Instagram

Facebook

Låg kostnad för bio-CCS från biogas


2021-10-21

Negativa utsläpp som fås genom infångning och lagring av koldioxid från biogena källor, så kallad bio-CCS, kommer att spela en viktig roll för att lyckas nå klimatmålen. En ny forskningsrapport slår fast att koldioxid från biogas kan vara ett kostnadseffektivt koncept för bio-CCS. I rapporten presenteras två teknikkedjor för produktion av flytande koldioxid med goda förutsättningar att implementeras både i befintliga och nya anläggningar.

– Om det globala behovet av negativa utsläpp på miljarder ton koldioxid årligen ska uppnås krävs en uppsjö av tekniska lösningar och koncept. Våra studier pekar på att koldioxid från biogas kan vara en av de lägst hängande frukterna och att värdekedjan har goda förutsättningar att vara mer kostnadseffektiv än andra koncept för bio-CCS, säger Johan Andersson, senior projektledare på RISE.

I ett svenskt perspektiv handlar negativa utsläpp i stor utsträckning om att använda bio-CCS (infångad koldioxid av biogent ursprung) på punktutsläpp från pappers- och massaindustrin samt kraftvärmeverk. Rapporten konstaterar att koldioxid från biogas har potential att bidra till ca 10 procent av Sveriges behov av kompletterande åtgärder, framför allt tack vare en attraktiv kostnadsbild.

För biogasproducenter skulle den nya värdekedjan innebära goda affärsmöjligheter där koldioxid ses som en värdefull produkt och som kompletterar intäkter från produktion av biometan. Därtill sker en förbättring av anläggningens totala metanemissioner vilket ytterligare ger mervärden.

– Kostnad för produktion av LCO2 från biogas beror av lokala förutsättningar men vad vi kan se finns en tydlig skalfördel. Generiska beräkningar visar att stora biogasanläggningar har goda möjligheter att producera LCO2 till konkurrenskraftiga kostnader, konstaterar Johan Andersson.

I projektet har två teknikkedjor för produktion av LCO2 (flytande koldioxid) tagits fram, en enklare process för gasrening och förvätskning samt en mer avancerad där rening sker genom destillation. Systemen fungerar i såväl nya som befintliga anläggningar och består i stort av standardkomponenter vilket innebär att de bör kunna skalas till flera olika kapaciteter.

För att vidare utforska och skala upp teknik för gasrening och anrikning av biogen koldioxid investerar RISE nu i ny mobil pilotanläggning. Testbädden kommer att vara flexibel och byggd för att kunna behandla ett brett intervall av inkommande gasflöden vilket ger hög flexibilitet och möjliggör seriedrift med andra testbäddar för infångning av koldioxid.

Anläggningen ingår i RISE investeringar på testbäddar för bioraffinaderi. Den stora satsningen har möjliggjorts genom ett tillskott från regeringen till RISE för att accelerera kommersialiseringen av hållbara produkter för den framväxande bioekonomin.


Källa: RISE


Skriv ut

Bioolja från befintliga värmeverk – målet för nya projektet

Fordonsbränsle gjord på förnybar råolja är framtidens alternativ till den fossila oljan. Just nu undersöker Kraftringen om deras värmeverk – som står...

Läs mer
Enerbrokers


EUs jättesatsning på Stockholm Exergis bio-CCS-anläggning

Stockholm Exergis koldioxidinfångningsanläggning har i hård konkurrens blivit...

Läs mer
Idcon
SAS aircraft Neo.

SAS, Vattenfall, Shell och LanzaTech ska undersöka möjligheten att producera hållbart flygbränsle

Vattenfall, SAS, Shell and LanzaTech ska undersöka möjligheten för världens...

Läs mer

Spillvärme från BillerudKorsnäs möjliggör grönt industriprojekt

Spillvärme från produktionen på BillerudKorsnäs bruk i Frövi kommer att...

Läs mer
Rolande biogas.

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande

Scandinavian Biogas har utvidgat avtalet med holländska gasdistributören Rolande om...

Läs mer

Låg kostnad för bio-CCS från biogas

Negativa utsläpp som fås genom infångning och lagring av koldioxid från...

Läs mer
Företaget Toyota Material Handling i Mjölby har minskat sitt klimatavtryck genom flytande biogas i en ny fossilfri produktionsprocess samt i biogasdrivna interna och regionala transporter.

Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin

Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna...

Läs mer
Svebio menar att det finns gott om biobränslen som kan täcka energibehoven under de kommande 15-20 åren.

Rekordhöga skogsflispriser på den baltiska bioenergimarknaden

På tisdagen 5 oktober noterades de högsta skogsflispriserna någonsin på...

Läs mer
Linda Östberg, chef för avdelningen Energiproduktion på Karlstads Energi.

Ny färdväg för uppmärksammat demoprojekt

Karlstads Energi och BioShares demoprojekt för framställning av biobaserade kemikalier...

Läs mer


Norden stärker sin världsledande ställning kring biogasen

Gasum välkomnar regeringens långsiktiga stöd till biogasproduktion (2022–...

Läs mer


Biologisk mångfald i fokus när E.ON uppmärksammar europeiska hållbarhetsveckan

Under europeiska hållbarhetsveckan, som äger rum den 20-26 september, sätter E.ON...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se