Instagram

Facebook

Energieffektiva skolfastigheter – en väg till ökad hållbarhet och minskad elförbrukning


2022-11-18

Bild: Addlight

Energiprogrammet består av flera initiativ som gemensamt strävar mot det långsiktiga målet att effektivisera energiförbrukningen i Skolfastigheters skolor och förskolor - samt även möjliggöra för en lägre elanvändning i fastighetsbeståndet. På två år har arbetet gett goda resultat i energibesparing och programmet omfattar nu alla fastigheter. Riktningen framåt är klar - sett till uppställda hållbarhetsmål, rådande krav på att spara el och utvecklingen på elmarknaden.

Bygg- och fastighetssektorn står varje år för cirka 21 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, där uppvärmning kopplat till fastighetsförvaltning motsvarar ungefär 25 procent av dessa utsläpp. Att energieffektivisera fastighetsdriften är en väg att sänka de framtida koldioxidutsläppen. Skolfastigheters energiprogram samlar flera projekt, med målet att minska energiförbrukningen inom fastighets-beståndet samt att säkerställa energisnålt byggande av nya skolor och förskolor – i linje med såväl Agenda 2030, som bolagets och kommunens hållbarhetsmål.

– I ett snabbt växande Uppsala behövs allt fler skolplatser och med ett större fastighetsbestånd följer också en ökad energiförbrukning. Det är en utveckling och utmaning vi måste möta. Skolfastigheter arbetar brett inom energibesparing och hållbarhetsmålen är integrerade med vår affärsplan. Energiprogrammet präglar i allt högre utsträckning bolagets rutiner i drift och förvaltning samt säkerställer också att energieffektiva lösningar tillämpas i de underhållsprojekt vi bedriver, samt i de nya förskolor och skolor som byggs, säger Skolfastigheters vd Mikael Carstensen.


Systematiserat arbetssätt i drift och förvaltning
Skolfastigheter är Uppsala kommuns största fastighetsägare och cirka 40 000 elever vistas dagligen i förskolor och skolor med en sammanlagd yta på omkring 475 000 kvadratmeter. Med volymen följer en stor energisparpotential – även då mindre driftoptimeringar görs, exempelvis för uppvärmning och belysning.

– Bara genom att vi noggrant följer upp vår förbrukning och systematiserar drift och förvaltning ur energisynpunkt, så finns stora besparingar att göra. Energiprogrammets kartläggning av hur fastigheterna är uppbyggda och används, hjälper oss hitta vägen till hur vi löpande kan optimera driften och hitta fler energibesparingar. Det gynnar både klimatet och Uppsalas skattebetalare, säger Peter Walhed, fastighetschef på Skolfastigheter.


Att mäta är att veta – en nyckel till besparing
Inom energiprogrammet finns en noggrant utarbetad process, där specifika åtgärdslistor och driftparameterscheman arbetas fram för varje fastighet, givet byggnadens förutsättningar och dess tekniska installationer. Löpande driftronder säkerställer att rätt nivå råder för exempelvis temperatur och ventilationsflöden. Energiförbrukningen mäts löpande och följs upp månadsvis i varje fastighet.

– Vi genomför energironder i alla våra 145 fastigheter och i majoriteten förskolor och skolor finns även aktiva driftparameterscheman. Hittills har vi identifierat cirka 800 driftoptimeringsåtgärder, av vilka 75 procent redan utförts, säger Dimitrios Zisimopoulos, energistrateg på Skolfastigheter.


Klimatvinster och sänkta kostnader
Energiprogrammet levererar tydliga resultat. Under perioden januari till och med oktober 2022 motsvarar energibesparingen i fastighetsbeståndet cirka 11 procent per kvadratmeter jämfört med 2019. Det motsvarar över 8 miljoner kronor i ekonomisk besparing och cirka 1406 ton koldioxidekvivalenter i reducerade utsläpp mätt på ett år. Siffran kan i ett tankeexperiment jämföras med utsläppen från en 562 455 mil lång biltur, 140 varv runt ekvatorn.

– Skolfastigheter har nu kommit en bra bit genom att utbilda personal och arbeta in nya energiprocesser i drift och förvaltning - men vi har fler växlar att lägga i och potentialen för fortsatt energieffektivisering är stor. Sett till rådande klimat- och elprisutveckling är det av högsta vikt att vi fortsätter arbetet i linje med våra långsiktiga mål, säger Dimitrios Zisimopoulos.


