Instagram

Facebook

Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp


2022-03-16

Igelsta kraftvärmeverk och hamn.
Bild: Söderenergi
Igelsta kraftvärmeverk och hamn.

Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anläggning vid Igelstaverket i Södertälje där företaget idag producerar fjärrvärme och el. Den pågående systemstudien visar att en sådan anläggning skulle kunna fånga in 650 000 ton CO2 per år.

Den förstudie som genomförts för att undersöka möjligheterna att bygga en anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket visade att det finns, med hjälp av bio-CCS-teknik (bioenegy + carbon capture and storage), stor potential att samla in stora volymer koldioxid på Igelstaverket i Södertälje. Bio-CCS innebär att koldioxid som uppstår vid energiåtervinning av biobränsle avskiljs för att sedan slutlagras i berggrunden för överskådlig framtid.

– Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och vi tar en aktiv roll i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Bio-CCS är en del av lösningen på världens klimatutmaning och vi skulle redan år 2030 kunna bidra med ungefär en fjärdedel av Sveriges negativa utsläpp, säger Karin Medin, vd på Söderenergi.

Projektet arbetar nu med en systemstudie som ska leda fram till beslut om att etablera en anläggning och infrastruktur för bio-CCS. Som en del i studien hjälper COWI Söderenergi med att ta fram olika alternativ för transport av koldioxid i rörledning från infångning till utskeppning av koldioxid till fartyg. COWI bidrar även i projektets layoutarbete med kompetens inom förvätskning och mellanlagring av koldioxid.

– COWI blev tillfrågade att göra genomförbarhetsstudie åt Söderenergi då vi har erfarenhet från motsvarande studier och projekt inom bio-CCS både i Sverige och internationellt, säger Isabella Herstad Norin, projektledare och processingenjör på COWI.

En av dagens utmaningar består i att hitta kostnadseffektiva lösningar för logistik och infrastruktur efter det att koldioxiden infångats vid källan. Våren 2021 presenterade COWI en förstudie för CCS-projektet CinfraCap (Carbon Infrastructure Capture) i Göteborg. Rapporten visade på förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in och transporteras ner till hamnen, hur mellanlagring kan ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram och vilka risker som finns med projektet. Även ett förslag på en affärsmodell presenterades inom ramen för förstudien.

– Energisektorn har en avgörande del i den gröna omställningen av vårt samhälle och därför känns det extra bra och viktigt att COWI kan delta i arbetet, säger Isabella Herstad Norin.

Resultatet av genomförbarhetsstudien i kommer presenteras till sommaren. Söderenergis systemstudie kommer att pågå fram till december 2022. Därefter tas beslut om att söka tillstånd för anläggningen för bio-CCS.


Källa: COWI

Skriv utAvverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.
Avverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.
– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa...

Läs mer
Enerbrokers


Världens kanske mest miljövänliga kommersiella flygning flögs mellan Malmö och Bromma

Den 21 juni genomförde flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och brä...

Läs mer
Idcon
Charlotte Thelm, divisionschef NCC, Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, Pia sandvik VD RISE.

Första spadtaget för satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tog första spadtaget när satsningen på...

Läs mer


Gasum levererar förnybar biogas till Oslo

Det nordiska energibolaget Gasum förser Hafslund Oslo Celsio (tidigare Fortum Oslo Varme) med...

Läs mer
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Helsingborg, NSR:s styrelseordförande Eva Holm samt NSR:s vd Ulf Molén klipper bandet och inviger bolagets biokolsanläggning.

NSR inviger produktionsanläggning för biokol

I början av juni invigdes Sveriges största produktionsanläggning för biokol...

Läs mer
Per Palage jobbar med trafik och infrastruktur på Härjedalens kommun. Han är minst sagt inblandad i tankarna kring hur Sveg ska utvecklas som hub för eldriven trafik.

En el-omställning för hela samhället

Att möta behovet av en utbyggd laddinfrastruktur kommer att ändra hela samhä...

Läs mer


Mer bioenergi och mindre negativa miljöeffekter med multifunktionellt jordbruk

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till...

Läs mer

Kommande stöd för biogas som uppgraderas till biometan

Inom kort kan den som producerar biogas söka produktionsstöd för biogas som...

Läs mer
Alvesta Biogas är ett utmärkt exempel på cirkulär hållbarhet i praktiken.

Alvesta Biogas utökar biogasproduktionen i samarbete med Malmberg

Malmberg har tecknat kontrakt på en biogasuppdrageringsanläggning till Alvesta Biogas....

Läs mer
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister...

Läs mer
Sävar sågverk som ägs av Norra Timber har installerat ställverket unimes h från Hager för att kunna säkra fjärrvärmeproduktionen.

Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se