Instagram

Facebook

Energieffektivisering i industriprocesser


2021-04-14

Bild: SEK Svensk Elstandard

Tillgången på el är knapp. Utsläppen ska hållas nere. System för styrning av energianvändningen kan bidra till en välkommen effektivisering. Därför behövs en grundläggande standardisering av funktioner och informationsflöden. Det arbetet startar nu.

Energianvändningen i industrianläggningar hänger nära samman med produktionen och kan se olika ut i olika sektorer. System för energistyrning har därför utformats för enskilda branscher eller företag. De har sedan vidareutvecklats efter gjorda erfarenheter, vilket ytterligare specialiserat lösningarna.

För att samordna energistyrningen, så att energin kan utnyttjas bättre inom eller mellan företag, behövs en standardisering av funktioner och informationsflöden. Störst möjlighet att sammanlänka olika system och processer blir det om man enas om en internationell standard.

Inom den internationella standardiseringen har man därför beslutat arbeta vidare på ett japanskt förslag att skriva en standard för ”industrial facility energy management system (FEMS) – functions and information flow”. Det föreslagna arbetet är tänkt att definiera klasser av FEMS, baserat på systemets förmåga och automationsgrad. Uppgiften om klass ska ge företagsledningen motiv och möjlighet till en stegvis övergång till högre klasser.

Den planerade standarden IEC 63376 ska specificera funktioner och informationsflöden hos FEMS och definiera generella funktioner. Det ska göra det möjligt att uppgradera traditionella system från att ge en visualisering av läget till en automatisk energihantering med en närmare koppling till andra ledningssystem. Projektet ska därför skissa informationsutbytet mellan FEMS och andra system, som MES (för integrering av processtyrning och affärssystem) och ERP (för resursplanering).

Förslaget bygger på en internationell teknisk rapport som finns tillgänglig som SEK TR 62837, Energy efficiency through automation systems. Det har en nära koppling till den internationella standarden för integrering av processtyrning och affärssystem (MES), som i Sverige fastställts som standardserien SS-EN 62264. Båda har tagits fram i samarbeten i TC 65 som arbetar med standarder för industriell processtyrning, inom ramen för den internationella standardiseringsorganisationen IEC. En god översikt över syfte och innehåll får man med ”preview” som man kan ladda hem från de länkade sidorna.

I IEC TC 65 deltar svenska industrier, myndigheter och högskolor genom gruppen SEK TK 65 Industriell processtyrning. Den är en del av SEK Svensk Elstandard, av regeringen utsedd till nationell standardiseringsorganisation – och fler är välkomna! IEC TC 65 och SEK TK 65 har en central position i det arbete som möjliggör den ”smarta” industrin. Bland aktuella projekt finns till exempel en standard för realtidsnät (TSN) och en revision av standarden för larmsystem och larmhantering i processindustrier. Bland kända resultat finns IEC 62443 om cybersäkerhet i industriella automationssystem, IEC 61508 och IEC 61511 för säkerhetskritiska system (”SIL-standarden”) och IEC 62832 för en referensmodell för den digitala fabriken. Alla är antagna som europeisk standard och fastställda som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard.


Källa: SEK Svensk Elstandard


Skriv ut

Växjö Energi ska säkra landets elbehov – nytt avtal med Svenska kraftnät

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska leverera 5 MW el...

Läs mer
Enerbrokers
Fiberutbyggnad är avgörande för att landsbygden ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Uteblivna bidrag riskerar att skapa digitala B-lag

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande tillgå...

Läs mer
Idcon

Energimyndigheten ger fortsatt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning

Beslutet innebär att Energimyndigheten fortsätter finansiera verksamheten vars syfte...

Läs mer
De laddande skenorna laddar alla typer av elektriska fordon automatiskt vid såväl parkering som under körning. Bilden är ett montage.

Ny elvägsteknik testas i Helsingborgs Hamn inför och under H22 City Expo

Helsingborgs Hamn blir testbädd för en ny infrastruktur för elladdning. De laddande...

Läs mer
Susanne Bragée, <span>Head of People, Culture & Sustainability.</span>

Ellevio är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att elnätsföretaget Ellevio...

Läs mer
I höst planerar &Ouml;vik Energi att genomföra vårens underhållsstopp.

Planerat underhållsstopp på Hörneborgsverket skjuts upp

Det planerade underhållsstoppet på Hörneborgsverket i maj skjuts upp till hö...

Läs mer

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kan dröja

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.<span><span><span>   </span></span></span>

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som...

Läs mer
Pär Kaller, vd Bixia.

Positivt resultat för Bixia – trots pandemi och extrema elpriser

2020 var ett annorlunda år för elbolaget Bixia ur flera perspektiv. Förutom...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se