Instagram

Facebook

Norden stärker sin världsledande ställning kring biogasen


2021-09-22

Bild: Gasum

Gasum välkomnar regeringens långsiktiga stöd till biogasproduktion (2022–2040) för att stärka den cirkulära ekonomin och ställa om till en mer hållbar transportsektor och industri. Företaget har långtgående planer på att kraftigt utöka sin produktion av biogas.

Gasbranschen har under flera år drivit frågan om att Sverige behöver skapa långsiktigt goda förutsättningar för biogasmarknaden som en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

I och med fredagens besked från regeringen om utökat stöd till produktionen av biogas tar Sverige ytterligare ett avgörande steg för att ställa om till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Det är ett avgörande steg för att fullt ut börja nyttja potentialen i avfall och restprodukter optimalt för att producera energi, drivmedel, växtnäring och insatsråvara till industrin.

-Gasum välkomnade Biogasmarknadsutredningens förslag av produktionsstöd, och förslaget i höstens budgetproposition som presenterades precis kommer göra stor skillnad för biogasen i Sverige, säger Johan Grön, Vice President Biogas, Gasum.

Sverige är idag världsledande inom biogas. Med regeringens förslag är det möjligt att ta nästa steg och producera ännu mer klimatsmart bränsle av matavfall, gödsel och andra restprodukter. Hittills är bara 5–10 procent realiserat av den tekniska potentialen till 2030 inom biogasområdet, men med den helhetssatsning och långsiktighet som Biogasmarknadsutredningen föreslog 2019 kan utvecklingen nu ta fart på allvar. Det långsiktiga produktionsstödet som regeringen aviserade i fredags är en stor och viktig del av den satsningen. Gasum arbetar hårt för att tillgängliggöra renare energi genom att investera i både produktion och infrastruktur.

Företaget har idag en årlig produktionskapacitet på cirka 400 GWh, och vill med redan planerade produktionsökningarna tredubbla sin svenska produktionskapacitet till 1000 GWh. Utöver det ska Gasum tillgängliggöra ytterligare volymer av biogas från partnerproducenter utomlands. Allt som allt vill företaget tillgängliggöra 4 TWh biogas till 2025.

– Våra planerade investeringar kommer att öka hela den svenska biogasproduktionen med 30 procent från dagens nivå. Om det föreslagna produktionsstödet tar avstamp i biogasmarknadsutredningens förslag kommer just gödselbaserade produktionsanläggningar leda till att biogas på lång sikt kommer att vara ett cirkulärt inhemskt producerat och mycket prismässigt konkurrenskraftigt bränsle, fortsätter Johan.

Både biogas och andra förnybara alternativ behövs, och marknaden finns för att samtliga dessa alternativ ska kunna växa och på så sätt gemensamt bidra till omställningen. Genom att använda LBG (flytande biogas) kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Med LNG (flytande naturgas) blir koldioxidutsläppen över 20 procent lägre än med konventionell diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv.

– Gasum kan med glädje konstatera att intresset och efterfrågan på förnybara alternativ, som vår biogas, växer kraftigt inom både vägtransporter, sjöfart och industri, avslutar Johan.


Källa: Gasum


Skriv utLåg kostnad för bio-CCS från biogas

Negativa utsläpp som fås genom infångning och lagring av koldioxid från biogena källor, så kallad bio-CCS, kommer att spela en viktig roll för att lyckas...

Läs mer
Enerbrokers
Företaget Toyota Material Handling i Mjölby har minskat sitt klimatavtryck genom flytande biogas i en ny fossilfri produktionsprocess samt i biogasdrivna interna och regionala transporter.

Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin

Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna...

Läs mer
Idcon
Svebio menar att det finns gott om biobränslen som kan täcka energibehoven under de kommande 15-20 åren.

Rekordhöga skogsflispriser på den baltiska bioenergimarknaden

På tisdagen 5 oktober noterades de högsta skogsflispriserna någonsin på...

Läs mer
Linda Östberg, chef för avdelningen Energiproduktion på Karlstads Energi.

Ny färdväg för uppmärksammat demoprojekt

Karlstads Energi och BioShares demoprojekt för framställning av biobaserade kemikalier...

Läs mer


Norden stärker sin världsledande ställning kring biogasen

Gasum välkomnar regeringens långsiktiga stöd till biogasproduktion (2022–...

Läs mer


Biologisk mångfald i fokus när E.ON uppmärksammar europeiska hållbarhetsveckan

Under europeiska hållbarhetsveckan, som äger rum den 20-26 september, sätter E.ON...

Läs mer

SCA och ST1 startar samägt bolag för att producera och utveckla biodrivmedel

SCA och St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. SCA...

Läs mer
<span><span>Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle.</span></span>

Pyrocell har startat sin produktion

Nu är produktionen igång på Pyrocells banbrytande anläggning i Gävle. I...

Läs mer
Anna Tenje, kommunstyrelsen ordförande i Växjö och Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.

Projektstart för bioflygbränsle av skogsrester vid Sandviksverket

Under tisdagen var det uppstart för ett projekt som syftar till att producera bioflygbrä...

Läs mer
Biogasol ledningen, Skåpafors.

Duni Group först i världen med biogasol i pappersproduktionen

Duni Groups resa mot fossilfrihet fortsätter när den första leveransen av biogasol...

Läs mer

Grön bioolja kan komma från oväntat håll

Från kraftvärmeverken får vi fjärrvärme och elektricitet. Framöver...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se