Instagram

Facebook

Första heltäckande jämförelsen av biodrivmedel


2021-08-25

Bild: Chalmers Industriteknik

För första gången finns nu en heltäckande jämförelse av klimatnytta, kostnader och resurseffektivitet för biodrivmedel från skogsrester. Analysen är framtagen för beslutsfattare inom industri och politik.

En forskargrupp med stor kompetensbredd har jämfört tolv olika biodrivmedel producerade av restprodukter från skogen. Frågan som de vill besvara är: Finns det ett optimalt val?

Forskarna har analyserat hela kedjan från råmaterial till användning i både bilar och lastbilar, och jämfört drivmedlens klimatnytta, totalkostnader och resurseffektivitet.

Kostnaderna inkluderar råvaror, produktion och distribution av drivmedel samt fordon och representerar mogna kostnader, det vill säga då samtliga tekniker för att framställa de jämförda biodrivmedlen är kommersiellt mogna.

Finns det då ett optimalt val? Svaret är inte enkelt. Det går inte att utse en vinnare - ett drivmedel som är bäst i alla sammanhang. Men beslutsfattare kan se vilka drivmedel som är mest lovande och på så sätt få hjälp att fatta välgrundade beslut om till exempel investeringar och utformning av styrmedel.


Klarar klimatkraven
De tolv biodrivmedlen i studien klarar EU:s hållbarhetskriterier. Så långt får alla grönt ljus. Det finns alltså en mångfald av skogsbaserade drivmedel som minskar de klimatskadliga utsläppen från transportsektorn.

Forskarnas granskning av totalkostnaderna visar att kostnaden för nya fordon och bränslen vida överstiger samhällets kostnader för investeringar i infrastruktur för distribution av bränslet.

– Man talar ofta om infrastrukturkostnaden som avgörande för att dessa bränslen ska kunna växa, men vi kan visa att den är förhållandevis liten, utslaget på alla användare, säger Tomas Lönnqvist, forskare vid IVL och projektledare för studien.


Ny eller befintlig tank?
Det finns två kategorier av biodrivmedel: drop-in-bränslen som går att blanda i konventionella fossila bränslen och enmolekylära bränslen som kräver nya fordon och ny infrastruktur. Kan vi köra hållbart med droppar i tanken eller måste vi köpa en ny tank?

På kortare till medellång sikt tycks det enklast att satsa på drop in-bränslen, eftersom de passar dagens fordon och infrastruktur. Nackdelen med drop in-bränslen är att de är dyrare och mindre resurseffektiva än enmolekylära drivmedel.

De enmolekylära drivmedlens starka sidor är högre resurseffektivitet och bättre övergripande ekonomisk prestanda, vilket skulle kunna motivera investeringar i nya fordon och ny infrastruktur, särskilt för tunga fordon.

– Det ligger närmare till hands att göra investeringar i ny teknik för lastbilar, eftersom personbilar har kommit längre i omställningen mot fossilfrihet, säger Tomas Lönnqvist.


Industrin visar stort intresse
Idén till studien av de tolv biobränslena formulerades i dialog med industrin, som visat stort intresse för att ta ett helhetsgrepp och skapa ett bättre beslutsunderlag för kommande investeringar. En referensgrupp med representanter för industrin har även bidragit med specialistkunskap.

Går det då att fatta beslut baserat på studien? Den belyser vilka drop in- respektive enmolekylära drivmedel som är mest lovande beträffande total kostnad, växthusgasprestanda och resurseffektivitet, men den utser ju ingen vinnare.

Tomas Lönnqvist skickar bollen tillbaka till drivmedelsproducenter, motor- och fordonstillverkare samt myndigheter och politiker.

– Det går att vikta de olika kriterierna för att få ett tydligare resultat. Om man som beslutsfattare säger att klimatet är viktigast faller valet ut på ett sätt, ska ekonomin styra får man ett annat resultat och säger man att skogen är en begränsad resurs blir beslutet ett tredje. Någon måste bestämma vad som är viktigast och ge marknaden tydliga förutsättningar.


De mest lovande biodrivmedlen
Så presterar drivmedlen baserade på skogsrester i ett helhetsperspektiv, med hänsyn till klimat, kostnader och effektivitet.

