Instagram

Facebook

Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle


2022-03-10

Bild: Tobias Tullius, Unsplash

Inom ett par år kan det finnas en reell möjlighet för sjöfarten att byta fossil LNG mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar.

Allt fler svenska rederier bygger fartyg som drivs med LNG, flytande naturgas, i stället för konventionell fossil bunkerolja för att minska utsläppen av koldioxid och svavel. Exempel är Tärntank, Furutank, Destination Gotland, Wallenius SOL med flera.

Nästa steg i sjöfartens omställning är att byta ut LNG mot LBM, flytande biometan, som är ett samlingsnamn för flytande metan producerad via olika förnybara produktionstekniker. Intresset för detta skifte är stort. Flera svenska rederier har redan börjat blanda in biodrivmedel med målet att uppnå en fossilfri drift framöver.


Förnybart behöver konkurrenskraft
Idag är det två till tre gånger dyrare för sjöfarten att välja ett förnybart drivmedel framför ett fossilt, vilket hittills hållit tillbaka sjöfartens omställning. Men de förnybara alternativens konkurrenskraft har nyligen förbättrats genom beslutet om ett stöd för svensk biometanproduktion. Om sjöfarten även införlivas i EU:s utsläppshandelssystem kan kostnadsskillnaderna mer eller mindre jämnas ut.

Nya forskningsresultat visar att det är fullt möjligt att producera de mängder flytande biometan som sjöfarten behöver. Om några år uppskattas behovet att bunkra LBM i Sverige kunna vara 4–5 TWh per år.

Med en konsekvent satsning går det att mer än tiofaldiga dagens produktion till 20 TWh per år, 2045. Målet kan nås om produktionen av biometan ökar med mer än 1 TWh om året, motsvarande upp till tio nya större svenska biogasanläggningar om året.


Kraftsamling för samhället
– Det är en enorm utbyggnadstakt, en kraftsamling för hela samhället. Men klarar vi det skulle alla fartyg som bunkrar fossil LNG i Sverige kunna välja grönt redan om några år, säger projektledaren Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskargruppen har genomfört detaljerade analyser av nuvarande och planerad produktionskapacitet. Man har också bedömt framtida biogas- och elektrometanproduktion, tekniker som kan öka utbytet av biometan från en biogasanläggning genom att ta tillvara den koldioxid som bildas under rötningsprocessen.

Forskarnas livscykelberäkningar av produktion och användning av biometan inom sjöfartssektorn visar goda klimatprestanda. För första gången inkluderar en sådan analys även elektrometanproduktion.


Fler steg för hållbar sjöfart
Att byta från fossilt LNG till förnybart drivmedel löser dock inte CO2-problematiken helt. Fartygens motorer läcker stora mängder metan, oavsett om de tankas med LNG eller LBM. Med effektivare och något dyrare motorer förhindras så kallad metanslip.

– Den redare som vill bedriva hållbar sjöfart bör välja både förnybart bränsle och en bättre motor, som även är lönsam på sikt, säger Karl Jivén.

Flottan av LNG-drivna fartyg växer stadigt sedan de första fartygen introducerades runt år 2000. Inom ett par år kan cirka 15 procent av allt bunkerbränsle som förbrukas i Sverige och världen vara LNG.

– Om vi i stället kan erbjuda LBM är det ett signifikant tillskott till sjöfartens omställning, säger Karl Jivén.

Forskargruppen poängterar att ett storskaligt skifte kräver en långsiktig politisk strategi för att stimulera produktion och konsumtion av biometan. För att klara utbyggnadstakten behöver också tillståndsprocesserna förenklas.

– Det gäller att sammantaget ta fram en kunskapsmängd som gör att politiken känner sig trygg att peka med hela handen. Den här rapporten gör förhoppningsvis skillnad, säger Karl Jivén.


Källa: Chalmers Industriteknik

Skriv utAvverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.
Avverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.
– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa...

Läs mer
Enerbrokers


Världens kanske mest miljövänliga kommersiella flygning flögs mellan Malmö och Bromma

Den 21 juni genomförde flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och brä...

Läs mer
Idcon
Charlotte Thelm, divisionschef NCC, Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, Pia sandvik VD RISE.

Första spadtaget för satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tog första spadtaget när satsningen på...

Läs mer


Gasum levererar förnybar biogas till Oslo

Det nordiska energibolaget Gasum förser Hafslund Oslo Celsio (tidigare Fortum Oslo Varme) med...

Läs mer
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Helsingborg, NSR:s styrelseordförande Eva Holm samt NSR:s vd Ulf Molén klipper bandet och inviger bolagets biokolsanläggning.

NSR inviger produktionsanläggning för biokol

I början av juni invigdes Sveriges största produktionsanläggning för biokol...

Läs mer
Per Palage jobbar med trafik och infrastruktur på Härjedalens kommun. Han är minst sagt inblandad i tankarna kring hur Sveg ska utvecklas som hub för eldriven trafik.

En el-omställning för hela samhället

Att möta behovet av en utbyggd laddinfrastruktur kommer att ändra hela samhä...

Läs mer


Mer bioenergi och mindre negativa miljöeffekter med multifunktionellt jordbruk

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till...

Läs mer

Kommande stöd för biogas som uppgraderas till biometan

Inom kort kan den som producerar biogas söka produktionsstöd för biogas som...

Läs mer
Alvesta Biogas är ett utmärkt exempel på cirkulär hållbarhet i praktiken.

Alvesta Biogas utökar biogasproduktionen i samarbete med Malmberg

Malmberg har tecknat kontrakt på en biogasuppdrageringsanläggning till Alvesta Biogas....

Läs mer
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister...

Läs mer
Sävar sågverk som ägs av Norra Timber har installerat ställverket unimes h från Hager för att kunna säkra fjärrvärmeproduktionen.

Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se