Instagram

Facebook

Regeringen tillsätter ett elektrifieringsråd


2022-06-23

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd. Rådet ska vara rådgivande till regeringen och ska stödja genomförandet av regeringens elektrifieringsstrategi. Elektrifieringsrådets uppdrag gäller för perioden 22 juni 2022 till den 31 december 2024.

Regeringen beslutade om Elektrifieringsstrategin i februari i år och en av åtgärderna i strategin var att inrätta ett elektrifieringsråd.

Inom ramen för sitt uppdrag ska Elektrifieringsrådet:
• bidra till ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling,
• utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av vissa åtgärder i elektrifieringsstrategin och
• stödja regeringens arbete med att utvärdera förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven samt tydliggöra behov och insatser som görs eller planeras i olika delar av samhället som kan bidra till en gynnsam utveckling.

Energiministern är ordförande för Elektrifieringsrådet och har i dag utsett följande ytterligare ledamöter för perioden fr.o.m. i dag 22 juni 2022 t.o.m. den 15 juni 2023:
Verkställande direktören Åsa Pettersson
Verkställande direktören Daniel Badman
Verkställande direktören Maria Malmkvist
Verkställande direktören Jan-Olof Jacke
Verkställande direktören Annika Roos
Verkställande direktören Maria Sunér
Verkställande direktören Jonas Hagelqvist
Verkställande direktören Viveka Beckeman
Verkställande direktören Klas Wåhlberg
Verkställande direktören Markus Wråke
Ordföranden Johanna Sandahl
Verkställande direktören Johanna Lakso
Verkställande direktören Mattias Bergman
Ställföreträdande ordföranden Carola Gunnarsson
Förbundsordföranden Marie Nilsson

Regeringen utser generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket till ledamöter i Elektrifieringsrådet. I Elektrifieringsrådet ska också landshövdingen för Norrbottens län ingå.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin samt för att bidra till att samhällets aktörer, från bland annat den offentliga som privata sfären drar åt samma håll. Här kommer elektrifieringsrådet att spela en avgörande roll, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.


Källa: Infrastrukturdepartementet

Skriv ut

Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect AS, ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB, är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk...

Läs mer
Enerbrokers
Pär Kaller, vd på Bixia.

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

Magnus Reitersjö tillträder tjänsten som affärsenhetschef och vice VD på...

Läs mer
Idcon


Stigande fasta elpriser

De senaste veckorna har det varit oroligt på den finansiella elmarknaden. De fasta elavtalen...

Läs mer


Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i...

Läs mer


Skövde Energi lanserar ny lösning med batterilager för publik snabbladdning av elbilar

Tillsammans med Toveks Bil, Holmgrens Bil, Bravida och MVS lanserar nu Skövde Energi...

Läs mer


Norconsult förstärker elnätet mot Norrlandskusten

För att möjliggöra industrins omfattande elektrifieringar i norra Sverige och...

Läs mer

Regeringen tillsätter ett elektrifieringsråd

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd. Rådet ska vara...

Läs mer

Regeringen ökar takten i bredbandsutbyggnaden

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att verka för att de tre miljarder som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se