Instagram

Facebook

Ett kvarts sekel med en avreglerad elmarknad


2022-06-16

Årssnittpriset på el 1996-2021.
Bild: Bixia
Årssnittpriset på el 1996-2021.

För 26 år sedan avreglerades den svenska elmarknaden. I samband med avregleringen grundades elbolaget Bixia som nu summerar sina 25 år på marknaden. Medelpriset för en kilowattimme har varit cirka 30 öre under de här åren. Men de senaste två åren, 2020 och 2021 har varit turbulenta jämfört med övriga år. Under 2020 hade vi det lägsta snittpriset någonsin och förra året hade vi det högsta.

– Fram till år 2018 hade vi inte så stora prisvariationer, i stort sett präglades elpriset av om det var ett torrt eller ett blött år, dvs om vi hade gott eller ont om vattenkraft, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Tar man en närmare titt på hur utvecklingen av elmarknaden generellt har sett ut sedan avregleringen 1996 kan man konstatera att den fria marknaden har inneburit en ökad konkurrens mellan såväl producenter som elhandlare, vilket har pressat priserna.

– Elmarknaden är komplex och det är många faktorer som påverkar elpriset. Det har hänt mycket sedan avregleringen 1996. Likt 1996 är det fortfarande fundamentala faktorer som temperatur, nederbörd som spelar en stor roll för elpriset. Men de senaste åren har vinden fått en större påverkan eftersom vi fått in betydligt mer vindkraft i systemet, säger Johan Sigvardsson.


Från en svensk till en europeisk elmarknad
Det har skett flera andra stora förändringar sedan elmarknaden avreglerades. Bland annat handeln med utsläppsrätter som infördes år 2005 och de många ledningar som byggts inom Sverige och Norden. Ökad kapacitet och ökat utbytet mellan Sverige, Norden och Europa har också skett. Vi har sedan 1996 gått från en svensk elmarknad till en nordisk elmarknad. Idag är vi alltmer integrerade med den europeiska elmarknaden.

– De utbyggda ledningarna till Europa har gjort att vårt elpris i Norden påverkas alltmer av europiska priserna som är högre. Samtidigt har den planerbara kraften minskat vilket gjort att vindkraften fått en allt större påverkan på priset. För 25 år sedan var vindkraftsproduktionen i stort sett obefintlig, idag står den för omkring 15 procent av den svenska elproduktionen, säger Johan Sigvardsson. .


Elöverskott 2035
I de långsiktiga prisprognoser som Bixia gör årligen räknar elbolagets analytiker med att elpriset kommer ligga på ganska höga nivåer fram till 2030 då priset väntas sjunka i takt med att den förnybara produktionsutbyggnaden blir allt billigare.

Produktion, elanvändning och ledningskapaciteten skapar tillsammans en energibalans. Bixia räknar med att Nordens energibalans kommer att öka de kommande 14 åren. Enligt prognosen kommer elanvändningen att stiga med cirka 25 procent fram till 2035 och elproduktionen kommer att stiga ännu mer, med hela 36 procent.

Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer fortsätta att variera mer över tid och under dygnet.

– Fram till år 2035 räknar vi med att elanvändningen kommer att öka med nära 100 TWh. Det beror främst på utvecklingen inom transport- och industrisektorn, och till viss del på att fler datacenter etablerar sig i Norden. Vår bedömning är emellertid att produktionen ökar i ännu högre takt, vilket bland annat beror på EU:s skärpta utsläppsmål vilket påskyndar utbyggnaden av förnybar energi samt att vi ser en nedgång i produktionskostnaden för vind- och solkraft, förklarar Johan Sigvardsson.

Bixias bedömning är att elektrifieringen av industrin kommer att kräva ytterligare 36 TWh fram till 2035 medan elektrifieringen av transportsektorn kommer kräva cirka 38 TWh och datacenter cirka 12 TWh.

– Energibalansen i Norden styrs av exportmöjligheter. Den ökade produktionen kommer driva fram mer export mot länder med högre elpris. Från 2025 räknar vi med en export på mellan 40 och 50 TWh ett normalår och efter 2030 förväntas fler ledningar göra att exporten ökar om produktionsökningen stiger som vi prognostiserar, säger Johan Sigvardsson.


Källa: Bixia

Skriv ut

Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect AS, ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB, är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk grävmaskin används i ett...

Läs mer
svero
Kraftvärmeverket i Västerås.

Enerco får nytt avtal inom industrirengöring vid MälarEnergi i Västerås

Enerco har just ingått ett flerårigt avtal med MälarEnergi inom industrirengöring vid kraftvärmeverket i Västerås. Avtalet med Enerco omfattar en fast bemanning...

Läs mer
Uppsala universitet
Visionsbild över det nya häktet i Kristianstad (bilden är en illustration).

Bravida säkrar Kriminalvårdens häkte i Kristianstad till ett ordervärde om cirka 35 miljoner

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar för larm och passerkontroll till Kriminalvårdens nya byggnad för verksamheterna häkte, frivård och transportenheten...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Avverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.
– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa...

Läs mer
cortus


Världens kanske mest miljövänliga kommersiella flygning flögs mellan Malmö och Bromma

Den 21 juni genomförde flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och bränsleleverantören Neste världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent...

Läs mer
Solarsupply


Alight förvärvar solenergianläggningar från Vattenfall

Alight utökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anläggningar med förnybar energi i Sverige, varav 5 är solenergianläggningar med en...

Läs mer
hammar-produkter
Pär Kaller, vd på Bixia.

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

Magnus Reitersjö tillträder tjänsten som affärsenhetschef och vice VD på elbolaget Bixia den 29 september. Han kommer närmast från tjänsten som Treasurychef...

Läs mer
KL Industri
Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.

Tove och Luis fick jobb redan innan examen i ny spännande bransch

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande arbetsuppgifter och vara en del av ett ansvarstagande företag var alla viktiga punkter när Tove och...

Läs mer
Jakobssons Smide
BillerudKorsnäs anläggning i Gävle ska förse Sandviken Energi med restvärme genom en 22 km lång ledning.

Spill från Gävle värmer Sandviken

I maj togs första spadtaget för att bygga samman Gävle och Sandviken med en fjärrvärmeledning. Satsningen, som har fått 210 miljoner kronor i stöd från...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman...

Läs mer
Enegic3


Stigande fasta elpriser

De senaste veckorna har det varit oroligt på den finansiella elmarknaden. De fasta elavtalen har på kort tid ökat kraftigt i pris. Orsaken är främst minskade gasleveranser...

Läs mer
Enerbrokers


Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö gällande Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran att...

Läs mer
netcontrol


Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se