Instagram

Facebook

Energimyndigheten beviljar anslag till SMR-projekt


2022-02-15

Minireaktorn Sealer.
Bild: Blykalla reaktorer
Minireaktorn Sealer.

Energimyndigheten beviljar upp till 99 miljoner kr i forskningsanslag till Swedish Modular Reactors AB för att bygga en modulär blykyld testanläggning i Oskarshamn. Testreaktorn ska vara eldriven och beräknas vara klar för drift senast 2024.

Pilotanläggningen är en så kallad SEALER-E som ska byggas inom ramen för projektet Solstice, där Uniper tillsammans med Blykalla och KTH har för avsikt att ta fram en testanläggning som ett första steg i en forskningsserie.

Baserat på resultaten från testanläggningen är tanken sedan att bygga en demonstrationsreaktor. Denna anläggning kommer att vara nukleär och användas för att vidareutveckla teknologin som sedan ska användas för att bygga en fullskalig kommersiell SEALER-55. Målsättningen är att en färdig reaktor ska kunna tas i drift under 2030-talet.

– Det är ett oerhört glädjande besked som vi får från Energimyndigheten idag. Beskedet har ett stort symboliskt värde för svensk kärnkraft, och är ett viktigt steg för utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige, säger Johan Lundberg, VD OKG och styrelseledamot i Swedish Modular Reactors.

– Historiskt har Sverige som nation byggt upp en kärnkraftsindustri från grunden. Inom loppet av knappt 20 år på 1970-1980-talet, byggdes 12 reaktorer med i huvudsak inhemsk kompetens. Det har inneburit stora konkurrensfördelar för svensk industri, och att vi haft ett av de främsta elsystemen i världen både vad gäller klimat och stabilitet, säger Johan Lundberg.

Det som särskiljer en SMR från dagens stora kärnkraftverk är att den kan leverera samma stabila och fossilfria el som idag, men mer flexibelt och på mindre yta. Även säkerhetssystemet är annorlunda, där ett så kallat passivt säkerhetssystem innebär att om en incident skulle inträffa så kyler reaktorn ner sig själv, utan att vara beroende av någon yttre elförsörjning.

Tanken är att de olika delarna till en SMR tillverkas i en fabrik och transporteras till sajten. Delarna monteras sedan ihop på plats, nästan som en byggsats. Eftersom de kan serietillverkas blir både kostnaden och tiden som krävs för att bygga en SMR mycket lägre än för ett storskaligt kärnkraftverk. Genom att koppla ihop flera SMR på platser där det behövs mer el kan effekten anpassas bättre till specifika behov, vilket bidrar till mer flexibilitet, stabilitet och planerbarhet i elförsörjningen.

– En SMR behöver inte laddas med nytt kärnbränsle lika ofta som ett konventionellt kärnkraftverk. Vissa modeller av SMR levereras till och med färdigt med allt bränsle som det kommer att behöva under sin livstid. Därefter flyttas hela bränsleenheten till slutförvar. Detta minskar både kostnaderna och ökar driftsäkerheten, förklarar Johan Lundberg.


Källa: Uniper

Skriv ut

Ny investering kan halvera elkostnaden för Skellefteå Krafts kunder

Skellefteå Kraft investerar i Emulate, ett företag som utvecklat en unik lösning som förväntas effektivisera energisystemet och bidra till hanteringen av ett 100 procent förnybart energisystem.

Läs mer
svero


Nytt ramavtal inom kraftnät till Norconsult

Norconsult har fått tilldelning för ett tredje ramavtal med Svenska kraftnät. Det nya avtalet avser konstruktion och gäller under tre år med möjlig förlä...

Läs mer
Uppsala universitet


Svenska vindkraftsbolaget Hexicon växlar upp i Italien

Hexicons verksamhet i Italien bedrivs genom joint venture-bolaget AvenHexicon, tillsammans med Avapa Energy SRL. AvenHexicon utvecklar för närvarande fem parker för flytande...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Nya elprisområden chockhöjer stockholmarnas elräkningar

Om huvudstaden blir ett eget elprisområde kommer Stockholm få dubbelt så höga elpriser som övriga Mälardalen, med timpriser på upp till 30 kronor per...

Läs mer
cortus
Placeringen av en laddstation i Karlskoga blir strategiskt viktig i mellansveriges transportstråk.

Strategisk placering för tungtransportens nya laddstation

Snart ska tunga fordon för godstransporter kunna ladda el på en ny anläggning vid Mosserud i Karlskoga. Spaden sätts i marken redan i höst och allt ska stå klart inom...

Läs mer
Solarsupply
Här införs ett av ställen med batterierna i det specialbyggda teknikrummet som hanterar brand, vätskeläckage, kylning och som även inkapslar elstrålning.

Sex ton batterier ska lagra studenthusets solenergi

På KTH Live-In Lab är det full fart. Ankomsten av de stora batterierna från Northvolt-projektet håller som bäst på att installeras. Att få in de olika delarna,...

Läs mer
hammar-produkter


Fördelningsstation kommer säkerställa kapacitet i elnätet på industriområde

I takt med att Jönköpingsregionen växer kommer allt fler förfrågningar på företagsetableringar i området. Jönköping Energi har under det senaste...

Läs mer
KL Industri


Nordens elproduktion håller priserna nere under juli

Sommar brukar vanligtvis innebära lägre elpriser med varmare och mildare väder, påfyllda vattenmagasin och mycket blåst. Men på grund av den politiska situation som...

Läs mer
Jakobssons Smide


Sänkt klimatavtryck för Vattenfalls vindkraft

Koldioxidavtrycket för Vattenfalls vindkraft har nu sänkts till 13 gram per producerad kilowattimme, jämfört med 15 gram 2016, och trenden fortsätter. Den nya...

Läs mer
Energiservice Skellefteå


Volvokoncernen påbörjar processen att etablera batterifabrik i Sverige

För att möta den växande efterfrågan på elektriska tunga lastbilar och maskiner har Volvokoncernen påbörjat processen att etablera en fabrik för storskalig...

Läs mer
Enegic3
Charlotta Sund, Bixias styrelseordförande och vd för Tekniska verken-koncernen.

Bixia är landets mest jämställda energibolag – enligt Kraftkvinnornas jämställdhetsrapport

Den 29 juni presenterade föreningen Kraftkvinnorna årets jämställdhetsundersökning för energibranschen. Enligt undersökningen, som har granskat 284 svenska...

Läs mer
Enerbrokers


Neoen inleder byggnation av sin första vindparksanläggning i Sverige

Storbrännkullens vindpark kommer byggas i Jämtlands och Västernorrlands län inom kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå, ungefär 100 kilometer från...

Läs mer
netcontrol

Vattenfall och Göteborg Energi i samarbete om fysisk elhandel

Göteborg Energis elhandelsverksamhet inleder ett nytt samarbete med Vattenfall rörande fysisk elhandel och stödtjänster till Svenska Kraftnät. Samarbetet innebär att...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se