Instagram

Facebook

Svenska kraftnät öppnar kontor i Göteborg


2022-05-19

Svenska kraftnät öppnar i höst ett kontor i Göteborg och nu har kontrakt tecknats för kontorslokalen. Satsningen är ett led i myndighetens kraftiga expansion och ökning av personalstyrkan.

Omställningen av energisystemet fortsätter i snabb takt. Och Svenska kraftnäts roll i denna utveckling är central. För att klara omställningen av energisystemet behöver Svenska kraftnät växa med ett stort antal nya medarbetare och finnas på fler platser i Sverige.

– En av anledningarna till att vi öppnar kontor i Göteborg är att vi vill komma närmare våra projekt. Svenska kraftnät är just nu inne i en mycket kraftig utbyggnadsfas – bland annat i Göteborgsområdet, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät är inne i ett intensivt arbete med att rekrytera nya medarbetare inom en rad olika yrkesgrupper. Det handlar om elkraftsingenjörer, projektledare, IT-specialister, säkerhetsspecialister, tillstånds- och miljöhandläggare och inte minst kompetens inom havsbaserad infrastruktur.


Besök på Chalmers
– Etableringen av Göteborgskontoret sker dessutom för att vi behöver få bättre möjligheter att rekrytera rätt kompetens – som bland annat finns på Chalmers, säger Lotta Medelius-Bredhe. På fredag, den 20 maj, kommer generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, tillsammans med ytterligare ett antal ledande företrädare för Svenska kraftnät, att besöka Chalmers tekniska högskola. Bland annat kommer en diskussion föras med Chalmers rektor om möjligheter till utbildningssamarbete.


Inflyttning i november
Kontoret på Gamlestads torg 7 i Göteborg, som Svenska kraftnät nu har tecknat kontrakt på, har plats för cirka 50 medarbetare. Svenska kraftnät beräknar kunna ta emot medarbetare i det nya kontoret den 1 november. Tillträde till lokalen sker tidigare, och därefter ska Svenska kraftnät inreda och göra egna installationer.

Svenska kraftnät räknar med att behöva inrätta ytterligare 500 tjänster under verksamhetsåren 2023 och 2024, utöver redan beslutade 300 under 2022. Det innebär att Svenska kraftnät växer till 1 700 anställda i slutet av 2024.

I dag har Svenska kraftnät sitt huvudkontor i Sundbyberg utanför Stockholm, kontor i Sollefteå och Sundsvall samt snart även i Göteborg och Luleå.


Källa: Svenska Kraftnät

Skriv ut

Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect AS, ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB, är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk...

Läs mer
Enerbrokers
Pär Kaller, vd på Bixia.

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

Magnus Reitersjö tillträder tjänsten som affärsenhetschef och vice VD på...

Läs mer
Idcon


Stigande fasta elpriser

De senaste veckorna har det varit oroligt på den finansiella elmarknaden. De fasta elavtalen...

Läs mer


Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i...

Läs mer


Skövde Energi lanserar ny lösning med batterilager för publik snabbladdning av elbilar

Tillsammans med Toveks Bil, Holmgrens Bil, Bravida och MVS lanserar nu Skövde Energi...

Läs mer


Norconsult förstärker elnätet mot Norrlandskusten

För att möjliggöra industrins omfattande elektrifieringar i norra Sverige och...

Läs mer

Regeringen tillsätter ett elektrifieringsråd

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd. Rådet ska vara...

Läs mer

Regeringen ökar takten i bredbandsutbyggnaden

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att verka för att de tre miljarder som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se