Personbilar: Drop in-bränslen såsom bensin från lignin och hydropyrolys presterar väl på alla tre kriterierna i bedömningen. Andra bra alternativ är enkelmolekylära bränslen i form av metanol, DME och metan samt drop in-bränslen i form av bensin baserat på snabbpyrolys samt de tre slags dieselbränslen som baseras på vätebehandling och uppgradering


Lastbilar: Enmolekylära bränslen i form av metanol och DME och drop in-bränslen i form av diesel baserad på lignin och baserat på hydropyrolys presterar väl på alla tre kriterierna i bedömningen. Andra intressanta bränslealternativ för lastbilar är LBG i dieselmotorer (enmolekylärt bränsle) och diesel baserad på snabbpyrolys och vätebehandling (drop in-bränslen).


Källa: Chalmers Industriteknik


Skriv ut

OX2 säljer en 24 MW vindpark i Polen till Equitix

OX2 har sålt en landbaserad vindpark med en kapacitet på 24 MW i sydöstra Polen till Equitix som investerar i infrastruktur. Byggnationen startar i år och beräknas vara klar under 2024.

Läs mer
Cortus Energi


ABB laddar Uppsalas elbussar

Uppsala storsatsar på nästa generations hållbara kollektivtrafik och framöver ska fler elbussar rulla på stadens gator. Sedan 2019 har GUB (Gamla Uppsala Buss) kö...

Läs mer
Uppsala universitet
Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo.

Sveriges största solcellspark återinvigs i Sjöbo med tredubblad kapacitet

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo återinvigs imorgon onsdag efter en större utbyggnad. Anläggningen blir återigen landets största i sitt slag och...

Läs mer
Solarsupply
Willibald Berger, CAO HANZA, Timo Dreyer, CEO Beyers, Erik Stenfors, CEO HANZA, Wolfgang Beyers, huvudägare Beyers.

HANZA bygger vidare på sina värmländska framgångar – förvärvar elektroniktillverkare i Tyskland

HANZA Holding AB har förvärvat Helmut Beyers GmbH, en elektroniktillverkare i Mönchengladbach, Tyskland, med ca 150 medarbetare. Förvärvet baseras på bolagets...

Läs mer
KL Industri


En minuts paus för en säker arbetsmiljö på Vattenfall Eldistribution

Arbetet på hela Vattenfall Eldistribution AB stoppas under en minut den 26 oktober för att belysa vikten av en god och säker arbetsmiljö.

Läs mer
Jakobssons Smide
Brf Laröds Blomma, Riksbyggen, Helsingborg.

Riksbyggen och Öresundskraft i innovativt avtal om förnybar elförsörjning

I Laröd utanför Helsingborg uppför Riksbyggen 48 bostadsrätter. Riksbyggen, Öresundskraft och den blivande Brf Laröds Blomma har tecknat avtal som innebär att...

Läs mer


Utbyggnad av vind- och solenergi för långsam för att stoppa klimatförändringarna

Produktionen av förnybar energi ökar varje år. Men praktiskt taget inget land håller tillräckligt högt tempo för att nå Parisavtalets mål - en global...

Läs mer
Enegic


Karlskoga och Degerfors samarbetar kring elnäten

Karlskoga Energi & Miljö och Degerfors Energi är båda relativt små aktörer när det gäller elnät och idén om att samarbeta för att vinna...

Läs mer
Göta energi


ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanlä...

Läs mer
Enerbrokers
Dan Ouchterlony, EVP Schibsted Financial Services & Ventures

Schibstedt investerar ytterligare nästan 360 miljoner i digitalt elbolag

Den 2 september i år gick Schibsted in som investerare i det digitala elbolaget Tibber, när Tibber köpte Schibsteds svenska bolag Kundkraft AB med aktiekapital. Nu investerar...

Läs mer
Viktig satsning mot grönare och renare frakter till sjöss.

Roxtec väljer hållbara marina bränslen

Som framgångsrik leverantör av kabel- och rörgenomföringar har Roxtec vuxit till att täcka in branscher och marknader världen över. Det har ökat behovet av...

Läs mer


El från solkraft om Södertäljeborna får välja

Nya siffror från Telge Energi visar att solkraft är den populäraste energikällan när Södertäljeborna får säga sitt. Fyra av tio invånare i Sö...

Läs mer

Låg kostnad för bio-CCS från biogas

Negativa utsläpp som fås genom infångning och lagring av koldioxid från biogena källor, så kallad bio-CCS, kommer att spela en viktig roll för att lyckas...

Läs mer
Spjutmo

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det togs i drift 1969 och ägs i dag av energibolaget Fortum som just nu utför...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se