Instagram

Facebook

Elnäten i EU-fokus när ny organisation bildas


2021-02-04

 Björn ter Bruggen.
Bild: Ellevio
 Björn ter Bruggen.

Elnäten står i centrum för utvecklingen av Europas energisystem. Nu samlar sig elnätsföretagen och skapar en ny europeisk organisation – EUDSO-Entity – för att effektivare bidra i utvecklingen av energimarknaden.

Det är inte bara i Sverige som elnäten betraktas som en central faktor för en lyckad elektrifiering och klimatomställning, situationen är densamma runt om i hela EU.

– EU-kommissionen anser att elnäten är en nyckel för den gröna omställningen och menar att de utgör stommen av den inre marknaden för energi, säger Björn ter Bruggen, som de senaste tio åren har jobbat mycket med elnätsfrågor på EU-nivå. Han var ordförande för en av de fyra arbetsgrupper som tog fram de interna reglerna för den nya europeiska organisationen UDSO-Entity.


Organisationen startar första kvartalet
Eftersom EU-kommissionen sätter elnäten i centrum av utvecklingen har de i lagstiftningen ställt krav på att EU:s elnätsföretag ska samla sig i en ny organisation. På det sättet får kommissionen bara en samtalspartner och kan därmed genomföra arbetet effektivare. Det här kravet kom 2019 i samband med att EU fastställde det fjärde energipaket – Clean Energy Package – och nu ser den nya organisationen snart dagens ljus. Under första kvartalet i år rullar EUDSO Entity igång sitt arbete.

– Det här är möjligheten för oss svenska elnätsföretag att påverka hur energilagstiftningen kommer att se ut framöver, för den kommer alltmer att utformas i Bryssel. Hittills har det handlat om direktiv som enskilda medlemsländer har fått införa i nationell lagstiftning, framöver kommer det att bli nätföreskrifter som har direkt effekt och därmed tolkningsföreträde över stora delar av svensk energilagstiftning, säger Björn ter Bruggen.


Stora möjligheter att påverka
Som organisationen är uppbyggd har de svenska elnätsföretagen stora möjligheter att påverka, menar Björn ter Bruggen, men då gäller det att så många elnätsföretag som möjligt blir medlemmar. De behöver också samla sig bakom gemensamma kandidater att välja in i organisationens styrelse samt i möjligaste mån enas om gemensamma ståndpunkter.

– Jag förstår om man inte har möjlighet att engagera sig som litet företag, men det finns ett antal bolag som engagerar sig och dessa kan hjälpa till. Det viktigaste är därför att man registrerar sig som medlem och röstar, säger Björn ter Bruggen


50-tal svenska företag är medlemmar
I dagsläget har ungefär 830 elnätsföretag anmält sig till EUDSO-Entity och bland dem ett 50-tal svenska elnätsföretag. De svenska elnätsföretagen kommer i arbetet att ha sällskap av företag med alltifrån ett 20-tal kunder till företag med flera miljoner, som till exempel franska Enedis med 36 miljoner kunder.


Vad blir viktigt för de svenska företagen att driva i den nya organisationen?
– Vi har en väl fungerande elmarknad här och den ska vi värna vid utarbetandet av de bindande nätföreskrifterna och i bästa fall också övertyga andra länder om att de bör utveckla samma modell. Men för att lyckas med det sistnämnda krävs det mycket resurser, säger Björn ter Bruggen.


Fakta: EU DSO Entity
• Generalförsamling en gång om året.
• Styrelsen består av 27 medlemmar:
    – 9 representanter för medlemmar med mindre än 100 000 kunder.
    – 9 representanter för medlemmar med mellan 100 000 och 1 miljon kunder.
    – 9 representanter för medlemmar med mer än 1 miljon kunder.

Det finns 5 expertgrupper med 30 medlemmar per grupp varav 10 ska representera annan verksamhet än elnät, exempelvis industrin eller akademiker.

Det finns dessutom en expertgrupp där varje medlemsland är representerad samt en strategiskt rådgivande grupp.

53 svenska elnätsföretag har registrerat sig som medlemmar i den nya organisationen.


Exempel på viktiga frågor för EU DSO ENTITY
• Främja drift och planering av lokala och regionala elnät i samordning med driften och planeringen av stamnätet.
• Underlätta integreringen av förnybar energi, decentraliserad produktion och energilagring.
• Underlätta efterfrågeflexibilitet och marknadstillträde för användare av distributionsnät.
• Bidra till digitaliseringen av distributionsnät och intelligenta mätare.
• Stödja utvecklingen av datahantering, IT-säkerhet och dataskydd i samarbete med myndigheter.
• Delta i utarbetandet av nätkoder som är relevanta för driften och planeringen av distributionsnät och den samordnade driften av överförings- och distributionsnät.Källa: Ellevio


Skriv ut

Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect AS, ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB, är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk...

Läs mer
Enerbrokers
Pär Kaller, vd på Bixia.

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

Magnus Reitersjö tillträder tjänsten som affärsenhetschef och vice VD på...

Läs mer
Idcon


Stigande fasta elpriser

De senaste veckorna har det varit oroligt på den finansiella elmarknaden. De fasta elavtalen...

Läs mer


Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i...

Läs mer


Skövde Energi lanserar ny lösning med batterilager för publik snabbladdning av elbilar

Tillsammans med Toveks Bil, Holmgrens Bil, Bravida och MVS lanserar nu Skövde Energi...

Läs mer


Norconsult förstärker elnätet mot Norrlandskusten

För att möjliggöra industrins omfattande elektrifieringar i norra Sverige och...

Läs mer

Regeringen tillsätter ett elektrifieringsråd

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd. Rådet ska vara...

Läs mer

Regeringen ökar takten i bredbandsutbyggnaden

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att verka för att de tre miljarder som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se