Instagram

Facebook

Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige


2022-09-22

ACCEL -ny samverkansarena med VGR, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät.
Bild: Tomas Arlemo
ACCEL -ny samverkansarena med VGR, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät.

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Den omställning till elektrifiering som sker i Västra Götaland är inte bara en nödvändighet för att klara våra högt ställda klimatambitioner, den är även en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära ett kraftigt ökat elbehov.

Det senaste initiativet för att skynda på utvecklingen och lösa utmaningarna är en regional samverkansarena som kallas ACCEL- Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska kraftnät.


Elfrågan berör alla
Västra Götaland är det län med störst elanvändning i Sverige, och nu kommer det öka ännu mer när fler vill använda el för att minska klimatpåverkan.

– Nätkapaciteten är helt avgörande för den västsvenska industrin och vi behöver lösa upp energiknutarna, därför tar vi nu ett krafttag genom samarbetet i ACCEL. Det är här vi koncentrerar arbetet med att snabba på elnätsutbyggnaden, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Energifrågan har varit en av valrörelsens största, den berör såväl medborgare som näringslivet. Att den påverkar Västra Götaland råder det inga som helst tvivel om – med en stor del av landets industrier är regionen en viktig pusselbit i Sveriges ekonomi och norra Europas främsta elektrifieringsregion.

– För att nå energi- och klimatmålen behöver vi alla dra åt samma håll. Vi ser att det är stora investeringar på gång och för att de ska realiseras krävs att tillgången på el och överföringskapacitet matchar behoven, säger Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland.


Många industrier - stort elbehov
Västsverige är en industriell och ekonomisk motor i Sverige. När fordonsindustri, kemi- och petrokemisk industri, annan tillverkningsindustri samt transporter ska ställa om till en fossilfri framtid innebär det ett elbehov som motsvarar flera mellanstora städer. Inom ACCEL ligger fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.


Effektivare tillståndsprocesser för snabbare nätutbyggnad
För att kunna säkerställa det dramatiskt ökade elbehovet som elektrifieringen i Västra Götaland behöver elnätet förstärkas med nya ledningar. Det största hindret idag är framkomlighetsproblematik och utdragna tillståndsprocesser, det gör att ledtiderna för att få nya ledningar på plats är för långa. För att möjliggöra elektrifieringen behöver tillståndsprocesserna effektiviseras så att elnätet kan utvecklas i takt med samhället.

– För att tillgången på el inte ska stå i vägen för elektrifieringen måste vi öka samarbetet såväl nationellt som regionalt när det gäller bland annat utbyggnaden av elnäten. Vi behöver hitta framkomliga lösningar för nya kraftledningar och effektivare sätt att kunna genomföra utbyggnadsprojekt, så att kapaciteten finns när den behövs, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

I samarbetet kring ACCEL ingår Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Nu bjuder parterna, tillsammans med Johanneberg Science Park, in till en uppstartkonferens för att samla relevanta aktörer från industri, offentlig sektor, statliga myndigheter, region och kommuner för att tillsammans dela erfarenheter och hitta lösningar som kan skynda på processen med elproduktion och elnätsutbyggnad.

– Det är viktigt att det finns en samsyn med såväl kommuner som nationella beslutsfattare så att vi kommer framåt, det är en ödesfråga för hela Sverige, på så många plan, avslutar Johnny Magnusson.


Källa: Johanneberg Science Park

Skriv ut\
"Linde energi vill vara en starkt drivande kraft för ett hållbart samhälle", säger Ylva Gjetrang, EHS-ansvarig på Linde energi.

Tredje gången gillt för Linde energi – nominerade till Miljöstrategipriset

För tredje gången på fyra år är kommunägda Linde energi nominerade till Miljöstrategipriset, ett pris som ”tilldelas en verksamhet, grupp eller fö...

Läs mer
Enerbrokers


Lägre boränta för energisnåla hus

Det ska löna sig att energieffektivisera. Därför får nu de av Handelsbankens...

Läs mer
Idcon


Peab bygger transformatorstation i Nordreisa

Peab har fått uppdraget att ansvara för bygg- och betongarbeten vid Vinnelys...

Läs mer


NCC bygger ut elförsörjningen i södra Stockholm

NCC påbörjar nu ombyggnationen av en av Stockholms äldsta stamnä...

Läs mer


Lokal kraft ska höja krisberedskapen i Jönköping

Så kallad ö-drift är på väg att bli verklighet i Jönköpings...

Läs mer
Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och minska elenergianvändningen intensifierar kommunen sina ansträngningar.

Kommunen agerar för att minska sin elanvändning i rådande energikris

Nu kraftsamlar Uppsala kommun under pågående energikris. Kommunstyrelsen beslutade idag...

Läs mer
E.ON krymper kontorens arbetsytor, sänker temperaturen och släcker sina ljusskyltar. Ambitionen är att minska energiförbrukningen med upp till 15 procent. Nästa steg kan bli att stänga hela kontorsplan och att släcka ner både teknik och uppvärmning av vissa ytor.

E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen

E.ON Sverige ska minska sin energiförbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg...

Läs mer


Gomero och Ellevio genomför valideringsprojekt för prediktivt underhåll av transformatorstationer

Gomero Group AB har tillsammans med Ellevio påbörjat ett valideringsprojekt av SIPPHub,...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se