Instagram

Facebook

Mer bioenergi och mindre negativa miljöeffekter med multifunktionellt jordbruk


2022-05-31

Bild: Unsplash/Lukasz Szmigiel

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till dess negativa miljöeffekter. Med ett nytt sätt att modellera markanvändning visar forskning hur jordbruket kan leverera mer biomassa samtidigt som miljöproblematiken minskas.


Klimatförändringar, befolkningstillväxt och ökad efterfrågan på mat, trä och biobaserade produkter ökar trycket på ekosystemen. Samtidigt är minskade klimatförändringar beroende av användning av biodrivmedel och andra biobaserade alternativ. Därmed står det globala samhället inför en dubbel utmaning i att öka produktionen av biomassa samtidigt som negativa miljöeffekter från markanvändningen behöver minskas.

Nu har forskare från Chalmers, Lunds universitet och Mittuniversitetet utvecklat ett nytt sätt att modellera markanvändningssystem. De har delat in EU och Storbritannien i 81 000 delområden och sedan identifierat områden med potential för både ökad biomassaproduktion och minskad miljöproblematik.


Rätt förändring på rätt plats
Multifunktionella produktionssystem innebär att man odlar fleråriga grödor på ett sätt och en plats som gör att de negativa miljöeffekterna från intensivt jordbruk i landskapet motverkas. Det ger samhället dubbla nyttor; biomassa och miljönytta.

Forskarna har studerat tre sådana multifunktionella system: energiskog och -gräs som buffertzoner längs vattendrag, energiskog som lähägn, samt plantering av perenna grödor i ensidiga växtföljder.

– Våra modeller visar att man får bukt med problematiken kring läckage av kväve till ytvatten och miljöproblem relaterat till vinderosion genom att ändra markanvändning på 1 procent av den areal vi idag använder i Europa för att producera ettåriga grödor. Med rätt förändring på rätt plats nås stora positiva effekter av relativt små markförändringar, säger Oskar Englund, docent vid Mittuniversitetet, som deltagit i studien.


Perenna grödor kan reducera problem
Intensiv odling av ettåriga grödor förekommer i hela Europa och är ett miljöproblem i sig eftersom det påverkar markens förmåga att binda kol, vilket också kan minska bördigheten. Genom att strategiskt introducera perenna, fleråriga, grödor i intensivt brukade jordbrukslandskap kan problemen reduceras.

En storskalig inblandning av gräs i växtföljden skulle kunna binda in kol i marken som motsvarar tio procent av alla europeiska växthusgasutsläpp inom jordbrukssektorn. Dessutom kan man uppnå minskad erosion, minskat kväveläckage och minskad översvämningsproblematik.


Ersättning för levererad miljönytta
Inom EU ger den nyligen reviderade jordbrukspolitiken (Common Agricultural Policy, CAP) nya möjligheter att stödja så kallade ekologiska fokusarealer. Det innebär att man premierar specifika ekologiska effekter i dedikerade odlingar, samtidigt som biomassan får skördas för energiändamål.

Om systemen ska implementeras i stor skala krävs marknader för biomassan och möjlighet att få ersättning för den miljönytta som levereras.

– Om en lantbrukare gör något så att det blir mindre övergödning, uppstår en samhällsnytta som samhället kan betala för. Det kan även ske via certifieringssystem där konsumenten betalar mer för att produkten är hållbar, säger Oskar Englund.


Lokalt exempel i Skåne
Forskarna har genomfört en fallstudie kring ett befintligt kraftvärmeverk i Örtofta utanför Lund, där lignocellulosa från energigrödor används som bioråvara. Den visar att biomassa från strategisk etablering av salixodlingar i form av buffertremsor och filterzoner, samt poppelodling på övergiven åkermark i Skåne, har potential att möta kraftvärmeverkets efterfrågan på biomassaråvara för integrerad biooljeproduktion.

– De skulle täcka sitt råvarubehov med lokalproducerad multifunktionell biomassa. Ett bra exempel på hur marknader kan skapas lokalt, säger Oskar Englund.


Källa: Chalmers Industriteknik

Tipsa en vän Skriv ut

Minskade klimatutsläpp från fjärrvärmen 2022

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2022. Branschens resa för att fasa ut fossila brä...

Läs mer
Enerbrokers


Byggandet av Gasums biogasanläggning i Götene påbörjas – först i raden av flera strategiska investeringar för att öka tillgången av biogas

Gasums nästa kommande nya biogasanläggning i Götene fick sitt slutgiltiga bygglov i...

Läs mer
Idcon

Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme


Varje år säljs cirka 3 miljoner granar i Sverige, vilket innebär stora mängder...

Läs mer


Wärtsiläs projekt för flytande biogas kommer att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar sin teknik för förvätskning av...

Läs mer
Olof Boson som är lantbrukare och styrelseordförande i Mönsterås Biogas.

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås

Anläggningen byggs i samarbete med lokala lantbrukare och ska producera flytande biogas...

Läs mer
SAS Airbus 320 Neo.

Fossilfritt flygbränsle får EU-stöd

Vattenfall, Shell, LanzaTech och SAS driver projektet HySkies med målet att 2027 starta...

Läs mer


Amsterdams flygplats Schiphol börjar köra sina markfordon och maskiner på förnybar diesel

Från och med januari 2023 kommer alla dieseldrivna markfordon och maskiner på...

Läs mer


Estlands största biogasproducent samarbetar med svenska C-Green kring cirkulär slamhantering

Estonian Cell, massatillverkare och Estlands största biogasproducent och C-Green, ett svenskt...

Läs mer
Ayanne De Oliveira Maciel, Ulrika Rova och Io Antonopoulou, är forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet som fångar in koldioxid i samarbete med SunPine.

Använder bioteknik för infångning av koldioxid

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas...

Läs mer


Orkla Eslöv blir fossilfritt

Orkla planerar att investera i en ny fossilfri energianläggning på sin livsmedelsfabrik...

Läs mer
Igelstaverket Kraftvärme och hamnområde.

Söderenergi planerar
för bio-CCS i drift 2030

Nu har Söderenergi lämnat in sin ansökan till Energimyndigheten för planeringen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

Clinton

KL Industri 250

Solmässan

OKQ8 Sunday
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se