Instagram

Facebook

Ellevio är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare


2021-05-04

Susanne Bragée, <span>Head of People, Culture & Sustainability.</span>
Bild: Ellevio
Susanne Bragée, Head of People, Culture & Sustainability.

Johan Lindehag, VD Ellevio.
Bild: Ellevio
Johan Lindehag, VD Ellevio.

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att elnätsföretaget Ellevio är den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige 2020. Resultatet baseras på en utvärdering av arbetsvillkoren för drygt 600 000 medarbetare på 300 företag i Sverige.

Nyckeltalsinstitutet genomför varje år en kartläggning av de mest attraktiva, jämställda och hälsosamma organisationerna i landet. Mätningen bygger på drygt 600 000 medarbetares arbetsvillkor där bland annat sjukfrånvaro, lön, kompetensutveckling, chefstrukturer och karriärmöjligheter fungerar som indikatorer.

Elbranschen uppvisar genomgående bra resultat, trots den pågående corona-pandemin, och i årets kartläggning blir alltså Ellevio AB den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige. Framgången förklaras bland annat med hög andel tillsvidareanställda, lika chefskarriärer och låg långtidssjukfrånvaro.

– Ellevio har satsat målmedvetet på en kulturresa, bland annat med ett nytt fokus på beteenden. Det har haft en positiv effekt för hur vi levererar, men även för upplevd trivsel, inkludering och jämställdhet. På 1,5 år har vi till exempel gått från 27 procent kvinnor till 35 procent, och andelen kvinnliga chefer är nu 34 procent. För att också behålla kvinnor så har kulturresan varit helt avgörande, säger Susanne Bragée, Head of People, Culture & Sustainability.

När svenska företagare rankar sina viktigaste frågor tenderar kompetensförsörjning att hamna i topp, enligt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Kompetensförsörjning anses vara det största hindret för företag att växa.

– Detta känns som det bästa kvitto vi kan få för att vi gör rätt saker. Att kunna locka kompetens är avgörande för att Ellevio ska kunna förverkliga samhällets mål om elektrifiering, teknisk utveckling och klimatomställning. Energibranschen och inte minst elnäten befinner sig i centrum av Sveriges resa mot fossilfrihet, vilket i sig gör branschen och oss attraktiva som arbetsgivare. Den här vinsten bara ökar den attraktiviteten, säger Ellevios vd Johan Lindehag.


Källa: Ellevio


Skriv utUlf Bergquist, Daniel Nihlén, Thomas Nihlén, Håkan Andreasson och Gustaf Larsson Ernefelt.
Ulf Bergquist, Daniel Nihlén, Thomas Nihlén, Håkan Andreasson och Gustaf Larsson Ernefelt.

Instalco tar position inom gatubelysning

Instalco förvärvar Nihlén Elmontage AB i Göteborg och tar därmed position inom området installation av gatubelysning. Bolaget hade det senaste verksamhetsåret...

Läs mer
Enerbrokers

Botrygg väljer lokal el från Bixia

Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.

För bygg- och fastighetsbolaget Botrygg, med 4 500 lägenheter och ett femtiotal samhä...

Läs mer
Idcon


Nu får DFDS-färjorna i Köpenhamn landström

Entreprenadarbetet för att etablera en landströmsanläggning vid DFDS-terminalen i...

Läs mer


Ny överenskommelse möjliggör en snabbare klimatomställning

Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna är överens. En ny...

Läs mer
Helikopter flygning elnätstation Värmdö.

Moderniseringen av elnätet i Värmdö skärgård fortsätter

Vattenfall Eldistribution moderniserar och förstärker elnätet i Värmdö...

Läs mer
Pär Möller, chef E.ON E-mobility Norden och Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility Norden.

E.ON och Vattenfall förenklar betalning av elbilsladdning

I takt med att elbilarna blir allt fler växer behovet av ett enhetligt betalsystem för...

Läs mer
I undersökningen \

Energibranschen i topp när svenskar rankar hållbarhetsarbete

Energibranschen är den bransch som svenskarna tror arbetar mest effektivt med hållbarhet...

Läs mer
Stefan Sedin är elnätschef hos Jämtkraft och har blivit utsedd till vice ordförande för EU kommissionens nya expertorganisation DSO-enheten.

Elnätschef från Jämtkraft tar viktigt position i EU

Jämtkrafts elnätschef Stefan Sedin, har utsetts till vice ordförande för EU...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se