Instagram

Facebook

Tätare rapportering för ökad handelskapacitet mellan elområden


2022-01-21

Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister.
Bild: Magnus Liljegren
Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister.

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att tätare och mer detaljerat dela information om hur handelskapaciteten i närtid kan ökas mellan elområden. Informationen till regeringen ska synliggöra hur Svenska kraftnäts arbete bidrar till en säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser i hela Sverige.

– Svenska kraftnät redogör på ett tillfredställande vis sitt arbete, men mot bakgrund av den rådande situationen på elmarknaden är det mycket viktigt att jag får detaljerad information oftare, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

De fortsatta begränsningarna i handelskapacitet och de stora prisskillnaderna inom Sverige som dessa bidrog till, gör att regeringen anser att det finns ett behov av en tätare och mer proaktiv uppföljning av Svenska kraftnäts kontinuerliga arbete och samtidigt öka transparensen i det arbete som sker.

Därför ger nu regeringen ett uppdrag till Svenska kraftnät med det övergripande syftet att med tätare frekvens och mer detaljerat än tidigare dela information om hur handelskapaciteten i närtid kan ökas och hur Svenska kraftnäts arbete bidrar till en säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser i hela Sverige. Detta är alltså utöver långsiktiga åtgärder i form av nätinvesteringar.

Uppdraget innebär att Svenska kraftnät i slutet av varje kvartal under 2022 informerar regeringen om de åtgärder som vidtas för att öka handelskapaciteten. Informationen ska avse elområdesgränser inom Sverige såväl som mellan Sverige och våra grannländer och avgränsas till de åtgärder som bedöms påverka handelskapaciteterna den kommande treårsperioden.

Regeringen vill också genom uppdraget informeras om på vilket sätt Svenska kraftnät planerar att använda intäkterna från så kallade kapacitetsavgifter.

Utöver det ovan nämnda ska även den sista rapporten inom ramen för uppdraget innehålla information om åtgärder för att främja den finansiella marknadens funktion, förutsättningar för anslutning av ny elproduktion och framtida behov av effektreserven (efter 2025).


Fakta: Effektreserv
Effektreserven är en extra produktionsresurs i södra Sverige (för närvarande Karlshamnsverket) som Svenska kraftnät förfogar över under perioden 16 nov till 15 mars.


Fakta: Kapacitetsintäkter
Kapacitetsintäkterna uppstår genom prisskillnader mellan elområden, och de stora prisskillnaderna under 2021 genererade därmed stora intäkter.

Det finns ett regelverk som tillser att dessa intäkter ska återgå till elmarknaden, exempelvis genom att förstärka elnätet och därigenom minska framtida prisskillnader.


Källa: Infrastrukturdepartementet

Skriv utONE Nordic har utbildat och engagerat totalt ca 200 elmätarmontörer. Många av de elmätarmontörer vi har engagerat har via denna tjänst fått sitt första jobb och på så sätt fått in en fot på arbetsmarknaden och i energibranschen.
ONE Nordic har utbildat och engagerat totalt ca 200 elmätarmontörer. Många av de elmätarmontörer vi har engagerat har via denna tjänst fått sitt första jobb och på så sätt fått in en fot på arbetsmarknaden och i energibranschen.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska...

Läs mer
Enerbrokers

Svenska kraftnät öppnar kontor i Göteborg

Svenska kraftnät öppnar i höst ett kontor i Göteborg och nu har kontrakt...

Läs mer
Idcon


Volvo Lastvagnar startar batterifabrik i Belgien

Volvo Lastvagnar startar sin första fabrik för montering av batterier. Fabriken ligger i...

Läs mer
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i...

Läs mer


Linxon vinner order på två nyckelfärdiga ställverk i Stockholmsområdet – stärker elnätet i regionen

Linxon har tagit hem två order på över 100 miljoner kronor till Vattenfall...

Läs mer
Cinis Fertilizers anläggning söder om Örnsköldsvik blir den första i världen som återvinner rester från massaindustrin och elbilsbatteritillverkning för att producera en cirkulär och fossilfri mineralgödsel, som är en stor bristvara på världsmarknaden på grund av Rysslands krig i Ukraina.

Klart med stor elanslutning till mineralgödselproduktion i Örnsköldsvik

E.ON Energidistribution och Cinis Fertilizer har slutit avtal om elanslutning till den planerade...

Läs mer


Bixia söker nya klimathjältar – chans till stipendium på 250 000 kronor

Har du en idé, driver ett projekt eller gör en insats för att påverka...

Läs mer
Bränslecell till vänster och det mindre vätgasförrådet i ett annat fristående kabinett.

Vattenfall driftsätter vätgasdriven reservkraft för telekomnät

Fredagen den 13 maj invigde Vattenfall, i samarbete med Ballard Power Systems och IT Norrbotten,...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se