Instagram

Facebook

Energieffektiva skolfastigheter – en väg till ökad hållbarhet och minskad elförbrukning


2022-11-18

Bild: Addlight

Energiprogrammet består av flera initiativ som gemensamt strävar mot det långsiktiga målet att effektivisera energiförbrukningen i Skolfastigheters skolor och förskolor - samt även möjliggöra för en lägre elanvändning i fastighetsbeståndet. På två år har arbetet gett goda resultat i energibesparing och programmet omfattar nu alla fastigheter. Riktningen framåt är klar - sett till uppställda hållbarhetsmål, rådande krav på att spara el och utvecklingen på elmarknaden.

Bygg- och fastighetssektorn står varje år för cirka 21 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, där uppvärmning kopplat till fastighetsförvaltning motsvarar ungefär 25 procent av dessa utsläpp. Att energieffektivisera fastighetsdriften är en väg att sänka de framtida koldioxidutsläppen. Skolfastigheters energiprogram samlar flera projekt, med målet att minska energiförbrukningen inom fastighets-beståndet samt att säkerställa energisnålt byggande av nya skolor och förskolor – i linje med såväl Agenda 2030, som bolagets och kommunens hållbarhetsmål.

– I ett snabbt växande Uppsala behövs allt fler skolplatser och med ett större fastighetsbestånd följer också en ökad energiförbrukning. Det är en utveckling och utmaning vi måste möta. Skolfastigheter arbetar brett inom energibesparing och hållbarhetsmålen är integrerade med vår affärsplan. Energiprogrammet präglar i allt högre utsträckning bolagets rutiner i drift och förvaltning samt säkerställer också att energieffektiva lösningar tillämpas i de underhållsprojekt vi bedriver, samt i de nya förskolor och skolor som byggs, säger Skolfastigheters vd Mikael Carstensen.


Systematiserat arbetssätt i drift och förvaltning
Skolfastigheter är Uppsala kommuns största fastighetsägare och cirka 40 000 elever vistas dagligen i förskolor och skolor med en sammanlagd yta på omkring 475 000 kvadratmeter. Med volymen följer en stor energisparpotential – även då mindre driftoptimeringar görs, exempelvis för uppvärmning och belysning.

– Bara genom att vi noggrant följer upp vår förbrukning och systematiserar drift och förvaltning ur energisynpunkt, så finns stora besparingar att göra. Energiprogrammets kartläggning av hur fastigheterna är uppbyggda och används, hjälper oss hitta vägen till hur vi löpande kan optimera driften och hitta fler energibesparingar. Det gynnar både klimatet och Uppsalas skattebetalare, säger Peter Walhed, fastighetschef på Skolfastigheter.


Att mäta är att veta – en nyckel till besparing
Inom energiprogrammet finns en noggrant utarbetad process, där specifika åtgärdslistor och driftparameterscheman arbetas fram för varje fastighet, givet byggnadens förutsättningar och dess tekniska installationer. Löpande driftronder säkerställer att rätt nivå råder för exempelvis temperatur och ventilationsflöden. Energiförbrukningen mäts löpande och följs upp månadsvis i varje fastighet.

– Vi genomför energironder i alla våra 145 fastigheter och i majoriteten förskolor och skolor finns även aktiva driftparameterscheman. Hittills har vi identifierat cirka 800 driftoptimeringsåtgärder, av vilka 75 procent redan utförts, säger Dimitrios Zisimopoulos, energistrateg på Skolfastigheter.


Klimatvinster och sänkta kostnader
Energiprogrammet levererar tydliga resultat. Under perioden januari till och med oktober 2022 motsvarar energibesparingen i fastighetsbeståndet cirka 11 procent per kvadratmeter jämfört med 2019. Det motsvarar över 8 miljoner kronor i ekonomisk besparing och cirka 1406 ton koldioxidekvivalenter i reducerade utsläpp mätt på ett år. Siffran kan i ett tankeexperiment jämföras med utsläppen från en 562 455 mil lång biltur, 140 varv runt ekvatorn.

– Skolfastigheter har nu kommit en bra bit genom att utbilda personal och arbeta in nya energiprocesser i drift och förvaltning - men vi har fler växlar att lägga i och potentialen för fortsatt energieffektivisering är stor. Sett till rådande klimat- och elprisutveckling är det av högsta vikt att vi fortsätter arbetet i linje med våra långsiktiga mål, säger Dimitrios Zisimopoulos.


Källa: Uppsala Kommun Skolfastigheter

Tipsa en vn Skriv ut<span>Biovärmekartan 2024.</span>
Biovärmekartan 2024.

