Instagram

Facebook

Mer bioenergi och mindre negativa miljöeffekter med multifunktionellt jordbruk


2022-05-31

Bild: Unsplash/Lukasz Szmigiel

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till dess negativa miljöeffekter. Med ett nytt sätt att modellera markanvändning visar forskning hur jordbruket kan leverera mer biomassa samtidigt som miljöproblematiken minskas.


Klimatförändringar, befolkningstillväxt och ökad efterfrågan på mat, trä och biobaserade produkter ökar trycket på ekosystemen. Samtidigt är minskade klimatförändringar beroende av användning av biodrivmedel och andra biobaserade alternativ. Därmed står det globala samhället inför en dubbel utmaning i att öka produktionen av biomassa samtidigt som negativa miljöeffekter från markanvändningen behöver minskas.

Nu har forskare från Chalmers, Lunds universitet och Mittuniversitetet utvecklat ett nytt sätt att modellera markanvändningssystem. De har delat in EU och Storbritannien i 81 000 delområden och sedan identifierat områden med potential för både ökad biomassaproduktion och minskad miljöproblematik.


Rätt förändring på rätt plats
Multifunktionella produktionssystem innebär att man odlar fleråriga grödor på ett sätt och en plats som gör att de negativa miljöeffekterna från intensivt jordbruk i landskapet motverkas. Det ger samhället dubbla nyttor; biomassa och miljönytta.

Forskarna har studerat tre sådana multifunktionella system: energiskog och -gräs som buffertzoner längs vattendrag, energiskog som lähägn, samt plantering av perenna grödor i ensidiga växtföljder.

– Våra modeller visar att man får bukt med problematiken kring läckage av kväve till ytvatten och miljöproblem relaterat till vinderosion genom att ändra markanvändning på 1 procent av den areal vi idag använder i Europa för att producera ettåriga grödor. Med rätt förändring på rätt plats nås stora positiva effekter av relativt små markförändringar, säger Oskar Englund, docent vid Mittuniversitetet, som deltagit i studien.


Perenna grödor kan reducera problem
Intensiv odling av ettåriga grödor förekommer i hela Europa och är ett miljöproblem i sig eftersom det påverkar markens förmåga att binda kol, vilket också kan minska bördigheten. Genom att strategiskt introducera perenna, fleråriga, grödor i intensivt brukade jordbrukslandskap kan problemen reduceras.

En storskalig inblandning av gräs i växtföljden skulle kunna binda in kol i marken som motsvarar tio procent av alla europeiska växthusgasutsläpp inom jordbrukssektorn. Dessutom kan man uppnå minskad erosion, minskat kväveläckage och minskad översvämningsproblematik.


Ersättning för levererad miljönytta
Inom EU ger den nyligen reviderade jordbrukspolitiken (Common Agricultural Policy, CAP) nya möjligheter att stödja så kallade ekologiska fokusarealer. Det innebär att man premierar specifika ekologiska effekter i dedikerade odlingar, samtidigt som biomassan får skördas för energiändamål.

Om systemen ska implementeras i stor skala krävs marknader för biomassan och möjlighet att få ersättning för den miljönytta som levereras.

– Om en lantbrukare gör något så att det blir mindre övergödning, uppstår en samhällsnytta som samhället kan betala för. Det kan även ske via certifieringssystem där konsumenten betalar mer för att produkten är hållbar, säger Oskar Englund.


Lokalt exempel i Skåne
Forskarna har genomfört en fallstudie kring ett befintligt kraftvärmeverk i Örtofta utanför Lund, där lignocellulosa från energigrödor används som bioråvara. Den visar att biomassa från strategisk etablering av salixodlingar i form av buffertremsor och filterzoner, samt poppelodling på övergiven åkermark i Skåne, har potential att möta kraftvärmeverkets efterfrågan på biomassaråvara för integrerad biooljeproduktion.

– De skulle täcka sitt råvarubehov med lokalproducerad multifunktionell biomassa. Ett bra exempel på hur marknader kan skapas lokalt, säger Oskar Englund.


Källa: Chalmers Industriteknik

Skriv utJonatan Stoltz Holgersson, Environmental Manager, CMP och Fredrik Öberg, Equipment Coordinator, CMP.
Jonatan Stoltz Holgersson, Environmental Manager, CMP och Fredrik Öberg, Equipment Coordinator, CMP.

Utfasning av naturgas till fördel för biogas – upp till 70 procent mindre utsläpp av CO2

Jonatan Stoltz Holgersson arbetar sedan mars 2021 som Environmental Manager på CMP. Som Environmental Manager agerar Jonatan rådgivande expert för koordinering av Copenhagen...

Läs mer
Enerbrokers
Avverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av...

Läs mer
Idcon


Världens kanske mest miljövänliga kommersiella flygning flögs mellan Malmö och Bromma

Den 21 juni genomförde flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och brä...

Läs mer
Charlotte Thelm, divisionschef NCC, Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, Pia sandvik VD RISE.

Första spadtaget för satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tog första spadtaget när satsningen på...

Läs mer


Gasum levererar förnybar biogas till Oslo

Det nordiska energibolaget Gasum förser Hafslund Oslo Celsio (tidigare Fortum Oslo Varme) med...

Läs mer
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Helsingborg, NSR:s styrelseordförande Eva Holm samt NSR:s vd Ulf Molén klipper bandet och inviger bolagets biokolsanläggning.

NSR inviger produktionsanläggning för biokol

I början av juni invigdes Sveriges största produktionsanläggning för biokol...

Läs mer
Per Palage jobbar med trafik och infrastruktur på Härjedalens kommun. Han är minst sagt inblandad i tankarna kring hur Sveg ska utvecklas som hub för eldriven trafik.

En el-omställning för hela samhället

Att möta behovet av en utbyggd laddinfrastruktur kommer att ändra hela samhä...

Läs mer


Mer bioenergi och mindre negativa miljöeffekter med multifunktionellt jordbruk

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till...

Läs mer

Kommande stöd för biogas som uppgraderas till biometan

Inom kort kan den som producerar biogas söka produktionsstöd för biogas som...

Läs mer
Alvesta Biogas är ett utmärkt exempel på cirkulär hållbarhet i praktiken.

Alvesta Biogas utökar biogasproduktionen i samarbete med Malmberg

Malmberg har tecknat kontrakt på en biogasuppdrageringsanläggning till Alvesta Biogas....

Läs mer
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se