Instagram

Facebook

Ellevio får betydelsefull roll när EU:s elnät ska utformas


2021-04-13

Bengt Johansson, Ellevio.
Bild: Ellevio
Bengt Johansson, Ellevio.

Elnäten är navet när EU ska ställa om till mer förnybar energi. Ellevios Bengt Johansson tar nu plats i styrelsen för den nya EU-organisationen EU-DSO Entity där flera tunga beslut om EU:s elnätsutveckling kommer att fattas.

Grattis till ditt nya uppdrag, Bengt Johansson! Stora delar av elnätssverige ställde sig bakom dig som en av två svenska representanter och röstade in dig i styrelsen till den nya organisationen EU-DSO, hur känns det?
– Jag känner mig hedrad och stödet ger mig råg i ryggen inför uppdraget. Nu ska jag arbeta för att bibehålla förtroendet som de har gett mig. Det är ett mycket spännande uppdrag där jag kommer att möta flera länders perspektiv på elnätsfrågorna, jag gillar att se helheter och få jobba lösningsorienterat.


Vad handlar ditt nya uppdrag om?
– Jag är en av 27 ledamöter som representerar EU:s elnätsföretag. Vi har flera expertgrupper till vår hjälp när vi fattar beslut och vi ska tillsammans med stamnätsföretagens motsvarande organisation arbeta fram förslag på hur reglerna, de så kallade EU-koderna, ska utformas. Vi får uppdragen av ACER, tillsynsmyndigheternas EU-organisation, som sedan ska bedöma våra förslag innan EU-kommissionen fattar beslut.


Det låter som om den nya organisationen kommer att få mycket att säga till om?
– Det stämmer. Vi blir elnätsföretagens röst i den process där EU fattar beslut om vad varje land ska genomföra. Fler och fler nätbeslut kommer framöver att fattas på EU-nivå i form av föreskrifter som sedan ska gälla i Sverige och andra medlemsländer, oftast utan någon nationell anpassning.


Du representerar Ellevio och kommer med ett svenskt perspektiv på frågorna, vad blir betydelsefullt i din roll?
– Vi elnätsföretag kommer att få nya arbetsuppgifter i och med att EU-koderna införs successivt. För att klara ett kraftsystem med mer och mer förnyelsebar elproduktion blir det viktigt att jobba för att kraven som ställs är möjliga för oss nätföretag att uppfylla. Det blir också viktigt att det ansvar vi elnätsföretag får och det arbete vi ska utföra kan ge de intäkter som krävs. Jag ser alltid möjligheter och ser fram emot att arbeta för att hitta lösningar som blir bra för kunderna, elnätsägarna och samhället i stort.


Vilket tror du kommer att bli den viktigaste frågan i EU-DSO Entitys arbete?
– Det finns många viktiga frågor, men jag tror att en av dem är att hitta gränsdragningen mellan vad marknaden klarar av och vad den inte klarar av. Det gäller att ge utrymme för marknaden att hitta lösningar när det är normalläge. Och när normalläget övergår till kris behöver vi känna oss trygga med de lösningar som stamnätsoperatörerna och vi elnätsföretag har för att inte leveranssäkerheten ska äventyras. Allt handlar i slutändan om att kunderna ska få rätt produkt till rätt pris med hög tillgänglighet.


Lycka till i det nya uppdraget, när börjar du?
– Jag har inte fått min första möteskallelse än, men tanken är att vi drar igång med första mötet före sommaren. Det ser jag fram emot!


Källa: Ellevio


Skriv ut

Växjö Energi ska säkra landets elbehov – nytt avtal med Svenska kraftnät

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska leverera 5 MW el...

Läs mer
Enerbrokers
Fiberutbyggnad är avgörande för att landsbygden ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Uteblivna bidrag riskerar att skapa digitala B-lag

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande tillgå...

Läs mer
Idcon

Energimyndigheten ger fortsatt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning

Beslutet innebär att Energimyndigheten fortsätter finansiera verksamheten vars syfte...

Läs mer
De laddande skenorna laddar alla typer av elektriska fordon automatiskt vid såväl parkering som under körning. Bilden är ett montage.

Ny elvägsteknik testas i Helsingborgs Hamn inför och under H22 City Expo

Helsingborgs Hamn blir testbädd för en ny infrastruktur för elladdning. De laddande...

Läs mer
Susanne Bragée, <span>Head of People, Culture & Sustainability.</span>

Ellevio är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att elnätsföretaget Ellevio...

Läs mer
I höst planerar &Ouml;vik Energi att genomföra vårens underhållsstopp.

Planerat underhållsstopp på Hörneborgsverket skjuts upp

Det planerade underhållsstoppet på Hörneborgsverket i maj skjuts upp till hö...

Läs mer

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kan dröja

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.<span><span><span>   </span></span></span>

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som...

Läs mer
Pär Kaller, vd Bixia.

Positivt resultat för Bixia – trots pandemi och extrema elpriser

2020 var ett annorlunda år för elbolaget Bixia ur flera perspektiv. Förutom...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se