Instagram

Facebook

Stort intresse för stora batterilager


2020-07-10

Bild: SEK Svensk Elstandard

Intresset för energilager med batterier blir allt större. Därför har också intresset ökat för att komma överens om standarder och vägledningar.

Hittills har arbetet med vägledningar och standarder för energilager mest gällt deras prestanda och på hur de infogas i elsystemet. Det är ju olika om lagret ska vara en energibuffert över tid eller om det ska stödja frekvenshållning och spänningsreglering. När stora batterianläggningar nu kliver fram som en realistisk komponent i elnätet, sätts ljuset också på några kritiska egenskaper som är specifika just för dem.

Tekniken är internationell. Att komma överens om vägledning och standarder är därför något som man gör i ett samarbete över gränserna. På elområdet finns sedan 1906 den internationella organisationen IEC, för att organisera arbetet med standarder och tekniska vägledningar. IEC har också en kommitté för elektriska energilager och där har några nya arbeten kring stora batterilager just startat.


Miljö och säkerhet
Ett av projekten handlar om att bedöma vilken inverkan det kan bli på omgivningen om det uppstår fel i batterianläggningen. Det gäller både påverkan på personal och på människor i omgivningen och på miljön. Den föreslagna standarden (IEC 62399-4-2) ska komplettera den mer allmänna skriften IEC TS 62933-4-1 (i Sverige SEK TS 62933-4-1), se preview på de inledande avsnitten i den här.

Ett arbete (IEC 62399-4-4) ska lägga fast vilka krav på anläggningen som kan bli aktuella för att den ska vara miljösäker även om den innehåller begagnade batterier som tjänat ut i applikationer med högre prestandakrav. Till det ansluter ett tredje projekt (IEC 62933-5-3) som ska ge riktlinjer för säkerheten i anläggningar som på något sätt förändras, genom utbyggnad, ombyggnad eller genom att den får ett större innehåll av begagnade batterier.

De här projekten drivs alltså internationellt, i den tekniska kommittén IEC TC 120. Arbetet där domineras av asiatiska delegater och batteritillverkare, men det är förstås öppet för tillverkare, användare, myndigheter och högskolor världen över, också i Sverige. SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som är med i IEC, välkomnar fler deltagare i SEK TK 120, Elektriska energilagringssystem. Genom att delta där kan man bevaka det internationella standardiseringsarbetet och har möjlighet att själv bidra aktivt i IEC, tillsammans med kollegor runt om i världen.

Ett annat pågående arbete i IEC TC 120 handlar om hur energilager kan bidra till att reducera utsläpp av växthusgaser och hur det ska beräknas. Andra projekt handlar bland annat om särskilda krav på lager för energiintensiva tillämpningar, t ex för reservkraft och lastbalansering, och för effektintensiva tillämpningar, särskilt tillsammans med förnybara energikällor.

Komponent i elnätet
Det internationella samarbetet i IEC TC 120 handlar om energilager som komponent i elsystemet, oberoende av vilken teknik som används för själva lagringen. Med hjälp av standarderna blir det lättare för beställare att specificera och jämföra olika energilager. Bland de färdiga resultaten kan de här nämnas:

SS-EN IEC 62933-2-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) – Del 2-1: Egenskaper och provningsmetoder – Allmänt

SEK TS 62933-3-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) – Del 3-1: Planering och bedömning av elektriska energilagringssystem – Allmänt

SEK TS 62933-4-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) – Del 4-1: Vägledning beträffande miljöfrågor – Allmänt

SEK TS 62933-5-1, utg 1:2018, Elektriska energilagringssystem (EES) – Del 5-1: Säkerhetsöverväganden beträffande elektriska energilagringssystem i elnätet – Allmänt

Arbete med standarder för batterier sker i IEC TC 21 (SEK TK 21 Laddningsbara batterier), för bränsleceller i IEC TC 105 (SEK TK 105 Bränsleceller) och frågor kring elförsörjningens systemaspekter behandlas i IEC TC 8 (SEK TK 8 Elenergiförsörjningssystem).

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet.


Källa: SEK Svensk Elstandard


Tipsa en vän Skriv ut<span>Professor Lina Bertling Tjernberg forskar med mål att bidra till säker elförsörjning, effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen.</span>
Professor Lina Bertling Tjernberg forskar med mål att bidra till säker elförsörjning, effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen.

Lina Bertling Tjernberg: ”Alla fossilfria kraftslag behövs för att klara den gröna omställningen”

Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), utsågs 2022 till en av Sveriges mest inflytelserika inom energiområdet i Sverige, och...

Läs mer
Enerbrokers
<span>Ett 20-tal korta kurser tas nu fram för yrkesverksamma ingenjörer som behöver kompetensutveckling inför industrins klimatomställning.</span>

Nya kurser i elektroteknik möter industrins stora kompetensbehov

För att klara näringslivets stora klimatomställning och elektrifieringen av...

Läs mer
Idcon


Så väljer du rätt jordfelsbrytare

Installationer med fel jordfelsbrytare kan orsaka både stora skador och kostnader. Fredrik...

Läs mer


EM-Power Europe: Smarta lösningar för framtidens energisystem

För att kompensera för den ökande volatiliteten i elproduktionen och den ökande...

Läs mer


Elfack 2023: 50 år med självbegränsande värmekabel

1972 patenterade och tillverkade Raychem Corporations avdelning för värmekabel (numera en...

Läs mer
<span>Under vecka 15 besiktigar Linde energi ledningsnätet med hjälp av helikopter. </span>

Nu är det dags för helikopterbesiktning – "Väldigt angeläget att genomföra"

Med start på tisdagen den 12 april görs den årliga besiktningen av Linde...

Läs mer


ABB:s synkronkompensatorer tas i bruk i Liverpool för att stabilisera Storbritanniens elnät

• Satsningen på nollutsläpp för elektricitet minskar nivån av roterande...

Läs mer


Jönköping Energi väljer Sectras tjänst för att skydda kritiska system mot intrång

Cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) har mottagit en...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

Clinton

KL Industri 250

Solmässan

OKQ8 Sunday
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se