Instagram

Facebook

Kundnöjdheten ökar hos Vattenfall Eldistribution


2022-01-07


2021 års kundnöjdhetsmätning för energibranschen visade att Vattenfall Eldistribution tar ett stort kliv uppåt i rankningen och har Sveriges näst mest nöjda företagskunder. Även bland privatkunder ökade kundnöjdheten, om än marginellt.

Svenskt Kvalitetsindex mäter och analyserar varje år kundnöjdheten bland privat- och företagskunder i elhandels-, elnäts- och fjärrvärmeföretag.

Bland elnätskunderna har Vattenfall Eldistribution klättrat markant inom kategorin företagsmarknad, från under genomsnittet till näst bäst i klassen. Undersökningen 2020 visade en kundnöjdhet bland Vattenfall Eldistributions företagskunder på 59,3 och 2021 ökade den siffran hela tio punkter till 69,2. Hos privatkunder är ökningen marginell, från 59,8 till 60,7.

– Vi är mycket glada för den positiva utvecklingen och med att våra företagskunder rankar oss högt. Det sporrar oss att fortsätta vårt arbete med att förbättra kundupplevelsen och satsa ännu mer på att alla våra kunder ska vara nöjda, säger Catarina Grenemark, Chef Kundrelationer Företag.

Catarina Grenemark säger att anledningarna bakom vad som gör kunder nöjda skiljer sig åt, Vattenfall Eldistributions företagskunder är indelade i olika segment och har olika behov.

– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla oss och vår verksamhet för att kunna möta våra kunders behov och använder då bland annat kundinsikter från egna och andras undersökningar. Vilka insatser som är viktigast att prioritera beror på kundsegment men bra kommunikation och samarbete är en nyckel för all kundnöjdhet.


Källa: Vattenfall

Skriv ut

Två elnätsprojekt från Vattenfall Eldistribution utvalda som KOMET-piloter för effektivare tillståndsprocess

Energimarknadsinspektionen (Ei) presenterade idag de 5 pilotprojekt som valts ut inom ramen för KOMET. Två av Vattenfall Eldistributions regionnätsprojekt är med bland de utvalda...

Läs mer
Enerbrokers

Samhällsviktiga elnätsprojekt ska få bättre fart i tillståndsgivningen

Specialstudier av elnätsprojekt ska ge bättre fart i myndigheternas tillståndsgivning.

Fem samhällsviktiga elnätsprojekt ska specialstuderas för att ge ett effektivare...

Läs mer
Idcon

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur...

Läs mer


Veidekke och SENS samarbetar för miljövänlig energilagring i gruvor

Veidekke och Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har tecknat en ö...

Läs mer


Telge Energi Sverigetvåa i el märkt Bra Miljöval

Telge Energi säljer näst mest el med miljömärkningen Bra Miljöval i...

Läs mer

Tätare rapportering för ökad handelskapacitet mellan elområden

Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister.

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att tätare och mer detaljerat dela information...

Läs mer


Efter stormen: helikopterbesiktning av elledningar i Katrineholm och Linköping

Efter de senaste dygnens stormar inleder Tekniska verken nu några dagars driftbesiktning med...

Läs mer

Svenska kraftnät vill investera över åtta miljarder vid Norrlandskusten

Svenska kraftnät har ansökt hos regeringen om godkännande av ett investeringspaket...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech

W3E
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se