Instagram

Facebook

Sverige första anläggning som gör LBG av vatten från massa- och pappersbruk har öppnat


2021-04-27

Bild: Gasum

En banbrytande biogasanläggning i Nymölla, Sverige, är resultatet av ett partnerskap mellan energibolaget Gasum och leverantören av förnybara material Stora Enso. Genom att omvandla processvatten från Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla till flytande biogas (LBG) kommer anläggningen att producera förnybart bränsle för vägtransporter, industrin och sjöfartssektorn. Det här samarbetet inom cirkulär ekonomi är det första i sitt slag i Sverige. Anläggningen, som har byggts och drivs av Gasum, kommer att öppnas den 27 april 2021, och på invigningen kommer Sveriges miljö- och klimatminister och vice stadsminister Per Bolund att delta.


Planerna inleddes 2018 när de två företagen undertecknade ett avtal om att tillåta Gasum att bygga en biogasanläggning bredvid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla i södra Sverige. Processvattnet som genererades i brukets produktionsprocess kommer att hanteras på den nya anläggningen för att utvinna det organiska materialet, som sedan omvandlas till biogas och som senare kondenseras. Biogas är ett förnybart bränsle som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionella fossila bränslen som exempelvis diesel, när det används av segmentet tunga transporter.

Tre år senare är anläggningen officiellt redo att öppnas, den 27 april 2021.

– Drivkraften bakom detta banbrytande projekt var det gemensamma intresset att minska utsläppen av koldioxid och skapa någonting värdefullt av avfall. Resultatet är en anläggning som kan producera 75–80 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för upp till 200 lastbilar. Efterfrågan på renare bränslen och transporter är enorm – byggandet och invigningen av anläggningen kommer att göra det möjligt för biogas att uppnå den industriella skala som krävs för uppfylla behoven inom sjöfarten, tunga transporter och andra industriella aktörer som vill minska sitt koldioxidavtryck, säger Johanna Lamminen, VD på Gasum.

– Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i vår verksamhet, säger Kati ter Horst, Executive Vice President på Stora Enso Paper.
– Det här projektet är ett bra exempel på hur vi kan uppnå dessa mål och bistå våra kunder med att möta sina hållbarhetsmål med hjälp av våra produkter. Vi är alltid på jakt efter de mest innovativa och hållbara lösningarna, vilket förutsätter att vi samarbetar med likasinnade bolag såsom Gasum. Vi har arbetat med det här projektet i tre år och är glada över att se anläggningen öppnas officiellt.

Den totala investeringen i Nymölla uppgår till nästan 320 miljoner kronor, och Gasum investerar 270 miljoner kronor i projektet, Stora Enso 50 miljoner kronor och ytterligare 121,5 miljoner kronor i form av ett bidrag från Naturvårdsverket, via ”Klimatklivet”. Klimatklivet är ett initiativ för stöd till lokala och regionala innovationer för att minska utsläppen av koldioxid.

På den digitala invigningsceremonin för biogasanläggningen i Nymölla kommer Sveriges miljö- och klimatminister och vice stadsminister Per Bolund att närvara, och prata om vikten av den cirkulära ekonomin.

Öppnandet av biogasanläggningen bidrar till att produktionen av biogas (LBG) i Sverige når industriell skala. Produktionsökningen behövs inom många sektorer där det för närvarande finns en efterfrågan på bränslen som kan minska koldioxidutsläppen, såsom tunga transporter, sjöfarten och industrin. Samriskprojektet i Nymölla är ett bra exempel på hur olika industrier och sektorer kan samarbeta för att minska utsläppen som helhet.


Fakta: Produktionen av biogas av processvatten från pappersbruket
Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla producerar 340 000 ton massa och 485 000 träfritt kontorspapper varje år. Gasums biogasanläggning ligger i samma område som pappersbruket och är kopplat till pappersbrukets befintliga avloppssystem.

Det mottagna processvattnet behandlas i en anaerob reaktor där det organiska innehållet omvandlas till metan – biogas. De anaerobt behandlade processvattnet, som nu innehåller 50–60 procent mindre organiska ämnen, leds tillbaka till pappersbrukets befintliga aeroba avloppsreningsverk. Den producerade biogasen uppgraderas och kondenseras. I kondenseringsprocessen kyls biogasen ner till -162 grader Celsius när den går in i vätskefasen.  Den flytande biogasen lagras i stora förvaringstankar innan den hämtas upp och transporteras av Gasums lastbilar till bland annat tankstationer över hela landet.


Källa: Gasum


Skriv utNorrköpings matavfall blir till biogas


Från och med 1 september 2021 kommer Norrköpingsbornas matavfall att bli biogas och biogödsel i Tekniska verkens produktionsanläggning i Linköping.

Läs mer
Enerbrokers
Batterierna ska innehålla biobaserade kolmaterial från lignin.

Stora Enso startar upp pilotanläggning för ligninbaserat kol till batterier

Stora Ensos pilotanläggning för produktion av biobaserade kolmaterial från lignin...

Läs mer
Idcon


Sågspån blir till förnybar bioolja i Pyrocells banbrytande fabrik

Tester för att tillverka förnybar bensin av bioolja från sågspån har...

Läs mer
Biobränsle utvecklas för mer hållbart flyg.

Internationellt samarbete får grönt ljus för fortsatt arbete med bioflygbränsle av skogsrester

Energimyndigheten beviljar nu stöd till KLM Royal Dutch Airlines, Södra, Växjö...

Läs mer


Mångmiljonsatsning med fossilfri ånga ger betydande klimatfördelar

Med en investering på omkring 80 miljoner kronor satsar Kraftringen och Nordic Sugar nu i ett...

Läs mer


Så ska Heathrow bli den första större flygplatsen i Storbritannien med hållbara flygbränslen

För första gången kan passagerare från Heathrow minska sina flygutsläpp...

Läs mer
Sedan i slutet av förra året är en ny elturbin igång på Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Vilhelmina.

Moa hjälper Solör att arbeta än mer klimatsmart i Vilhelmina

För Solör Bioenergi är energieffektivisering och klimatsmarta lösningar viktiga...

Läs mer

Vattenfall bygger Europas största ’vattenkokare’ i Amsterdam

Vattenfall har beviljats tillstånd och subvention för att bygga en 150 MW elpanna vid...

Läs mer

SCA investerar i pelletsfabriken för bättre miljö

SCA investerar 50 miljoner kronor i bland annat ett vått elfilter, för att minska...

Läs mer


Så kan vi ta vara på biogasen när städerna satsar på eldrift

Städernas snabba övergång till eldrift i kollektivtrafiken riskerar att slå...

Läs mer
Fr vänster: Lotta Lyrå, vd Södra, och Anna Karlsson, vd Kalmar Energi.

Södra lanserar produkter med fossilfri värdekedja – Kalmar Energi första kund

Flera av Södras biobaserade produkter lanseras nu med fossilfri värdekedja. De är...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se