Instagram

Facebook

700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin


2021-04-12

Christian Kugge, SCA R&D Centre.
Bild: Skogsindustrierna
Christian Kugge, SCA R&D Centre.

Christian Kugge vid SCA R&D Centre tilldelas 2021 års kompetensutvecklingspris av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han får priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin till högvärdiga kemikalier. Tack vare priset kommer Christian Kugge kunna hämta hem världsledande kunskap i ett forskarutbyte med Australien.

”Genom att kombinera grundläggande katalys med tillämpad forskning i samarbete med forskare i världsklass skapar Christian Kugge nya möjligheter för omvandling av den skogsindustriella restströmmen lignin. Därmed ökar ligninets potential som råvarukälla för nya material och biodrivmedel.”

Så lyder motiveringen för priset som utgörs av 700 000 kronor. Kompetensutvecklingspriset ska bidra till insikter om nya process- eller produktmöjligheter inom svensk skogsindustri och prissumman kan användas för gränsöverskridande kunskapsutbyten med andra länder.

Christian Kugges forskning utgår från svartlut, en restström som uppstår i massabruket. Svartluten innehåller lignin som idag främst förbränns till energi. Christian Kugges mål är att ta ut en del av ligninet och omvandla det till mer högvärdiga produkter. Från svartluten framställs en ligninolja, men för att den ska kunna användas vidare så behöver man med hjälp av katalys ta bort syre och svavel från ligninoljan.

Lignin är en komplicerad molekyl och att använda råmaterialet i en katalysator har sina utmaningar. Bland annat för att ligninet har en struktur som gör att det lätt täpper igen de porer som finns i katalysatorn. Det är här Christians Kugges forskning kan bli banbrytande.

– Jag vill applicera ett kaskadtänk där vi bryter ned ligninets molekyler steg för steg storleksmässigt i effektiva katalysatorsteg. Därmed kommer vi att jobba med olika storlekar på, samt olika ytkemi i, de porer som ligninoljan ska processas genom i katalysatorn, förklarar Christian Kugge.

Christian Kugge ser primärt att ligninet kan användas i produktionen av biodrivmedel och då med sikte på ett fossilfritt alternativ till flygbränsle för Sveriges inrikesflyg. Men det är också möjligt att framställa andra högvärdiga kemikalier via kaskadkatalys, exempelvis vanillin.

I ett utbyte med the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) i Australien hoppas Christian Kugge få ny kunskap om kaskadkatalys. På RMIT har professorerna Karen Wilson och Adam Lee nyligen publicerat en genombrottsartikel inom området. Till våren 2022 siktar Christian Kugge på att kunna resa till Australien för att genomföra försök i RMIT:s laboratoriemiljö.

Australien är inte en ny bekantskap för Christian Kugge. Han har själv bott och verkat som forskare i Melbourne och Canberra innan han återvände till Sverige och SCA i Sundsvall.

– Att få jobba med de som är bäst på det här är naturligtvis väldigt drivande! Kombinationen av tillämpad forskning som vi på SCA står för med den fundamentala forskningen hos RMIT är viktig att få till för att möjliggöra starka forskningsresultat. Jag ser fram emot att få tillgång till utrustning och att kunna bygga ytterligare nätverk mellan forskare i Australien och Sverige, säger Christian Kugge.


Källa: Skogsindustrierna


Skriv utRobert Lindberg, Matilda Hedström och Evelina Fahlesson gläds åt möjligheten att använda biojetbränsle.
Robert Lindberg, Matilda Hedström och Evelina Fahlesson gläds åt möjligheten att använda biojetbränsle.

Första leveransen med fossilfritt bioflygbränsle till Skellefteå

Torsdagen 29 april levererades den första sändningen av fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport. Leveransen innebär startskottet för att kunna erbjuda offentlig...

Läs mer
Enerbrokers

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Scandinavian Biogas Fuels International AB har beslutat investera cirka 170 miljoner norska kronor...

Läs mer
Idcon
Visionsbild över Metsä Fibres nya bioproduktanläggning i Kemi, Finland (bilden är en illustration).

Rejlers löser elektrifiering och instrumentering i historsk skogsinvestering

Metsä Fibre, en del av Metsä Group, bygger just nu en ny bioproduktanläggning i...

Läs mer


Sverige första anläggning som gör LBG av vatten från massa- och pappersbruk har öppnat

En banbrytande biogasanläggning i Nymölla, Sverige, är resultatet av ett partnerskap...

Läs mer
Genevieve Metson, universitetslektor och Roozbeh Feiz, biträdande universitetslektor.

Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

En samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara...

Läs mer
Christian Kugge, SCA R&D Centre.

700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin

Christian Kugge vid SCA R&D Centre tilldelas 2021 års kompetensutvecklingspris av...

Läs mer


Essity börjar testa biogas för att göra tillverkningsprocessen fossilfri

Gasum gjorde den första leveransen av flytande biogas (LBG) till sin kund Essity den 22 mars....

Läs mer
Den 11 mars anlände Pyrocells biodrivmedelsfabrik till Gävle hamn. I måndags 15 mars startade monteringen av de förtillverkade modulerna. Den banbrytande fabriken ska tillverka fossilfri olja av sågspån.

Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 % under 2020

I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med sju procent det...

Läs mer
VafabMiljös biogasanläggning i Västerås.

Nu kan stora mängder förpackat livsmedelsavfall bli biogas och -gödsel i Västerås

Sedan årsskiftet kan VafabMiljö, tack vare den uppgraderade biogasanläggningen i...

Läs mer


Tekniska verken har tecknat avtal med ASM Foods i Mjölby

I början av året har ett avtal signerats som innebär att Tekniska verken-koncernen...

Läs mer
Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik utanför Östersund.

Goda resultat för produktion av förnybart flygbränsle i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se