Instagram

Facebook

Renova och Göteborg Energi i gemensam klimatsatsning med biokolsanläggning


2021-12-07

Biokolet kommer att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall.
Bild: Renova
Biokolet kommer att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall.

Renova och Göteborg Energi gör nu en gemensam satsning på biokol genom en produktionsanläggning i Tagene. Satsningen innebär en ny kolsänka i Göteborg. Biokolet tillverkas från Göteborgarnas trädgårdsavfall och värmen från anläggningen används som klimatpositiv fjärrvärme.

Biokol används som jordförbättringsmedel och är ett kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidutsläppen. I marken förmultnar biokolet mycket långsamt och kolet återgår inte till atmosfären på upp emot tusen år. Analyser från Göteborgs Stad och Klimatklivet visar att biokol innebär en stor samhällsvinst och tillhör de åtgärder som ger mest klimatvinst per krona. Produktionsanläggningen delfinansieras av Klimatklivet.

Biokolet kommer att tillverkas av ris från göteborgarnas trädgårdsavfall och förväntas binda cirka 6 000 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar ett ungefär lika stort koldioxidutsläpp som 700 göteborgare ger upphov till. Överskottsvärmen från produktionen blir klimatpositiv fjärrvärme.

– Vi är väldigt glada över att kunna gå vidare med den här satsningen, säger Anders Åström, vd för Renova. Biokol är inte bara bra för klimatet, det kommer att gynna regionen på flera sätt. Vi diskuterar just nu med potentiella kunder om hur biokolet kan användas för att skapa en grönare och friskare stadsmiljö.

– Göteborg Energi och Renova samverkar på flera sätt för att hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck. Att lagra undan kol från atmosfären är ett av våra viktigaste verktyg för att nå klimatmålen. Det känns riktigt bra att det första projektet, en kolsänka genom biokol, nu blir verklighet , säger Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi.

Biokol har även andra positiva effekter på miljön när det lagras i marken. Att förbättra jorden med biokol är en välbeprövad metod som använts av människor i flera hundra år.

Biokol är ett stabilt och poröst material med god förmåga att binda näring och vatten, vilket gynnar viktiga mikroorganismer och gör det lättare för växter att tillgodogöra sig näringsämnen. Blandat med gödsel eller kompostjord blir effekten ännu större. Ökad växtlighet bidrar i sin tur till att ännu mer kol lagras. Biokol fungerar dessutom väldigt bra för att filtrera och hålla kvar regnvatten. Filter och uppsamlingsmagasin med biokol minskar risken för översvämningar i staden och spridning av orenade miljögifter.

Projektet startar efter årsskiftet och anläggningen planeras att vara i drift våren/sommaren 2023.


Så fungerar det:
• Biokol består av växtavfall och restprodukter från lant- och skogsbruk som hettats upp till en hög temperatur i en syrefattig miljö så att det inte sker en förbränning, så kallad pyrolys.

• Kolet i biokolet, som växterna samlat upp via fotosyntesen, återförs alltså inte till atmosfären och blir på så sätt en kolsänka.

• Överskottsvärmen från processen tas emot av Göteborg Energi till fjärrvärmesystemet.

• En viktig resurs för biokol är ris från trädgårdsavfall, som ofta inte lämpar sig för att återvinna som flis eller biogas. Biokolet förväntas binda cirka 6 000 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar ett ungefär lika stort koldioxidutsläpp som 700 göteborgare ger upphov till.


Källa: Renova


Skriv utEnergiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog under invigningen och fick även en guidad tur inne i pannan. Det...

Läs mer
Enerbrokers
Sävar sågverk som ägs av Norra Timber har installerat ställverket unimes h från Hager för att kunna säkra fjärrvärmeproduktionen.

Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade...

Läs mer
Idcon


Lantmännens förvärv av Scandbio slutfört

Lantmännen signerade i februari ett avtal om förvärv av resterande andelar i...

Läs mer

Stöd till produktion av biogas

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan...

Läs mer

Skellefteå buss minskade sina koldioxidutsläpp med 2000 ton

Under 2021 minskade Skellefteå buss sina utsläpp av koldioxid med 2000 ton jä...

Läs mer


Kan man flyga på restprodukter från skogen?

Absolut. För att göra flyget mera hållbart flyger KLM Royal Dutch Airlines redan...

Läs mer


SAS gör det lättare för resenärer att kräva fossilfritt bränsle

Nu erbjuder SAS Travel Pass Biofuel, ett klippkort för företagskunder som regelbundet...

Läs mer
Igelsta kraftvärmeverk och hamn.

Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anlä...

Läs mer


Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Inom ett par år kan det finnas en reell möjlighet för sjöfarten att byta...

Läs mer
Elise Ryder Wikén tror att lastbilselektrifieringen är rätt väg att gå.

Ellastbilar börjar rulla på vägar i Jämtland och Härjedalen

Framtiden är elektrisk, det tror flera av länets företag som nu storsatsar. Advali...

Läs mer
Testkörning med bioolja har genomförts på Unipers gasturbiner i Malmö.

Uniper introducerar biobränsle i störningsreserven

Uniper har genomfört tester med biobränslet HVO i en av gasturbinerna i Malmö som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se