Instagram

Facebook

Starkt resultat för Södras elproduktion – ­överskott motsvarar el för 45 000 hushåll


2022-01-26

Södra Cell Värö
Bild: Per Pixel Petersson
Södra Cell Värö

Hushållsel för 45 000 småhus under ett år. Så mycket motsvarar det totala överskottet från Södras egen elproduktion. Det visar nya siffror från 2021. Med effektiviseringar, investeringar och industriell utveckling skapar Södra maximalt värde av medlemmarnas skogsråvara. Det gäller även av restprodukterna.

Nya siffror visar att Södra alstrade 1790 GWh vid massabruken i Värö, Mörrum och Mönsterås under 2021, vilket motsvarar knappt 120 procent av koncernens årliga elbehov. Det innebär att Södra hade ett elöverskott om 260 GWh under året, vilket distribuerades på det lokala elnätet och stöttade elförsörjningen i Götaland.

Elöverskottet motsvarar 45 000 småhus totala årsförbrukning av hushållsel, baserat på siffror från Energimyndigheten. Till småhus räknas villor, radhus, kedjehus och parhus.


Energichefen: Tre stora fördelar med elproduktionen
Södras egen elproduktion och -överskott spelar en viktig roll för stabiliteten i produktionen och värdeskapandet för medlemmarna.

– Elproduktionen vid Södras massabruk ger tre stora fördelar: Våra medlemmar får större valuta för sin skogsråvara, vi är robusta i produktionen och stöttar samtidigt våra lokalsamhällen med kontinuerlig grön eltillförsel. Elproduktionen har inte minst spelat en viktig roll under vintern, då energipriserna annars riskerar att försvåra en stabil produktion i industrin, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.


Tar tillvara restprodukt
Elen från Södras tre massabruk är en produkt av effektivt resursnyttjande. Den produceras främst genom att ta vara på energin som finns i svartluten, vilket är en restprodukt från massatillverkningen. Ur energin produceras ånga som driver turbiner, vilka i sin tur producerar el. Turbiner har funnits på Södras massabruk sedan 1958 och har förbättrats i takt med utvecklingen. I dag har Södra totalt nio turbiner i drift.

– Det är viktigt för Södra att vara självförsörjande på el. Vår produktion kräver mycket energi, men med hjälp av turbinerna tar vi vårt energiansvar och lite därtill. Energiaffären har varit prioriterad inom Södra sedan lång tid tillbaka och så ska det fortsätta. Nyckeln till en stärkt energiaffär är att hela tiden ha energieffektiviseringar och ett effektivt resursnyttjande centralt. Vi fortsätter investera i vår energieffektivitet, säger Andreas Martinsson, energistrateg vid Södra.

Under 2021 producerade Södra Cell Värö producerade 770 GWh, medan Södra Cell Mönsterås producerade 680 GWh och Södra Cell Mörrum stod för drygt 300 GWh. Utöver elen, levererade Södra närmare fyra TWh fasta biobränslen till kraftvärmeverk i elområde 3 och 4 och värmde Varberg, Karlshamn och Mönsterås med överskottsvärme från processerna.Källa: Södra

Skriv utEnergiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog under invigningen och fick även en guidad tur inne i pannan. Det...

Läs mer
Enerbrokers
Sävar sågverk som ägs av Norra Timber har installerat ställverket unimes h från Hager för att kunna säkra fjärrvärmeproduktionen.

Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade...

Läs mer
Idcon


Lantmännens förvärv av Scandbio slutfört

Lantmännen signerade i februari ett avtal om förvärv av resterande andelar i...

Läs mer

Stöd till produktion av biogas

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan...

Läs mer

Skellefteå buss minskade sina koldioxidutsläpp med 2000 ton

Under 2021 minskade Skellefteå buss sina utsläpp av koldioxid med 2000 ton jä...

Läs mer


Kan man flyga på restprodukter från skogen?

Absolut. För att göra flyget mera hållbart flyger KLM Royal Dutch Airlines redan...

Läs mer


SAS gör det lättare för resenärer att kräva fossilfritt bränsle

Nu erbjuder SAS Travel Pass Biofuel, ett klippkort för företagskunder som regelbundet...

Läs mer
Igelsta kraftvärmeverk och hamn.

Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anlä...

Läs mer


Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Inom ett par år kan det finnas en reell möjlighet för sjöfarten att byta...

Läs mer
Elise Ryder Wikén tror att lastbilselektrifieringen är rätt väg att gå.

Ellastbilar börjar rulla på vägar i Jämtland och Härjedalen

Framtiden är elektrisk, det tror flera av länets företag som nu storsatsar. Advali...

Läs mer
Testkörning med bioolja har genomförts på Unipers gasturbiner i Malmö.

Uniper introducerar biobränsle i störningsreserven

Uniper har genomfört tester med biobränslet HVO i en av gasturbinerna i Malmö som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se