Instagram

Facebook

Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion


2021-12-17

Regeringen har beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. Målet är att minska utsläppen av växthusgasen metan från gödselhantering och att öka produktionen av förnybar el.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investeringar som får stöd från Klimatklivet är de som ger största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Regeringen har nu beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få stöd från Klimatklivet. Förändringarna komma att bidra till att minska livsmedelsproduktionens klimatpåverkan och öka möjligheterna att nå det svenska målet om 100 procent förnybar elproduktion.

– Jordbruket genomgår, precis som övriga samhället, en elektrifiering och effektivisering. Då är det bra att lantbrukarna kan producera sin egen förnybara el med biogas från gödsel, kanske i kombination med solceller på taken, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. 

Investeringar i anläggningar för gödselbaserad biogas kan redan idag få stöd från Klimatklivet om biogasen uppgraderas till fordonsgas. Beslutet regeringen nu fattat innebär att även anläggningar där biogasen används för att generera el kan få stöd. Gödselbaserad biogas för elproduktion är en klimatsmart investering som passar särskilt bra för mindre lantbruksföretag. 

Positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen.

Utsläpp av metan från hantering av stallgödsel svarar för en betydande andel av jordbrukets klimatpåverkan. Utsläppen kan minskas betydligt om stallgödseln rötas i en biogasanläggning. Rötning av gödsel innebär att delar av det organiska materialet omvandlas till biogas (metan) medan växtnäringen (bl.a. kväve, fosfor och kalium) passerar anläggningen i stort sett utan förluster och därför finns kvar i biogödseln. Slutresultatet blir biogas och biogödsel och minskad klimatpåverkan.


Källa: Miljödepartementet


Skriv utEnergiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog under invigningen och fick även en guidad tur inne i pannan. Det...

Läs mer
Enerbrokers
Sävar sågverk som ägs av Norra Timber har installerat ställverket unimes h från Hager för att kunna säkra fjärrvärmeproduktionen.

Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade...

Läs mer
Idcon


Lantmännens förvärv av Scandbio slutfört

Lantmännen signerade i februari ett avtal om förvärv av resterande andelar i...

Läs mer

Stöd till produktion av biogas

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan...

Läs mer

Skellefteå buss minskade sina koldioxidutsläpp med 2000 ton

Under 2021 minskade Skellefteå buss sina utsläpp av koldioxid med 2000 ton jä...

Läs mer


Kan man flyga på restprodukter från skogen?

Absolut. För att göra flyget mera hållbart flyger KLM Royal Dutch Airlines redan...

Läs mer


SAS gör det lättare för resenärer att kräva fossilfritt bränsle

Nu erbjuder SAS Travel Pass Biofuel, ett klippkort för företagskunder som regelbundet...

Läs mer
Igelsta kraftvärmeverk och hamn.

Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anlä...

Läs mer


Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Inom ett par år kan det finnas en reell möjlighet för sjöfarten att byta...

Läs mer
Elise Ryder Wikén tror att lastbilselektrifieringen är rätt väg att gå.

Ellastbilar börjar rulla på vägar i Jämtland och Härjedalen

Framtiden är elektrisk, det tror flera av länets företag som nu storsatsar. Advali...

Läs mer
Testkörning med bioolja har genomförts på Unipers gasturbiner i Malmö.

Uniper introducerar biobränsle i störningsreserven

Uniper har genomfört tester med biobränslet HVO i en av gasturbinerna i Malmö som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se