Här används lagrad solenergi för att ge biovärme

En ny undersökning visar att 564 orter i Sverige får största delen av sitt värmebehov från biobränsle. På dessa platser levereras värmen till lägenheter, villor, fastigheter och industrier via fjä...

Läs mer
flamkontroll


LOCUS ENERGY FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE HÅLLBAR ENERGIPRODUKTION I DALARNA

Locus Energy fortsätter att växa genom ett nytt förvärv av lokal vindkraftsproduktion. Anläggningen är belägen nordöst om Falun i elområde SE3.

Läs mer
Elmia Solar


Nytt tillstånd för Örtoftaverket förhandlat

Det har gått två år sedan Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Den planerade anlä...

Läs mer
Espower


Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands...

Läs mer
Melbye


Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi satsar för att utveckla Sveriges första fossilfria mineralgödselfabrik

I den största satsningen i sitt slag i Norden meddelar Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi ett partnerskap som syftar till att etablera Sveriges första fossilfria mineralgö...

Läs mer
Elmässan


PiteEnergi gör utvecklingsprojekt med batterilager

Vi tar ett steg in i framtiden genom att nu installera batterier för att utforska och förstå hur vi kan maximera möjligheterna på energimarknaden. Dessa batterier...

Läs mer
dekon_550
<span>Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, tillsammans med V2G-laddaren som nu ska börja fälttestas.</span>

Ferroamp inleder fälttester av V2G-lösning

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och går nu vidare med fälttester. Det är ett viktigt steg mot en ny kostnadseffektiv lö...

Läs mer
Energiengagemang


Gasum investerar i en ny biogasanläggning i Borlänge för att erbjuda mer förnybar energi på marknaden

Gasum har beslutat att investera i en ny biogasanläggning i Borlänge, Sverige. Investeringsbeslutet är nästa steg i Gasums plan att bygga fem storskaliga biogasanläggningar i...

Läs mer
deutsche-windtechnik


Så ska elnätet stå emot snö och is

Vädrets makter skapar ofta problem för elnätet och ett förändrat klimat innebär att påverkan kan komma att öka framöver. Vad gör Vattenfall...

Läs mer
Energimässan
<span>Fjärrvärmen och FVB växer i Storbritannien, drivkraften till den växande marknaden är fjärrvärmens miljömässiga fördelar.</span>

FVB växer i Storbritannien

Fjärrvärmen växer i Storbritannien och FVB UK deltar i flera stora projekt. Målet är att fjärrvärmen ska tiofaldigas fram till 2050 jämfört med dagens...

Läs mer
PPAM Solkraft
Elmia Solar arrangeras den 13-15 februari 2024 på Elmia i Jönköping. 

Stort internationellt intresse för nya mötesplatsen Elmia Solar

Det fanns en stark efterfrågan om en fackmässa för den snabbt växande solenergibranschen. Nu, ett halvår senare, arrangeras Elmia Solar. Intresset för att ställa...

Läs mer
Clinton
 

Producentansvar för plast välkomnas

Energimyndigheten fick av regeringen i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS (Carbon Capture and Storage) och CCU (Carbon Capture and Utilization). I sin rapport fö...

Läs mer
Solpalnet
Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination<span> </span>konstaterar forskare vid Etour.

Turister tål vindkraft

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt vid Etour som undersökt naturturism och...

Läs mer
Enegic3


Justering av elnätsavgiften i Luleå 2024

Luleå Energi Elnät höjer elnätsavgiften med 9% från och med den 1 januari 2024. Detta motsvarar ungefär 11 kr/månaden för en lägenhet och 28 kr/må...

Läs mer
cortus


Falkenberg Energi löser elnätsproblemen innan de uppkommer

Nu har Falkenberg Energi utfört kabeldiagnostik på en tredjedel av kommunens högspänningskablar. Resultaten används för att åtgärda kablar som är i...

Läs mer
KL Industri


Pressinbjudan: Pressträff om nya utställningen Drivkraft i Teknikens Hus

Vattenfall, Luleå Energi och Teknikens Hus bjuder in till pressträff och berättar om samarbetet med den nya utställningen Drivkraft.

Var: Teknikens Hus Luleå Teknikens Hus...

Läs mer
Solarsupply

Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector utsedda till projekt av gemensamt intresse av EU-kommissionen

Två stora vätgasinfrastrukturprojekt som drivs av Nordion Energi och Gasgrid Finland finns med på listan över energiinfrastrukturprojekt med potential att bygga en mer...

Läs mer
hammar-produkter


Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt

Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på grund av flera stora industrisatsningar. I samband med utbyggnaden av energisystemet bör Sverige...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

marin miljöanalys

KL Industri 250

OKQ8 Sunday

Solmässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se