Instagram

Facebook

Två personer omkom i elolyckor 2021


2022-01-04

Bild: Michal Jarmoluk/Pixabay

Elsäkerhetsverkets statistik visar att det under 2021 skedde två dödsfall i samband med elolyckor. En yrkesperson omkom då han arbetade med en kraftledning och en person förolyckades i samband med obehörig vistelse på ett spårområde för tågtrafik.

I juni omkom en yrkesperson som arbetade med ett drift-och underhållsarbete på en kraftledning, 400 kV, i Arvidsjaur. Personen utsattes för strömgenomgång på grund av induktion (elektrisk ström som uppstår i ett magnetfält). Under samma månad förolyckades ytterligare en person då hen vistades på ett spårområde i Malmö. Trafikverket har senaste åren satsat på åtgärder för att förhindra obehöriga att ta sig in på spårområden, men det går dock aldrig att fullständigt avskärma järnvägen.


Elsäkerhetsverket har hittills sett tre områden där elolyckor har stuckit ut under 2021:
• Kopparstölder: 26 anmälda tillbud av elolyckor på grund av stulen kopparledning längs järnvägsspår har anmälts till Elsäkerhetsverket. Kopparstölder orsakar stora risker för elolyckor, kostnader som förseningar i nybyggnationer och infrastruktur samt bränder med långa återställningstider som följd (källa: Trafikverket).

• Induktion: Sex anmälda olyckor och tillbud där induktion visat sig vara orsaken har kommit till myndighetens kännedom under 2021. Åren 2017 - 2021 har sammanlagt 45 elolyckor beroende på induktion anmälts till Elsäkerhetsverket.

• Mätarbyte: Under 2021 har 25 elolyckor och tillbud anmälts i samband med mätarbyte. Fram till 2025 ska elnätsbolagen byta drygt fem miljoner elmätare i de svenska hushållen.

– Såväl arbetsgivare som innehavare av en elanläggning har ett stort ansvar för att kartlägga, analysera och förebygga risker. Tillsammans med Arbetsmiljöverket har vi under året tagit fram en handbok om säkerhet vid arbete på elanläggningar som riktar sig till yrkespersoner, säger Peter Tunell elinspektör vid Elsäkerhetsverket.


Fakta:
I myndighetens senaste rapport som kom i maj 2021 gäller statistiken för elolyckor under 2020.

• I 76 procent av fallen orsakas elolyckor bland elyrkespersoner av ett felbeteende vid arbete.
• För att få ner antalet tillbud och elolyckor behöver företagen bli bättre på att följa regler och rutiner.
• Flest dödsolyckor i arbetslivet sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning.
• Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21 – 30 år som oftast drabbas av elolyckor.

Elsäkerhetsverket registrerar elolycksfall som kommer in via anmälningar från Arbetsmiljöverket, från nätkoncessionsinnehavare eller innehavare av starkströmsanläggningar för elbanedrift, samt från privatpersoner. I maj 2022 kommer en ny rapport som visar hela statistiken för elolyckor 2021.


Källa: Elsäkerhetsverket

Skriv ut

Två elnätsprojekt från Vattenfall Eldistribution utvalda som KOMET-piloter för effektivare tillståndsprocess

Energimarknadsinspektionen (Ei) presenterade idag de 5 pilotprojekt som valts ut inom ramen för KOMET. Två av Vattenfall Eldistributions regionnätsprojekt är med bland de utvalda...

Läs mer
Enerbrokers

Samhällsviktiga elnätsprojekt ska få bättre fart i tillståndsgivningen

Specialstudier av elnätsprojekt ska ge bättre fart i myndigheternas tillståndsgivning.

Fem samhällsviktiga elnätsprojekt ska specialstuderas för att ge ett effektivare...

Läs mer
Idcon

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur...

Läs mer


Veidekke och SENS samarbetar för miljövänlig energilagring i gruvor

Veidekke och Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har tecknat en ö...

Läs mer


Telge Energi Sverigetvåa i el märkt Bra Miljöval

Telge Energi säljer näst mest el med miljömärkningen Bra Miljöval i...

Läs mer

Tätare rapportering för ökad handelskapacitet mellan elområden

Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister.

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att tätare och mer detaljerat dela information...

Läs mer


Efter stormen: helikopterbesiktning av elledningar i Katrineholm och Linköping

Efter de senaste dygnens stormar inleder Tekniska verken nu några dagars driftbesiktning med...

Läs mer

Svenska kraftnät vill investera över åtta miljarder vid Norrlandskusten

Svenska kraftnät har ansökt hos regeringen om godkännande av ett investeringspaket...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech

W3E
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se