Instagram

Facebook

Norconsult förstärker elnätet mot Norrlandskusten


2022-06-27

Bild: Unsplash

För att möjliggöra industrins omfattande elektrifieringar i norra Sverige och tillika förbättra överföringskapaciteten till södra Sverige investeras det mycket i det svenska transmissionsnätet just nu. Norconsult har i och med ett nytt uppdrag för Svenska kraftnät åtagit sig projektera en större transmissionsledning mellan Letsi – Svartbyn och detta på rekordtid.

Den över 110 km långa 400 kV kraftledningen ska projekteras med forcerad tidplan. Det betyder att Norconsult kommer att genomföra arbetsmoment parallellt, som i vanliga fall sker sekventiellt. I dagsläget finns inga utredningskorridorer utan detta ska också ingå i leveransen.

För ändamålet har Norconsult utvecklat ett eget verktyg och arbetssätt som i en geografisk informationssystem-miljö (GIS) visualiserar och kvantifierar alla tänkbara ruttalternativ, säger Johan Jalvemo, ledare för Kraftsystem på Norconsult. Detta kan avsevärt förkorta våra ledtider samtidigt som det säkerställer att optimal rutt väljs utifrån både kostnad och hållbarhet.

– Letsi - Svartbyn är ytterligare ett steg i att säkerställa Sveriges nätkapacitet, säger Josefin Meland, uppdragsledare på Norconsult. Det här projektet har en hög komplexitetsgrad samtidigt som den forcerade tidplanen är nödvändig för att möta industrins förväntningar på snabb omställning, fortsätter hon.

Norconsult kommer att ansvara för en 3D-modellbaserad helhetsleverans av för- och detaljprojektering, konstruktion, markundersökningar, samt framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av ledningsentreprenör.

Just nu pågår förprojektering till augusti 2023 när detaljprojekteringen påbörjas. Leverans av detaljprojektering beräknas till 2026 och entreprenaden genomförs 2026-2028.


Källa: Norconsult

Skriv ut

Ny investering kan halvera elkostnaden för Skellefteå Krafts kunder

Skellefteå Kraft investerar i Emulate, ett företag som utvecklat en unik lösning som förväntas effektivisera energisystemet och bidra till hanteringen av ett 100 procent...

Läs mer
Enerbrokers


Nytt ramavtal inom kraftnät till Norconsult

Norconsult har fått tilldelning för ett tredje ramavtal med Svenska kraftnät. Det...

Läs mer
Idcon
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Nya elprisområden chockhöjer stockholmarnas elräkningar

Om huvudstaden blir ett eget elprisområde kommer Stockholm få dubbelt så hö...

Läs mer
Placeringen av en laddstation i Karlskoga blir strategiskt viktig i mellansveriges transportstråk.

Strategisk placering för tungtransportens nya laddstation

Snart ska tunga fordon för godstransporter kunna ladda el på en ny anläggning vid...

Läs mer


Fördelningsstation kommer säkerställa kapacitet i elnätet på industriområde

I takt med att Jönköpingsregionen växer kommer allt fler förfrågningar...

Läs mer


Nordens elproduktion håller priserna nere under juli

Sommar brukar vanligtvis innebära lägre elpriser med varmare och mildare väder,...

Läs mer


Volvokoncernen påbörjar processen att etablera batterifabrik i Sverige

För att möta den växande efterfrågan på elektriska tunga lastbilar och...

Läs mer

Vattenfall och Göteborg Energi i samarbete om fysisk elhandel

Göteborg Energis elhandelsverksamhet inleder ett nytt samarbete med Vattenfall rörande...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se