Instagram

Facebook

Ny forskning visar stora möjligheter för ökad bioenergianvändning


2021-12-17

Fram till 2030 finns stor outnyttjad potential hos den svenska skogen.
Bild: Pixabay
Fram till 2030 finns stor outnyttjad potential hos den svenska skogen.

Det finns en betydande potential att hållbart öka uttaget av biobränsle från svensk skog, visar ny forskning från IVL och Lunds Universitet.

Enligt den nya rapporten ”Konkurrensen om skogsråvaran” från Energiforsk finns det gott om biobränsle de närmaste tio åren. Vi kan årligen gör ett utökat uttag på omkring 40-50 terawattimmar.

– Rapporten visar tydligt på stora möjligheter för ökad bioenergianvändning. Det kan vi växla över i ett direkt budskap till politiker. Nyttja potentialen i förnybara biobränslen och ta bort de politiska begränsningar som finns. Ökad användning av biodrivmedel och biobränslen är den snabbaste klimatåtgärden i dag, säger Gustav Melin, vd på Svenska Bioenergiföreningen.


Viktig komponent saknas
Dock innefattar rapporten inte stubbar som energislag, vilket Svebio i sin ”Färdplan Bioenergi” har med. Rapportförfattarna hänvisar till att stubbar inte finns med i dagens FSC-certifiering och att många är negativa till användning av stubbar för energi.

– Vi förstår inte det argumentet när man gör en potentialstudie. Energimyndigheten har lagt omkring 80 miljoner kronor på att forska om stubbar för energi på 2000-talet. Resultaten visar att det går utmärkt, men att man maximalt bör använda 25-30 procent av den årliga stubbvolymen. Går man över den andelen riskerar man få negativa effekter på den biologiska mångfalden. I vår Färdplan Bioenergi använder vi 15 procent av den årliga stubbvolymen, vilket ger cirka 12 terrawatttimmar biobränsle årligen, menar Gustav Melin.

Rapporten visar en stor potential för ökad användning av bioenergi till 2030, därefter behövs en ny bedömning om användningen kan utökas ytterligare.


Källa: Svebio


Skriv utEnergiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog under invigningen och fick även en guidad tur inne i pannan. Det...

Läs mer
Enerbrokers
Sävar sågverk som ägs av Norra Timber har installerat ställverket unimes h från Hager för att kunna säkra fjärrvärmeproduktionen.

Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade...

Läs mer
Idcon


Lantmännens förvärv av Scandbio slutfört

Lantmännen signerade i februari ett avtal om förvärv av resterande andelar i...

Läs mer

Stöd till produktion av biogas

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan...

Läs mer

Skellefteå buss minskade sina koldioxidutsläpp med 2000 ton

Under 2021 minskade Skellefteå buss sina utsläpp av koldioxid med 2000 ton jä...

Läs mer


Kan man flyga på restprodukter från skogen?

Absolut. För att göra flyget mera hållbart flyger KLM Royal Dutch Airlines redan...

Läs mer


SAS gör det lättare för resenärer att kräva fossilfritt bränsle

Nu erbjuder SAS Travel Pass Biofuel, ett klippkort för företagskunder som regelbundet...

Läs mer
Igelsta kraftvärmeverk och hamn.

Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anlä...

Läs mer


Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Inom ett par år kan det finnas en reell möjlighet för sjöfarten att byta...

Läs mer
Elise Ryder Wikén tror att lastbilselektrifieringen är rätt väg att gå.

Ellastbilar börjar rulla på vägar i Jämtland och Härjedalen

Framtiden är elektrisk, det tror flera av länets företag som nu storsatsar. Advali...

Läs mer
Testkörning med bioolja har genomförts på Unipers gasturbiner i Malmö.

Uniper introducerar biobränsle i störningsreserven

Uniper har genomfört tester med biobränslet HVO i en av gasturbinerna i Malmö som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se