Instagram

Facebook

Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin


2021-10-12

Företaget Toyota Material Handling i Mjölby har minskat sitt klimatavtryck genom flytande biogas i en ny fossilfri produktionsprocess samt i biogasdrivna interna och regionala transporter.
Bild: BioDriv Öst
Företaget Toyota Material Handling i Mjölby har minskat sitt klimatavtryck genom flytande biogas i en ny fossilfri produktionsprocess samt i biogasdrivna interna och regionala transporter.

Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna ersättas med biogas när industrin måste uppnå skärpta EU-krav. Det visar en ny kartläggning från BioDriv Öst. Men det finns flera hinder i vägen.

Inom industrin i Mälardalsregionen finns cirka 9 TWh fossila bränslen. Allt kan inte ersättas med biogas på grund av praktiska, tekniska eller ekonomiska utmaningar, men betydligt fler industrier borde undersöka en omställning till biogas som en del i sitt hållbarhetsarbete. Det skriver BioDriv Öst i en rapport som även presenterar möjliga distributionslösningar för leverans av biogas till industrier.

Syftet med kartläggningen var att undersöka potentialen för att använda biogas inom industriella anläggningar i Uppsala, Västmanlands, Södermanlands, Örebro, Stockholms och Östergötlands län.

– Rapporten visar att det finns en stor potential för ökad biogasanvändning inom industrin i våra sex län, säger rapportförfattaren Jonna Söderberg.

Trots en lovande utveckling inom industrisektorn behöver dock biogasen växa inom transportsektorn under många år framöver. I dag används majoriteten av biogasen i kollektivtrafiken, men när allt fler fordon elektrifieras minskar marknaden för biogas där.

– Vi måste satsa mycket på biogas i andra vägtransporter nu för att kunna ha kvar en biogasproduktion när det väl finns bättre styrmedel och efterfrågan på plats inom industri och sjöfart. En ökad användning i vägtransportsektorn här och nu är en förutsättning för ökad användning inom industri och sjöfart på sikt, säger Björn Isaksson, drivmedelsstrateg på BioDriv Öst.

Just nu revideras i stort sett all energi- och klimatpolitik inom EU. I juli presenterade EU-kommissionen det mest omfattande klimatpaketet någonsin, Fit for 55. I detta förslag ska majoriteten av utsläppsminskningen bäras av industrin. Svensk biogasproduktion kan spela en stor roll i att uppnå klimatmålen, inte minst nu när regeringen i samband med höstbudgeten aviserade ett stöd för biogasproduktion fram till år 2040.

Men det finns flera hinder i vägen som riskerar att försvåra en ökad biogasproduktion. I samband med implementeringen av ett nytt EU-direktiv har Sveriges regering föreslagit en ändring av den svenska miljöbilsdefinitionen, som skulle minska efterfrågan på biogas (promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster). Sveriges miljöbilsdefinition behöver dock inte ändras för att uppfylla det föreslagna EU-direktivet och slående många av remissinstanserna har varit kritiska till förslaget.

Med effektiva distributionslösningar, ett konkurrenskraftigt pris samt ett ökat hållbarhetsintresse blir industrin ett lovande kundsegment för regionens biogasproducenter i framtiden. Men för att biogasproducenterna ska överleva till dess behövs en fortsatt efterfrågan inom vägtransporterna. På så sätt kan biogasproduktionen fortsätta att leverera samhällsnytta i form av förnybar energi, fossilfri växtnäring, en cirkulär ekonomi, regional näringslivsutveckling och stärkt krisberedskap.

Rapporten "Biogasens potential inom industriella verksamheter i Mälardalsregionen" kan läsas i sin helhet här.


Källa: BioDriv Öst


Skriv utSödra Cell Värö
Södra Cell Värö

Starkt resultat för Södras elproduktion – ­överskott motsvarar el för 45 000 hushåll

Hushållsel för 45 000 småhus under ett år. Så mycket motsvarar det totala överskottet från Södras egen elproduktion. Det visar nya siffror från 2021...

Läs mer
Enerbrokers
Norditeks anläggning separerar metall.

Teknisk lösning kan minska värmeverkens produktionsstopp

Dyra produktionsstopp i kommunens värmeverk är ett vanligt problem över hela landet....

Läs mer
Idcon


Nu är de Sveriges största leverantör av fordonsvätgas

Hynion har ingått avtal om att förse bussar i Sandviken med vätgas och tar...

Läs mer
Anne Lyck Smitshuysen vinner Flemming Bligard Award för sin forskning på grön vätgas.

Ung forskare vinner Flemming Bligaard Award för genombrott inom produktion av grön vätgas

Forskare runt om i världen har arbetat i flera år för att hitta sätt att...

Läs mer

Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion

Regeringen har beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få...

Läs mer
Fram till 2030 finns stor outnyttjad potential hos den svenska skogen.

Ny forskning visar stora möjligheter för ökad bioenergianvändning

Det finns en betydande potential att hållbart öka uttaget av biobränsle från...

Läs mer


Gasum levererar biogas till en av världens ledande tillverkare av verktygsstål

Det nordiska energibolaget Gasum kommer att leverera 250 ton flytande biogas (LBG) till vä...

Läs mer


SAS belönar resenärer som väljer biobränsle

Sedan 2019 kan resenärer som flyger med SAS frivilligt välja att köpa till...

Läs mer


Norrköping får ny tankstation för flytande biogas

Under 2022 bygger Svensk Biogas en tredje publik tankstation för flytande biogas (LBG) i Ö...

Läs mer
Pontus Friberg, styrelseordförande Pyrocell och Landshövding Per Bill.

Banbrytande teknologi gör sågspån till bioolja

Under tisdagseftermiddagen invigdes Pyrocells banbrytande anläggning i Gävle. Anlä...

Läs mer
Biokolet kommer att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall.

Renova och Göteborg Energi i gemensam klimatsatsning med biokolsanläggning

Renova och Göteborg Energi gör nu en gemensam satsning på biokol genom en...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech

W3E
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se