Instagram

Facebook

Smarta elmätare hos användaren ska bidra till att framtidssäkra elförsörjningen


2021-04-13

Bild: Telge Nät

Sveriges elbehov ökar med minst 60 procent till år 2045, det enligt en prognos av Svenskt Näringsliv. Elnäten behöver därför bli både smartare och mer flexibla. För att kunna komma dit gör nu Telge Nät en stor och viktig investering – bolaget ska installera nästa generations smarta elmätare hos 53 400 kunder.

Det nya mätsystemet består av smarta elmätare som tillsammans med nytt IT-system ska ge Telge Nät och Södertälje kommun information och insikter som blir avgörande för att förbättra elnätskapacitet och elförsörjning. Projektet är en del i både Södertälje kommuns och hela Sveriges klimatarbete.

– Utrullningen av smarta elmätare är en av de största och viktigaste investeringarna företaget kommer att göra de kommande åren, säger Håkan Karlsson, vd Telge Nät. Att investera i Södertäljes elnät är en nyckel för att kunna fortsätta utvecklingen mot ett elektrifierat, innovativt och hållbart samhälle och nå målet om en klimatpositiv stad till år 2040.

Bytet till nästa generations smarta elmätare innebär fler mätpunkter och tydligare information om elanvändningen hos kunderna. Det blir det enklare att förutse, förebygga och förkorta strömavbrott, undvika trängsel i ledningarna och motverka nätkapacitetsbristen. Den nya mätaren kommer också göra det enklare för kunden att påverka sin egen elanvändning.

–  Den nya elmätaren stödjer smarta hem - förbrukningen visas i realtid vilket gör att användaren snabbt kan se vad det är som drar el och kan agera därefter, förklarar Fredrik Forslund, chef Mätinsamling, Telge nät. Det blir också lättare för kunden att styra användningen till de tider på dygnet där elnätet är minst belastat.


Omställning av transportsektorn
Nya smarta elmätare är en förutsättning för att förverkliga Södertäljes klimatmål, exempelvis genom att skapa möjligheter för elektrifiering av den svenska transportsektorn och andra fossila verksamheter.

– Södertälje ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet och innovationer. En smart, elektrifierad stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att minska klimatpåverkan och förenkla tillvaron för invånarna är en hållbar stad. Ett smartare elnät är en förutsättning för att staden ska växa, säger Håkan Karlsson, vd Telge Nät.

Elmätarbytet omfattar ca 54 000 hushåll och företag i hela Södertäljes och Nykvarns kommuner. En pilot genomförs Q4 2021 - den stora utrullningen börjar 2022 och ska vara klar december 2024. Telge Näts partner i projektet blir efter upphandling danska Kamstrup.


Källa: Telge Nät


Skriv ut

Växjö Energi ska säkra landets elbehov – nytt avtal med Svenska kraftnät

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska leverera 5 MW el...

Läs mer
Enerbrokers
Fiberutbyggnad är avgörande för att landsbygden ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Uteblivna bidrag riskerar att skapa digitala B-lag

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande tillgå...

Läs mer
Idcon

Energimyndigheten ger fortsatt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning

Beslutet innebär att Energimyndigheten fortsätter finansiera verksamheten vars syfte...

Läs mer
De laddande skenorna laddar alla typer av elektriska fordon automatiskt vid såväl parkering som under körning. Bilden är ett montage.

Ny elvägsteknik testas i Helsingborgs Hamn inför och under H22 City Expo

Helsingborgs Hamn blir testbädd för en ny infrastruktur för elladdning. De laddande...

Läs mer
Susanne Bragée, <span>Head of People, Culture & Sustainability.</span>

Ellevio är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att elnätsföretaget Ellevio...

Läs mer
I höst planerar &Ouml;vik Energi att genomföra vårens underhållsstopp.

Planerat underhållsstopp på Hörneborgsverket skjuts upp

Det planerade underhållsstoppet på Hörneborgsverket i maj skjuts upp till hö...

Läs mer

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kan dröja

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.<span><span><span>   </span></span></span>

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som...

Läs mer
Pär Kaller, vd Bixia.

Positivt resultat för Bixia – trots pandemi och extrema elpriser

2020 var ett annorlunda år för elbolaget Bixia ur flera perspektiv. Förutom...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se