Instagram

Facebook

ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon


2021-04-13

ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.
Bild: Astilleros Gondán
ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att tillhandahålla en helt eldriven kraftlösning för 40-meters snabba urbana passagerarfartyg som vardera transporterar upp till 540 passagerare över floden Tejo i Lissabon.

De tio nya färjorna ska drivas av färjerederiet Transtejo, S.A. och kommer att ersätta den befintliga flottan på denna rutt när de tas i drift mellan 2022 och 2024. Utöver energilagring kommer ABB att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem. Förnyelseprojektet av flottan innebär ett stort åtagande av Lissabons stadsplanerare om att påskynda införandet av utsläppsfria kollektivtrafiklösningar. Ekonomiska detaljer kring kontraktet har inte redovisats.

En ökad elektrifiering av transporter, inklusive sjötransporter, spelar en viktig roll när Portugal ska bli koldioxidneutralt till 2050. Enligt den nationella planen för koldioxidneutralitet 2050 strävar transportsektorn efter att uppnå 98 procents minskning av de årliga utsläppen jämfört med 2005 genom att stärka rollen för kollektivtrafiksystemet och ersätta nuvarande trafik med fossila bränslen med en i huvudsak eldriven flotta.

ABB uppskattar att man genom att byta ut de tio färjorna som trafikerar floden Tejo från diesel till en helt integrerad eldriven lösning kan minska koldioxidutsläppen med cirka 6 500 ton varje år. Detta motsvarar samma mängd koldioxid som genereras av i storleksordningen 1 400 bilar per år.

– En minskning av växthusgaserna hör till det som är viktigast att prioritera vid stadsplanering. Idag måste den teknik som väljs för snabba färjor, som trafikerar så nära stadens centrum, vara rena och gröna liksom beprövade vad gäller säkerhet och tillförlitlighet, säger Antonio Pacheco, chef för GRP Division på Astilleros Gondán.
– ABB har valts ut både på grund av sin energieffektivitet och företagets omfattande erfarenhet av att leverera både helt eldrivna och hybridlösningar till färjemarknaden.

– Rederierna som trafikerar inre farvatten hör till pionjärerna vad gäller framdrivning med nollutsläpp och vi är verkligen tacksamma över att med ABB:s teknik få stötta hållbarhetsmålen för en av Europas huvudstäder, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports.
– Detta projekt är ytterligare en viktig milstolpe för framdrivning med nollutsläpp och visar att det finns beprövad teknik idag som kan tjäna framtida behov av hållbara och snabba transporter med passagerarfärjor.

De nya färjorna som spelar en avgörande roll i Lissabons kollektivtrafiksystem drivs av batteripaket med en total kapacitet av vardera 1 860 kWh. ABB:s första kontrakt omfattar en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem för alla tio färjorna samt batteripaket för den första färjan i serien.

ABB:s prisbelönta kraftdistributionssystem Onboard DC Grid säkerställer att batteriuteffekten levereras till färjans delsystem på optimalast möjliga sätt samt möjliggör en säker integrering och tillförlitlig drift av övriga komponenter i framdrivningssystemet. Det övergripande drivsystemet styrs av ABB:s Power and Energy Management System (PEMS™), som också kommer att öka feltoleransen och ge en hög nivå av tillförlitlighet samtidigt som maximal batterilivstid säkerställs.

De 40 meter långa färjorna kommer var och en ha kapacitet att transportera upp till 540 passagerare på tre viktiga rutter som länkar samman Lissabon med Cacilhas, Seixal och Montijo på den södra banken av Tejo. De kommer att ha en drifthastighet på 16 knop och en maxhastighet på 17 knop.

Med International Maritime Organizations globala mål att halvera de årliga utsläppen från fartyg till 2050 jämfört med 2008 års nivåer är det helt eldrivna färjeprojektet ett betydande bidrag till hållbar sjöfart i Lissabon stad. Branschorganisationen Interferry uppskattar att sektorn transporterar över 2 miljarder passagerare runt om i världen varje år, och eldrift betraktas som en beprövad teknik som kan minska utsläppen i global skala.

Data från Maritime Battery Forum visar att över 130 batteridrivna färjor redan finns i drift och ytterligare 90 är beställda. I linje med den starka närvaron inom fartygselektrifiering har ABB tillkännagett helt eldrivna projekt med P&O Ferries, Washington State Ferries och Busan Port Authority i Sydkorea de nio senaste månaderna.


Källa: ABB


Skriv ut

Växjö Energi ska säkra landets elbehov – nytt avtal med Svenska kraftnät

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska leverera 5 MW el...

Läs mer
Enerbrokers
Fiberutbyggnad är avgörande för att landsbygden ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Uteblivna bidrag riskerar att skapa digitala B-lag

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande tillgå...

Läs mer
Idcon

Energimyndigheten ger fortsatt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning

Beslutet innebär att Energimyndigheten fortsätter finansiera verksamheten vars syfte...

Läs mer
De laddande skenorna laddar alla typer av elektriska fordon automatiskt vid såväl parkering som under körning. Bilden är ett montage.

Ny elvägsteknik testas i Helsingborgs Hamn inför och under H22 City Expo

Helsingborgs Hamn blir testbädd för en ny infrastruktur för elladdning. De laddande...

Läs mer
Susanne Bragée, <span>Head of People, Culture & Sustainability.</span>

Ellevio är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att elnätsföretaget Ellevio...

Läs mer
I höst planerar &Ouml;vik Energi att genomföra vårens underhållsstopp.

Planerat underhållsstopp på Hörneborgsverket skjuts upp

Det planerade underhållsstoppet på Hörneborgsverket i maj skjuts upp till hö...

Läs mer

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kan dröja

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.<span><span><span>   </span></span></span>

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som...

Läs mer
Pär Kaller, vd Bixia.

Positivt resultat för Bixia – trots pandemi och extrema elpriser

2020 var ett annorlunda år för elbolaget Bixia ur flera perspektiv. Förutom...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se