Instagram

Facebook

Producentansvar för plast välkomnas


2024-01-15

 
Bild:Energiföretagen Sverige
 


Energimyndigheten fick av regeringen i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS (Carbon Capture and Storage) och CCU (Carbon Capture and Utilization). I sin rapport föreslår de nu att lösningen för finansieringen blir en skatt på plastproducenterna. Energiföretagen Sverige välkomnar förslaget. Den som introducerar plast på marknaden har inte bara ansvar för att avfallet samlas in och behandlas utan också för att säkerställa att denna behandling inte resulterar i att koldioxid släpps ut i atmosfären.

Energiföretagen Sverige anser att plastfrågan måste lösas högt upp i plastens värdekedja. Plastavfall ska i första hand återanvändas och materialåtervinnas. Det finns inget behov av plastavfall för el- och värmeproduktion men så länge plast förekommer i samhället är förbränning och energiåtervinning det mest resurseffektiva sättet att få bort giftig, kontaminerad eller utsliten plast.

Energiföretagen strävar efter fossilfri uppvärmning senast 2030 och arbetar på många sätt för att minska mängden avfall som skickas till förbränning men det räcker inte till för att minska den ökande mängd plastavfall som uppstår i samhället. Sverige har förbud mot deponering av brännbart och organiskt avfall och därför måste plast som inte går att materialåtervinna skickas till slutbehandling genom förbränning. Det har lett till att vi i Sverige byggt flera av världens modernaste och mest energieffektiva anläggningar för förbränning av restavfall där man återvinner energin så att det blir el och värme.

Energiföretagen vidtar åtgärder för att minska mängden plast som skickas till förbränning men vi anser att åtgärderna måste sättas in redan i design-, produktions- och konsumtionsledet. När plasten blivit avfall är det för sent. Plasten måste vara återanvändningsbar eller återvinningsbar.

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen föreslagit att en skatt på plastproducenterna ska finansiera CCS och CCU. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna anser att det är dags att förbjuda plastförbränning. Det är ett märkligt utspel från IKEM med tanke på att endast 10 procent av all plast som sätts på den svenska marknaden återvinns och en mindre andel läggs på deponi medan merparten skickas till förbränning. Det kan jämföras med att 80 procent av papper och pappersförpackningar materialåtervinns utan att det finns förbud mot förbränning av papper. Det beror på att det finns en marknad för återvunnet papper och pappersförpackningar och att dessa är lätta att sortera och återvinna medan det saknas en liknande fungerande marknad för återvunnen plast. Vid mekanisk återvinning av plast blir resultatet att kvaliteten på plasten går ner i varje materialcykel. Efter ett antal gånger återstår endast en lösning: att skicka plasten till förbränning och energiåtervinning. Teknik för kemisk återvinning av plast är ännu inte etablerad på marknaden och det finns många utmaningar för att återvinna flera plastsorter kemiskt.

Och hur skulle ett förbud mot förbränning av plastavfall ens fungera? I praktiken innebär det att plastavfall måste återvinnas till 100 procent såvida vi inte vill att det mesta eldas upp i ett annat EU-land, i anläggningar med lägre effektivitet, eller ännu värre, hanteras av oseriösa och kriminella aktörer i Sverige eller andra länder. Vi har ju sett många skräckexempel på kriminella verksamheter som förorenat miljön och förorsakat kommunerna stora ekonomiska utgifter. Det innebär också att alla försäljare av produkter som innehåller ett fossilt material måste ta tillbaka produkterna efter användning och återvinna eller återanvända allt.

Att förbränna och samtidigt energiåtervinna plast är i många fall det bästa sättet att omhänderta plast som inte kan eller bör materialåtervinnas. Det kan vara av hygieniska skäl, att plasten ingår i kombination med andra plaster och/eller material, eller att den är kontaminerad eller innehåller hälso- eller miljöfarliga ämnen. Att återvinna energin i denna plast utgör en miljötjänst som avgiftar samhället och förhindrar att miljö- och hälsoskadliga ämnen byggs in i nya produkter via materialåtervinning.

För att prissätta plastens inflöde, det fossila kolet, i material föreslår Energimyndigheten en form av utvidgat producentansvar som bygger på principen att förorenaren betalar: Den som introducerar plast på marknaden har inte bara ansvar för att avfallet samlas och behandlas, utan också för att säkerställa att denna behandling inte resulterar i att koldioxid släpps ut i atmosfären. Detta är ett viktigt styrmedel som välkomnas av Energiföretagen Sverige.

IKEM skriver att de behöver återvunnen plast som råvara för nya produkter. Energiföretagen Sverige välkomnar att plastindustrin vill materialåtervinna och även utveckla kemisk återvinning av plasten. Det är den vägen vi måste gå. Men för att det ska bli verklighet måste man röja bort de otaliga hinder som finns och se till att det finns en fungerande marknad, och den har hittills inte funnits.


Källa: Energiföretagen Sverige


Tipsa en vn Skriv ut

Gasum investerar i en ny biogasanläggning i Borlänge för att erbjuda mer förnybar energi på marknaden

Gasum har beslutat att investera i en ny biogasanläggning i Borlänge, Sverige. Investeringsbeslutet är nästa steg i Gasums plan att bygga fem storskaliga biogasanläggningar i...

Läs mer
flamkontroll
 

Producentansvar för plast välkomnas

Energimyndigheten fick av regeringen i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för...

Läs mer


Minskade klimatutsläpp från fjärrvärmen 2022

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvä...

Läs mer


Byggandet av Gasums biogasanläggning i Götene påbörjas – först i raden av flera strategiska investeringar för att öka tillgången av biogas

Gasums nästa kommande nya biogasanläggning i Götene fick sitt slutgiltiga bygglov i...

Läs mer

Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme


Varje år säljs cirka 3 miljoner granar i Sverige, vilket innebär stora mängder...

Läs mer


Wärtsiläs projekt för flytande biogas kommer att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar sin teknik för förvätskning av...

Läs mer
Olof Boson som är lantbrukare och styrelseordförande i Mönsterås Biogas.

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås

Anläggningen byggs i samarbete med lokala lantbrukare och ska producera flytande biogas...

Läs mer
SAS Airbus 320 Neo.

Fossilfritt flygbränsle får EU-stöd

Vattenfall, Shell, LanzaTech och SAS driver projektet HySkies med målet att 2027 starta...

Läs mer


Amsterdams flygplats Schiphol börjar köra sina markfordon och maskiner på förnybar diesel

Från och med januari 2023 kommer alla dieseldrivna markfordon och maskiner på...

Läs mer


Estlands största biogasproducent samarbetar med svenska C-Green kring cirkulär slamhantering

Estonian Cell, massatillverkare och Estlands största biogasproducent och C-Green, ett svenskt...

Läs mer
Ayanne De Oliveira Maciel, Ulrika Rova och Io Antonopoulou, är forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet som fångar in koldioxid i samarbete med SunPine.

Använder bioteknik för infångning av koldioxid

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas...

Läs mer


Orkla Eslöv blir fossilfritt

Orkla planerar att investera i en ny fossilfri energianläggning på sin livsmedelsfabrik...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

marin miljöanalys

KL Industri 250

OKQ8 Sunday

Solmässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se