Instagram

Facebook

Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal


2023-01-17

Bild: Bromölla kommun

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfört grävningar för att dra fiberkabel till hushåll i kommunen. Kommunens kontroller har bland annat visat att fiberkabeln placerats för grunt och att företaget grävt på andra platser än de beslutade. Kommunen vill därför ha drygt 800 000 kronor i vitesbelopp av företaget och yrkar att felen rättas till eller att kommunen får betalt för återställningen av skadorna som orsakats av de felaktigt utförda grävningarna.

– De kommuninvånare och företag som har beställt fiberinkoppling av Open Infra har verkligen råkat illa ut här. Vi vill gärna arbeta tillsammans med marknadens aktörer, men våra avtal ska respekteras, säger kommunchef Marie Wäppling.

Kommunen begär 812 050 kronor, plus ränta av Open Infra Core för att företaget brutit mot kraven i markavtalet och inte heller betalat de vitesbelopp som är förbundna med avtalsbrott. Kommunen vill i första hand att företaget ska avhjälpa felen i sina arbeten, enligt kraven i avtalet, i andra hand att Open Infra betalar skadestånd och ersätter kostnaderna som uppstår när kommunen rättar till felen. I tredje hand vill kommunen ha skadestånd och ersättning för att helt och hållet avlägsna Open Infras kablar ur marken.

– Vi kommer inte längre i diskussionerna med Open Infra nu. Det dåligt utförda arbetet har fått stora konsekvenser i vår vardag. Vi håller dörren öppen för vidare samtal och har ett dialogmöte bokat med företaget i slutet av januari. Stämningsansökan är dock nödvändig för att ärendet ska få ett avslut, säger den tekniske chefen Johan Röjestål.


Bakgrund
Bromölla kommun och Open Infra ingick i juni 2021 ett markavtal om förläggning av fiberkabel. Avtalet gav Open Infra rätt att utföra markarbeten på kommunens mark med iakttagande av vissa bestämmelser. I avtalet angavs att för varje brott mot bestämmelserna i avtalet, det vill säga varje felaktigt utfört arbete, skulle Open Infra erlägga ett vite om 10 000 kronor.

Kommunen har kontrollerat bolagets arbete och protokollfört att Open Infra brutit mot markavtalets bestämmelser vid minst 67 konstaterade tillfällen. Kommunen har framställt krav på att bolaget betalar ett vitesbelopp på 670 000 kronor, en ersättning för besiktningskostnader på 18 000 kronor, en ersättning för uppfyllnad av material vid övergrävning av vägar på 124 050 kronor samt ränta på kostnader som förfallit till betalning. Open Infra har inte betalat någon av summorna.

Ansökan om stämning är inlämnad till Kristianstads tingsrätt.


Källa: Bromölla kommun

Tipsa en vän Skriv utEnergy Save utser ny COO

Yibo Zhao som ny COO.

ES Energy Save Holding AB har tillsatt Yibo Zhao som ny COO. Yibo Zhao kommer att ansvara för vidare utveckling av bolagets supply chain, industrialisering och kvalitet.

Läs mer
Enerbrokers
Var tredje småföretagare (35 procent) har upplevt att verksamheten har påverkats negativt av senaste årets elpriser, visar en undersökning från If, som genomförts av Novus.

Elpriset har påverkat var tredje småföretagare negativt

Förra årets höga elpriser drabbade många privatpersoner, men även fö...

Läs mer
Idcon
Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där den gröna industriella omställningen tar fart, tillväxten ökar och elanvändningen blir alltmer omfattande.

E.ON investerar 85 miljoner i Sollefteås elnät

Under 2023 investerar E.ON drygt 85 miljoner kronor i Sollefteå kommun. Investeringarna...

Läs mer


ONE Nordic ser till att Stockholms trafikanläggningar fungerar

Stockholms Stad har gett ONE Nordic AB uppdraget att sköta felavhjälpande underhåll...

Läs mer
Vindkraft från Hörnefors utanför Umeå.

Sverige är beroende av Västerbottens och Västsveriges industri för snabbare grön omställning

Nu tar Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen ett gemensamt krafttag...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer

December blev åter en månad med minskad elförbrukning


Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december...

Läs mer
BatteryLoops energilagersystet BLESS.

Stena Fastigheter satsar på att bli självförsörjande på el

Stena Fastigheter gör omfattande satsningar på egenproducerad el, bland annat för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

krannich_250
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se