Instagram

Facebook

Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige


2022-09-22

ACCEL -ny samverkansarena med VGR, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät.
Bild: Tomas Arlemo
ACCEL -ny samverkansarena med VGR, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät.

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Den omställning till elektrifiering som sker i Västra Götaland är inte bara en nödvändighet för att klara våra högt ställda klimatambitioner, den är även en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära ett kraftigt ökat elbehov.

Det senaste initiativet för att skynda på utvecklingen och lösa utmaningarna är en regional samverkansarena som kallas ACCEL- Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska kraftnät.


Elfrågan berör alla
Västra Götaland är det län med störst elanvändning i Sverige, och nu kommer det öka ännu mer när fler vill använda el för att minska klimatpåverkan.

– Nätkapaciteten är helt avgörande för den västsvenska industrin och vi behöver lösa upp energiknutarna, därför tar vi nu ett krafttag genom samarbetet i ACCEL. Det är här vi koncentrerar arbetet med att snabba på elnätsutbyggnaden, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Energifrågan har varit en av valrörelsens största, den berör såväl medborgare som näringslivet. Att den påverkar Västra Götaland råder det inga som helst tvivel om – med en stor del av landets industrier är regionen en viktig pusselbit i Sveriges ekonomi och norra Europas främsta elektrifieringsregion.

– För att nå energi- och klimatmålen behöver vi alla dra åt samma håll. Vi ser att det är stora investeringar på gång och för att de ska realiseras krävs att tillgången på el och överföringskapacitet matchar behoven, säger Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland.


Många industrier - stort elbehov
Västsverige är en industriell och ekonomisk motor i Sverige. När fordonsindustri, kemi- och petrokemisk industri, annan tillverkningsindustri samt transporter ska ställa om till en fossilfri framtid innebär det ett elbehov som motsvarar flera mellanstora städer. Inom ACCEL ligger fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.


Effektivare tillståndsprocesser för snabbare nätutbyggnad
För att kunna säkerställa det dramatiskt ökade elbehovet som elektrifieringen i Västra Götaland behöver elnätet förstärkas med nya ledningar. Det största hindret idag är framkomlighetsproblematik och utdragna tillståndsprocesser, det gör att ledtiderna för att få nya ledningar på plats är för långa. För att möjliggöra elektrifieringen behöver tillståndsprocesserna effektiviseras så att elnätet kan utvecklas i takt med samhället.

– För att tillgången på el inte ska stå i vägen för elektrifieringen måste vi öka samarbetet såväl nationellt som regionalt när det gäller bland annat utbyggnaden av elnäten. Vi behöver hitta framkomliga lösningar för nya kraftledningar och effektivare sätt att kunna genomföra utbyggnadsprojekt, så att kapaciteten finns när den behövs, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

I samarbetet kring ACCEL ingår Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Nu bjuder parterna, tillsammans med Johanneberg Science Park, in till en uppstartkonferens för att samla relevanta aktörer från industri, offentlig sektor, statliga myndigheter, region och kommuner för att tillsammans dela erfarenheter och hitta lösningar som kan skynda på processen med elproduktion och elnätsutbyggnad.

– Det är viktigt att det finns en samsyn med såväl kommuner som nationella beslutsfattare så att vi kommer framåt, det är en ödesfråga för hela Sverige, på så många plan, avslutar Johnny Magnusson.


Källa: Johanneberg Science Park

Skriv utAnläggningen i Bålsta norr om Stockholm omfattar över 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter.
Anläggningen i Bålsta norr om Stockholm omfattar över 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter.

Tredje stora solcellssatsningen på ett år när Axfood bygger en av landets största solcellsanläggningar i Landskrona

Axfood fortsätter att investera i solceller. Nu installerar Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab ytterligare en takbaserad solcellspark om cirka 30 000 kvadratmeter, på sitt nya frukt- och grönt-lager i Landskrona, som ska...

Läs mer
\

Tredje gången gillt för Linde energi – nominerade till Miljöstrategipriset

För tredje gången på fyra år är kommunägda Linde energi nominerade till Miljöstrategipriset, ett pris som ”tilldelas en verksamhet, grupp eller fö...

Läs mer
Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen, uppmärksammades med en andraplats till klimatpriset The Roger Léron Award i Bryssel den 27 september 2022.

Vd för svenskt energikontor mottog prestigefullt europeiskt klimatpris

Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen, uppmärksammas med en andraplats i The Roger Léron Award. Det avslöjades under en prisceremoni i Bryssel 27 september....

Läs mer
Uppsala universitet
Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.

”En förmån att få delta i Elektrifieringskommissionen”

Elektrifieringskommissionens arbete med att hitta vägar att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn finns nu summerat i en ny rapport. Annika Viklund berättar om sin...

Läs mer
Enegic3


Lägre boränta för energisnåla hus

Det ska löna sig att energieffektivisera. Därför får nu de av Handelsbankens kunder som bor i ett energieffektivt hus, energiklass A eller B enligt Boverkets klassificering, sitt...

Läs mer


Peab bygger transformatorstation i Nordreisa

Peab har fått uppdraget att ansvara för bygg- och betongarbeten vid Vinnelys transformatorstation i Nordreisa kommun. Beställare är Statnett SF och kontraktssumman uppgår...

Läs mer
cortus


NCC bygger ut elförsörjningen i södra Stockholm

NCC påbörjar nu ombyggnationen av en av Stockholms äldsta stamnätverksstationer i Hammarby Sjöstad. Det nya ställverket får en ökad kapacitet och fö...

Läs mer
Solarsupply


Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet...

Läs mer
hammar-produkter


Lokal kraft ska höja krisberedskapen i Jönköping

Så kallad ö-drift är på väg att bli verklighet i Jönköpings kommun. Kommunen har tagit beslut om en avsiktsförklaring att tillsammans med Jönköping...

Läs mer
KL Industri
Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och minska elenergianvändningen intensifierar kommunen sina ansträngningar.

Kommunen agerar för att minska sin elanvändning i rådande energikris

Nu kraftsamlar Uppsala kommun under pågående energikris. Kommunstyrelsen beslutade idag om en inriktning för arbetet som uppmanar alla förvaltningar och bolag att agera för...

Läs mer
Jakobssons Smide
E.ON krymper kontorens arbetsytor, sänker temperaturen och släcker sina ljusskyltar. Ambitionen är att minska energiförbrukningen med upp till 15 procent. Nästa steg kan bli att stänga hela kontorsplan och att släcka ner både teknik och uppvärmning av vissa ytor.

E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen

E.ON Sverige ska minska sin energiförbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg krymper man kontorens arbetsytor och släcker sina ljusskyltar.
– Vi vill föregå...

Läs mer
Energiservice Skellefteå


Solkompaniet och Niam samarbetar i miljardsatsning på solparker

Solkompaniet har ingått ett ramavtal med Niam genom infrastrukturfonden Niam Infra Fund för att utveckla storskaliga solparker i södra Sverige. Målsättningen är att...

Läs mer
Enerbrokers


Tredubblat intresse för anslutning till fjärrvärmenätet

Till följd av situationen på energimarknaden ser Kraftringen nu ett kraftigt ökat intresse för anslutning till fjärrvärme. Fjärrvärmens fortsatta stabila...

Läs mer
netcontrol


Gomero och Ellevio genomför valideringsprojekt för prediktivt underhåll av transformatorstationer

Gomero Group AB har tillsammans med Ellevio påbörjat ett valideringsprojekt av SIPPHub, Gomeros egenutvecklade lösning för insamling av data från kritiska komponenter...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se