingen bäring på diskussioner om vare sig Svk:s behov av stödtjänster eller nätkapacitetsbristen i Malmö och Stockholm. Mer om detta; driftsäkerhet, stödtjänster och nätkapacitetsbrist, går att läsa här.


Källa: Energiföretagen


Skriv utVindkrafttorn i trä.
Vindkrafttorn i trä.

Trätorn kan sänka koldioxidavtrycket från framtida vindkraftverk

Vattenfall och Modvion ingår nytt samarbete om att använda vindkraftstorn i trä för landbaserad vindkraft, vilket kan sänka koldioxidutsläppen med minst 25 procent vid...

Läs mer
Ramboll


Norconsult banar väg för cirkulära energisystem i nytt kraftledningsuppdrag

Norconsult har på uppdrag av Svenska Kraftnät fått i uppgift att projektera...

Läs mer
Enerbrokers


Offshore vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat två långsiktiga samarbetsavtal

Offshore vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat letters of intent (LOI) med två...

Läs mer
Ferroamp


AF Gruppen anlägger vindkraftpark i norska Odalen

JR Anlegg AS, ett bolag i AF Gruppen, har fått uppdraget att bygga vägar och genomfö...

Läs mer
Blade Solutions
TriAx geonät integrerades med fyllningsmassan som användes på vindparkens tillfartsvägar och arbetsplattformar.

Säker tillgång till hela området

TriAx geonät gjorde det möjligt att bygga tillfartsvägar och arbetsplattformar ö...

Läs mer

Vindel till tiotusentals hushåll


Jämtkraft Elnät ansluter 60 megawatt förnybar energi, till regionen och hela landet....

Läs mer
Pär Dunder, CEO W3 Energy, och Tomas Ölvebring, CEO Lapplands Elnät AB.

Samarbete ska stärka erbjudande mot vindkraftparker

W3 Energy och Lapplands Elnät planerar att inleda ett samarbete, där delar av respektive...

Läs mer


Ökad livslängd för Arise vindkraftparker

Efter en fördjupad teknisk analys gjord av tredje part kommer den förväntade...

Läs mer
Nu drivs alla Scanias fabriker på fossilfri el.

Fossilfri energiförsörjning i hela Scanias globala produktion

Scania har tio produktionsanläggningar runtom i världen – och nu är...

Läs mer

EnBW ska bygga 106 MW ny vindkraft


EnBW från Falkenberg är ett av Sveriges snabbast växande vindkraftsbolag. Nu ä...

Läs mer


Ny smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

– Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att vä...

Läs mer


Ekonomiska förutsättningarna för mindre produktionsanläggningar av förnybar el behöver utredas

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska fö...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se