Källa: Uppsala Kommun Skolfastigheter

Tipsa en vän     Skriv ut

Estlands största biogasproducent samarbetar med svenska C-Green kring cirkulär slamhantering

Estonian Cell, massatillverkare och Estlands största biogasproducent och C-Green, ett svenskt cleantech-företag med en ny teknologi för hållbar hantering av slam, meddelade idag att de har ingått i ett partnerskap...

Läs mer
Stella Futura


Rekordintresse när Stockholms marknadsplats för eleffekt öppnar

Nu öppnar den tredje säsongen av sthlmflex, marknadsplatsen för efterfrågeflexibilitet i Stockholmsregionen. Intresset är rekordstort, med 120 procents ökning av...

Läs mer
netcontrol

Solparken Floda-Sund ett steg närmare förverkligande

European Energy har nu skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om Samråd för Floda-Sund PV, den planerade solparken norr om Vika återvinningscentral i Katrineholms kommun....

Läs mer
Uppsala universitet


Absolicon och Kanarieöarnas tekniska institut visar upp ny solvärmeinstallation på Gran Canaria

Under 2022 har Absolicon installerat och driftsatt en solvärmeinstallation vid tekniska institutet ITC på Kanarieöarna. Installationen är byggd som en demonstartionsanlä...

Läs mer
Enegic3


Leverans till Alfredsson Transport av tung elektrisk lastbil med fossilfritt stål

Som världens första lastbilstillverkare har Volvo börjat introducera fossilfritt stål* i sina lastbilar. Nu levereras de första eldrivna lastbilarna med fossilfritt stå...

Läs mer
flamkontroll
Avtalet innebär att E.ON tillhandahåller kraftvärmeanläggningen Heleneholmsverket som reservanläggning för att säkra en tillförlitlig elförsörjning i södra Sverige under vintern.

E.ON och Svenska Kraftnät tecknar avtal om reservkraft till södra Sverige

E.ONs kraftvärmeanläggning Heleneholmsverket i Malmö ska vid behov öka elproduktionen med upp till 80 megawatt för att säkra energiförsörjningen i södra...

Läs mer
cortus
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Elmarknaden just nu:

December inleds med högre efterfrågan på el och högre elpris

Lägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan på el både i Europa och i Sverige bidrog till högre elpriser i slutet av november....

Läs mer
Solarsupply


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Västerbotten och OKQ8 fortsätter satsningen på elbilsladdning och öppnar nya supersnabbladdare...

Läs mer
hammar-produkter

Solparken i Kingebol ett steg närmare verklighet

European Energy har nu skickat in ansökan om Samråd för Myren PV (photovoltaic) till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet ligger i anslutning till...

Läs mer
KL Industri


Sveriges statsminister om besöket hos Stockholm Exergi:

”Här tas nästa steg att fånga in koldioxid”

Den sista november tog Sveriges regering emot Europaparlamentets talmanskonferens på Värtaverket i Stockholm.


– För oss är det viktigt att samlas på Stockholm Exergi,...

Läs mer
Enerbrokers


Energieffektivitet är bästa sättet för industrin att kapa kostnader och omgående minska utsläppen

Företag runt om i världen möts av ett tryck som aldrig tidigare skådats från energikostnader och angelägna klimatförändringar. En ny rapport från...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
I mobilitetshuset Solkvarteret har solcellerna integrerats i fasaduttrycket.

Här är snyggaste solenergihuset

Mobilitetshuset Solkvarteret i Malmö, ritat av FOJAB, har södra Sveriges finaste solanläggning. Det menar föreningen Solar Region Skåne som tilldelar Solkvarteret utmä...

Läs mer
Längst till vänster ses naturligt trä. De tre träbitarna till höger har genomgått olika sorters behandling som ger högre ytarea och mindre porer, som ger snabb vattentransport genom materialet.

Forskare framställer el ur trä

I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom...

Läs mer


Assemblin installerar värme och sanitet i bostadsprojekt i Göteborg

Assemblin har fått uppdraget att utföra VS-installationer i bostadsområdet Fixfabriken som nu byggs i stadsdelen Majorna i Göteborg. Det rör sig om två kvarter med...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se