Instagram

Facebook

Norden stärker sin världsledande ställning kring biogasen


2021-09-22

Bild: Gasum

Gasum välkomnar regeringens långsiktiga stöd till biogasproduktion (2022–2040) för att stärka den cirkulära ekonomin och ställa om till en mer hållbar transportsektor och industri. Företaget har långtgående planer på att kraftigt utöka sin produktion av biogas.

Gasbranschen har under flera år drivit frågan om att Sverige behöver skapa långsiktigt goda förutsättningar för biogasmarknaden som en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

I och med fredagens besked från regeringen om utökat stöd till produktionen av biogas tar Sverige ytterligare ett avgörande steg för att ställa om till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Det är ett avgörande steg för att fullt ut börja nyttja potentialen i avfall och restprodukter optimalt för att producera energi, drivmedel, växtnäring och insatsråvara till industrin.

-Gasum välkomnade Biogasmarknadsutredningens förslag av produktionsstöd, och förslaget i höstens budgetproposition som presenterades precis kommer göra stor skillnad för biogasen i Sverige, säger Johan Grön, Vice President Biogas, Gasum.

Sverige är idag världsledande inom biogas. Med regeringens förslag är det möjligt att ta nästa steg och producera ännu mer klimatsmart bränsle av matavfall, gödsel och andra restprodukter. Hittills är bara 5–10 procent realiserat av den tekniska potentialen till 2030 inom biogasområdet, men med den helhetssatsning och långsiktighet som Biogasmarknadsutredningen föreslog 2019 kan utvecklingen nu ta fart på allvar. Det långsiktiga produktionsstödet som regeringen aviserade i fredags är en stor och viktig del av den satsningen. Gasum arbetar hårt för att tillgängliggöra renare energi genom att investera i både produktion och infrastruktur.

Företaget har idag en årlig produktionskapacitet på cirka 400 GWh, och vill med redan planerade produktionsökningarna tredubbla sin svenska produktionskapacitet till 1000 GWh. Utöver det ska Gasum tillgängliggöra ytterligare volymer av biogas från partnerproducenter utomlands. Allt som allt vill företaget tillgängliggöra 4 TWh biogas till 2025.

– Våra planerade investeringar kommer att öka hela den svenska biogasproduktionen med 30 procent från dagens nivå. Om det föreslagna produktionsstödet tar avstamp i biogasmarknadsutredningens förslag kommer just gödselbaserade produktionsanläggningar leda till att biogas på lång sikt kommer att vara ett cirkulärt inhemskt producerat och mycket prismässigt konkurrenskraftigt bränsle, fortsätter Johan.

Både biogas och andra förnybara alternativ behövs, och marknaden finns för att samtliga dessa alternativ ska kunna växa och på så sätt gemensamt bidra till omställningen. Genom att använda LBG (flytande biogas) kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Med LNG (flytande naturgas) blir koldioxidutsläppen över 20 procent lägre än med konventionell diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv.

– Gasum kan med glädje konstatera att intresset och efterfrågan på förnybara alternativ, som vår biogas, växer kraftigt inom både vägtransporter, sjöfart och industri, avslutar Johan.


Källa: Gasum


Skriv utSödra Cell Värö
Södra Cell Värö

Starkt resultat för Södras elproduktion – ­överskott motsvarar el för 45 000 hushåll

Hushållsel för 45 000 småhus under ett år. Så mycket motsvarar det totala överskottet från Södras egen elproduktion. Det visar nya siffror från 2021...

Läs mer
Enerbrokers
Norditeks anläggning separerar metall.

Teknisk lösning kan minska värmeverkens produktionsstopp

Dyra produktionsstopp i kommunens värmeverk är ett vanligt problem över hela landet....

Läs mer
Idcon


Nu är de Sveriges största leverantör av fordonsvätgas

Hynion har ingått avtal om att förse bussar i Sandviken med vätgas och tar...

Läs mer
Anne Lyck Smitshuysen vinner Flemming Bligard Award för sin forskning på grön vätgas.

Ung forskare vinner Flemming Bligaard Award för genombrott inom produktion av grön vätgas

Forskare runt om i världen har arbetat i flera år för att hitta sätt att...

Läs mer

Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion

Regeringen har beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få...

Läs mer
Fram till 2030 finns stor outnyttjad potential hos den svenska skogen.

Ny forskning visar stora möjligheter för ökad bioenergianvändning

Det finns en betydande potential att hållbart öka uttaget av biobränsle från...

Läs mer


Gasum levererar biogas till en av världens ledande tillverkare av verktygsstål

Det nordiska energibolaget Gasum kommer att leverera 250 ton flytande biogas (LBG) till vä...

Läs mer


SAS belönar resenärer som väljer biobränsle

Sedan 2019 kan resenärer som flyger med SAS frivilligt välja att köpa till...

Läs mer


Norrköping får ny tankstation för flytande biogas

Under 2022 bygger Svensk Biogas en tredje publik tankstation för flytande biogas (LBG) i Ö...

Läs mer
Pontus Friberg, styrelseordförande Pyrocell och Landshövding Per Bill.

Banbrytande teknologi gör sågspån till bioolja

Under tisdagseftermiddagen invigdes Pyrocells banbrytande anläggning i Gävle. Anlä...

Läs mer
Biokolet kommer att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall.

Renova och Göteborg Energi i gemensam klimatsatsning med biokolsanläggning

Renova och Göteborg Energi gör nu en gemensam satsning på biokol genom en...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech

W3E
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se